กรุณาเลือกประเภทแบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามตำแหน่ง

Responsive image

คำชี้แจง : กรุณาคลิกเลือกแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับตำแหน่งและอายุงานของท่าน เพื่อดาวน์โหลดเอกสารเป็น word

ระดับ
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
คำอธิบายสมรรถนะตามสายอาชีพ
อาจารย์ 0-2 ปี
อาจารย์ > 2-5 ปี
อาจารย์ 5 ปี ขึ้นไป/ ผศ.
รศ.
ศ.
Responsive image
Download