ข่าวสารประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)

You are here

ขอเชิญใช้บริการรถบริการทะเบียนเคลื่อนที่ Bangkok Mobile Service

ขอเชิญชวนบุคลากร ผู้ป่วย ผู้มารับการรักษาพยาบาล ใช้บริการ
รถบริการทะเบียนเคลื่อนที่ Bangkok Mobile Service

ในวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ บริเวณทางเข้าหน้าโรงพยาบาลรามาธิบดี

รายละเอียดการให้บริการ
- ให้บริการทำบัตรประชาชน (ยกเว้นกรณีบัตรหาย)
- ให้บริการคัดกรองรับรองรายการทะเบียนบ้าน (ท.ร. 14/1)