ข่าวสารประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)

You are here

ขบ.เปิดตัวรถเมล์มาตรฐานใหม่ ขึ้นฟรี 5 วัน เริ่ม 16 ม.ค. สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์-รามาธิบดี

กรมการขนส่งฯ เปิดตัวรถเมล์ใหม่ 2 เส้นทาง ตามแผนปฏิรูปรถเมล์ เส้นทางสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์-รามาธิบดี (ทางด่วน) เริ่มวิ่ง 16 ม.ค.นี้ โดยบริการฟรี 5 วันแรก ค่าตั๋ว 13-25 บาท เส้นทาง ม.ราชมงคล ศาลายา-รถไฟฟ้าหมอชิต เริ่มให้บริการ ก.พ. ค่าตั๋ว 40 บ.ตลอดสาย เผยเป็นรถโดยสารมาตรฐานใหม่ มีระบบดูแลความปลอดภัยครบครัน 

วันที่ 15 ม.ค. กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดตัวเส้นทางนำร่องด้วยรถโดยสารมาตรฐานใหม่ 2 เส้นทาง ภายใต้การกำกับดูแลความปลอดภัยและการให้บริการจากกรมการขนส่งทางบก โดยออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบการโดยตรง ตามแผนปฏิรูประบบรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ เส้นทางสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์-โรงพยาบาลรามาธิบดี (ทางด่วน) และเส้นทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา-สถานีรถไฟฟ้าหมอชิต (ทางด่วน) ซึ่งเป็นรถโดยสารมาตรฐานใหม่ มีระบบควบคุมกำกับดูแลความปลอดภัยและการให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งจะสามารถรองรับตอบสนองการใช้บริการของคนทุกกลุ่มได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

สำหรับเส้นทาง สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์-โรงพยาบาลรามาธิบดี (ทางด่วน) มีบริษัท มารัตน์ ทรานสปอร์ต จำกัด เป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่ง ให้บริการในเส้นทางสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ เคหะบางพลีเมืองใหม่ เมกาบางนา ห้างสรรพสินค้าซีคอนสแควร์ แอร์พอร์ตเรลลิงก์ หัวหมาก พระราม 9 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และโรงพยาบาลรามาธิบดี รวมระยะทาง 61 กิโลเมตร ใช้รถโดยสารปรับอากาศขนาด 31 ที่นั่ง และมีที่ยืนสำหรับผู้โดยสาร โดยมีจำนวนรถทั้งหมด 16 คัน เดินรถขั้นต่ำวันละ 48 เที่ยวต่อวัน ค่าโดยสารเป็นไปตามระยะทาง เริ่มต้นที่ 13-25 บาท ซึ่งจะเปิดให้บริการฟรี 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 16-20 มกราคม 2561 

ส่วนเส้นทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา-สถานีรถไฟฟ้าหมอชิต (ทางด่วน) มีบริษัท ชัยวิเศษ แทร์นสปอท จำกัด เป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบการขนส่ง อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการเดินรถ คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งจะใช้รถโดยสารปรับอากาศมาตรฐาน 2 (ค) มีที่นั่งผู้โดยสาร 21-30 ที่นั่ง และไม่มีที่ยืน โดยมีจำนวนรถทั้งหมด 18 คัน เดินรถขั้นต่ำวันละ 48 เที่ยว วิ่งระยะทาง 40 กิโลเมตร อัตราค่าโดยสาร 40 บาทตลอดสาย โดยจะให้บริการในเส้นทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา) สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (บรมราชชนนี) ถนนราชพฤกษ์ สถานีรถไฟฟ้าหมอชิต โดยจะเปิดให้บริการภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ พร้อมให้บริการฟรีใน 5 วันแรกเช่นกัน

นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ตามแผนปฏิรูประบบรถโดยสารประจำทางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล หลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเดิมที่ให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เป็นผู้เดินรถรายเดียว ทำให้ ขสมก.มีสถานะเป็นผู้ประกอบการเดินรถรายหนึ่ง ส่วนรถร่วม ขสมก.เดิมจะต้องขอใบอนุญาตประกอบการเดินรถกับกรมการขนส่งทางบกโดยตรง จะทำให้เกิดการแข่งขันและการพัฒนาเชิงคุณภาพ เพิ่มทางเลือกและการเข้าถึงการให้บริการ ด้วยการกำหนดเส้นทางเดินรถใหม่ เพิ่มการเข้าถึงแหล่งชุมชนมากขึ้น ลดการทับซ้อนเส้นทาง โดยทำหน้าที่เป็น Feeder รองรับการขยายตัวของรถไฟฟ้าในปัจจุบันและโครงการที่จะเกิดในอนาคตตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ และเชื่อมต่อทุกโหมดการเดินทาง (Connectivity) ทั้งทางบก ทางราง ทางน้ำ ทางอากาศ ภายใต้การยกระดับมาตรฐานการคัดเลือกผู้ประกอบการเดินรถด้วยรูปแบบการแข่งขันเชิงคุณภาพ ทั้งการกำหนดคุณสมบัติต้องเป็นนิติบุคคล มีความพร้อมความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการการเดินรถ มาตรฐานคุณภาพตัวรถแบบใหม่ พร้อมมาตรการในการควบคุมกำกับดูแลความปลอดภัยและการให้บริการด้วยเทคโนโลยีทันสมัย เช่น รองรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระบบตั๋วร่วม (e-Ticket System) ควบคุมการเดินรถด้วยระบบ GPS Tracking จอแสดงความเร็ว Speed Monitor ติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV โดยในอนาคตเตรียมพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม เช่น เสียงประกาศ แผนที่การเดินทางป้ายดิจิตอลแสดงชื่อจุดจอดเมื่อถึงแต่ละจุดจอด เพื่อให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและใช้บริการได้อย่างเท่าเทียม โดยเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 กรมการขนส่งทางบกได้เปิดให้ผู้ประกอบการที่มีความพร้อมยื่นคำขอประกอบการในเส้นทางนำร่อง 2 เส้นทาง 

ทั้งนี้ สามารถติดตามการเดินรถและพฤติกรรมพนักงานขับรถผ่านระบบ GPS Tracking ลักษณะ On-line แบบ Realtime และมีมาตรการบังคับใช้กฎหมายทั้งผู้ประกอบการและพนักงาน มีระบบติดตามและประเมินคุณภาพของผู้ประกอบการอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายเกี่ยวกับผู้ประกอบการ เช่น การให้สิทธิพิเศษกรณีผู้ประกอบการรักษามาตรฐาน หรือมีการพัฒนาบริการอย่างต่อเนื่อง หรือพิจารณาบทลงโทษกรณีกระทำความผิดประกอบการพิจารณาการต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่ง และหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนส่งทันที ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่น ความมั่นใจ ความปลอดภัย จูงใจให้ประชาชนมาใช้ระบบรถโดยสารประจำทางสาธารณะ 

และเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด หลังจากเปิดให้บริการแล้ว กรมการขนส่งทางบกจะเปิดให้ประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการรถโดยสารประจำทางในเส้นทางนำร่องดังกล่าวทางแฟนเพจ Facebook “การปฏิรูปเส้นทางรถเมล์ กทม.” หรือ URL : http://www.facebook.com/BusRerouteBKK/ เพื่อนำข้อเสนอแนะ ข้อแนะนำมาประเมินและปรับปรุงการปฏิรูปเส้นทางรถโดยสารประจำทางให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนซึ่งเป็นผู้ใช้บริการต่อไป