เปิดรับสมัครผู้สนใจอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่ 7 (BMS7) ตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค. - 20 มี.ค. 2563

ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารระดับต้น" รุ่นที่ 7 (BMS7) ตั้งแต่วันที่ 6 ม.ค. - 20 มี.ค....

เปิดรับสมัครผู้สนใจอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่ 49 (CEO49) ตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค. 62 - 28 ก.พ. 63

ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร "การบริหารโรงพยาบาล" รุ่นที่ 49 (CEO49) ตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค. 62 - 2...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก หลักสูตร “ผู้บริหารระดับต้น” รุ่นที่ 7

โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับการพิจารณาให...

CIO10 ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

 วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 09.00 - 13.00 น. ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารระ...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก หลักสูตร “การบริหารโรงพยาบาล” รุ่นที่ 49

โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกผู้ที่ได้รับการพิจารณาให...

CIO10 ศึกษาดูงาน ณ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 13.00 - 16.00 น. ผู้เข้าอบรมหลักสูตร "การบริหารระบบ...

โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ชั้น 8 อาคารเรียนและปฎิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02 201 1274, 02 201 1547, 02 201 0798, 02 201 0800, 02 201 0828 โทรสาร 02 354 7296