สมาชิกใหม่ของชาวรามาฯ

ศ.นพ.ประเสริฐ บุญเกิด และบุตรชาย, ไถ่ชีวิตโคมาช่วยสร้างสีสันให้ฟาร์มรามาฯ

ลงพื้นที่ ตรวจจริง เช็คจริง

"รศ.ดร.พรรณวดี พุธวัฒนะ" รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพและวัฒนธรรม..."ประกบติด" ทุกขั้นตอนการผลิต 

พลังงานทางเลือกเข้าฟาร์ม

"แผงโซล่าเซลล์" ช่วยประหยัดพลังงาน, เชื่อเซฟเงินให้ "คณะ ฯ" ได้แถมช่วย "โลก"

เมนูสุขภาพอุดมไปด้วยผักปลอดภัย

สดใหม่จาก "ฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี

ผลผลิตจากฟาร์มสร้างสุข

"รวงข้าว" ปลอดสารพิษ, "กระเจี๊ยบ" ใหญ่เท่าฝ่ามือ, ผัดสลัด กะ ข้าวโพค

"พืชผักสด" ที่ปลอดภัย...

เริ่มส่งถึงมือ "ผู้ป่วย" และ "ชาวรามาฯ"

ใช้เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า ใช้อีเมล์แทนการใช้กระดาษ

ใช้เทคโนโลยีอย่างคุ้มค่า ใช้อีเมล์แทนการใช้กระดาษ

ปิด

โรงพยาบาลนี้สีเขียว

ปรับ อุณหภูมิแอร์

โรงพยาบาลนี้สีเขียว

เดินเพื่อสุขภาพ เดินเพื่อโลก

รามารักสุขภาพ รามารักษ์โลก

Pages