โครงการพัฒนาต้นแบบระบบอาหารสุขภาพและระบบเกษตรกรรมยั่งยืนแบบองค์กร

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมกับ
สำนักงานกองทุนสนันสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Rama HealthyFarm

  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ (ดูทั้งหมด)

You are here

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

 
โรงเห็ด รามาฯ

สดใหม่ อร่อยลากเมนู ไร้สารพิษ

 
สมาชิกใหม่ของชาวรามาฯ

ศ.นพ.ประเสริฐ บุญเกิด และบุตรชาย, ไถ่ชีวิตโคมาช่วยสร้างสีสันให้ฟาร์มรามาฯ

 
ลงพื้นที่ ตรวจจริง เช็คจริง

"รศ.ดร.พรรณวดี พุธวัฒนะ" รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพและวัฒนธรรม..."ประกบติด" ทุกขั้นตอนการผลิต 

 
พลังงานทางเลือกเข้าฟาร์ม

"แผงโซล่าเซลล์" ช่วยประหยัดพลังงาน, เชื่อเซฟเงินให้ "คณะ ฯ" ได้แถมช่วย "โลก"

 
เมนูสุขภาพอุดมไปด้วยผักปลอดภัย

สดใหม่จาก "ฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี

 
ผลผลิตจากฟาร์มสร้างสุข

"รวงข้าว" ปลอดสารพิษ, "กระเจี๊ยบ" ใหญ่เท่าฝ่ามือ, ผัดสลัด กะ ข้าวโพค

 
"พืชผักสด" ที่ปลอดภัย...

เริ่มส่งถึงมือ "ผู้ป่วย" และ "ชาวรามาฯ"

Pages