ข่าวสารประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)

You are here

รางวัลพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2559 จากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.)

 
หน่วยสิทธิประโยชน์ผู้รับบริการ เข้ารับรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 ระดับดี ประเภท รางวัลพัฒนาการบริการที่เป็นเลิศ มอบให้แก่ หน่วยสิทธิประโยชน์ผู้รับบริการ งานบริหารการรรักษาพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ผลงาน เครื่องตรวจสอบการรับรองสิทธิอัจฉริยะ โดย คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(ก.พ.ร.) หน่วยสิทธิประโยชน์ผู้รับบริการ