ข่าวสารประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)

You are here

อย่าหลงเชื่อ!! ผู้แอบอ้างรับจองคิวตรวจให้ท่าน โดยเรียกเก็บค่าใช้จ่ายแล้วไม่ได้คิวตรวจจริง โปรดระมัดระวัง!!

อย่าหลงเชื่อ!! ผู้แอบอ้างรับจองคิวตรวจให้ท่าน โดยเรียกเก็บค่าใช้จ่ายแล้วไม่ได้คิวตรวจจริง โปรดระมัดระวัง!!

เนื่องจากมีผู้แอบอ้างรับทำบัตรประจำตัวผู้ป่วย นัดตรวจ และจองคิวตรวจ โดยเรียกเก็บค่าใช้จ่าย แล้วไม่ได้รับคิวตรวจจริงตามที่ตกลงกับผู้แอบอ้างไว้ เป็นเหตุทำให้เสียเงินและเสียเวลาได้ โปรดระมัดระวัง!!

ซึ่งท่านสามารถทำบัตรประจำตัวผู้ป่วย (HN) ด้วยตัวเองได้ที่ - งานเวชระเบียน ชั้น 1 อาคาร 1 และอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี -

ผ่านระบบเวชระเบียนออนไลน์ ที่ https://med.mahidol.ac.th/mr

ตรวจสอบการนัดตรวจของท่านเองได้ทาง application “Rama Appointment”

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-200-3000 และ 02-201-1000