เชิญชวนบุคลากรและผู้สนใจ เข้าร่วมฟังบรรยายและสาธิต ในหัวข้อ ออกกำลังกาย สนุกได้ ปลอดภัยด้วย ในวัน...

เชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการ "อ้วนแล้วไง ทำไมต้องกลัว Season 1" (Happy body) เพื่อมีหุ่นสวยสุข...

ขอแสดงความยินดี กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ...

เชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม"ปลูกผักสุขใจ" แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการปลูกผักสลัด วันพ...

หนังสือนิทานเข้าใหม่ เสริมสร้างทักษะ ความรู้ และจินตนาการสำหรับเด็ก

แบบฟอร์มและคำชี้แจงในการเขียนโครงการงานสร้างเสริมสุขภาพ

มาลดอ้วนกันเถอะ

น้ำหนักเกิน... อึดอัด กางเกงคับ ลำตัวเริ่มขยาย!!!  เชิญทางนี้ "rama slim do ดี &do ได้...

โรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ

อาหารสร้างเสริมสุขภาพ พํฒนาการอย่างครบวงจร

เกษียณต้องเกษม...

ของแถมที่รามาไม่อยากให้ไป

งานสร้างเสริมสุขภาพ
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1064  โทรสาร 02-201-2543