ข่าวสารประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)

You are here

รามาธิบดีเปิดบริการเวชระเบียนออนไลน์

งานเวชระบียนได้เปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ป่วยที่ไม่ต้องการเสียเวลาเดินทางในการจัดทำเวชระเบียน  เพื่อเปิดให้บริการสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการทำบัตรใหม่ เพื่อใช้ในการนัดหมาย สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมีบัตร สามารถลงทะเบียนส่งข้อมูลทำเวชระเบียนผ่านหน้าเว็บงานเวชระเบียนได้แล้วโดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง ท่านสามารถลงทะเบียน ผ่านเว็บ งานเวชะเบียนคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้ โดยเลือกเมนู "ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่" เมื่อลงทะเบียนผ่านแล้ว ท่านสามารถตรวจสอบเลขที่เวชระเีบียนผ่านหน้าเว็บเพื่อใช้การแจ้งนัดหมายได้

ทำเวชระเบียนใหม่
นัดแพทย์