ข่าวสารประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)

You are here

ประกาศโรงพยาบาลรามาธิบดี สำหรับผู้รับบริการสิทธิสวัสดิการข้าราชการ กรมบัญชีกลางประกาศ

กรมบัญชีกลางประกาศ
📍ปรับอัตราเบิกจ่ายค่าอวัยวะเทียม และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

📍ปรับอัตราเบิกจ่ายค่าบริการโลหิต และค่าตรวจทางพยาธิวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป