You are here

กิจกรรม KidS Kitchen ปิดหน้าจอ รอเข้าครัว กิจกรรมสาธิตการทำอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับเด็ก

วันที่ 12 มีนาคม 2562 ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ได้จัดกิจกรรม KidS Kitchen ปิดหน้าจอ รอเข้าครัว เพื่อสาธิตการทำอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับเด็ก ฝึกพัฒนาการ ให้ความรู้ ความสำคัญของคุณค่าโภชนาการของอาหารกับสุขภาพ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมให้เกิดประโยชน์ และเพิ่มกิจกรรมทางกาย ด้วยการสอนทำอาหาร 4 เมนู ได้แก่ ถุงทอง คานาเป้ ค็อกเทลผลไม้ และน้ำใบเตย

งานสร้างเสริมสุขภาพ
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1064  โทรสาร 02-201-2543