คู่มือปฏิบัติงานการควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 2558

Update!!! คู่มือปฏิบัติงานการควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 2558

MERS-CoV โรคติดเชื้อ โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ 2012

Update การใช้หน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง New!

สถานการณ์การระบาด  องค์ความรู้ และ...

MERS-CoV ไวรัสสายพันธ์ใหม่

โรค MERS-CoV ไวรัสสายพันธ์ใหม่ แนะวิธีป้องกันตัว ห่างไกลโรคกับหมอ รามาฯ

Rama Hand Hygiene Day 2015

กิจกรรม Rama Hand Hygiene Day 2015 ภายใต้หัวข้อ "รู้ยัง!! ล้างมือกันครับ แล้วจะจับ...ให้รางวัล...

Rama Hand Hygiene Day 2015

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม  Rama HH day 2015

โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตัวแทนพยาบาลจากหอผู้ป่วยต่างๆ เข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยเพื่อลดอัตราการติดเชื้อของผู้ป่วย ตำแหน่งต่างๆ

วันที่  7 พฤษภาคม 2558 โดยมีหัวข้อที่สำคัญคือ การป้องกันการเกิดภาวะปอดอักเสบที่สัมพันธ์ฯ

เจ้าหน้าที่ ร.พ.บุรีรัมย์ดูงาน

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กำธร มาลาธรรมประธานคณะกรรมการ

หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง

เปิดรับสมัครประมาณ ช่วงเดือน มิถุนายน ของทุกปี

แนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุ จากของมีคมหรือสิ่งคัดหลั่งขณะปฏิบัติงาน

แนวทางการปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากของมีคมหรือสิ่งคัดหลั่งขณะปฏิบัติงาน

โครงการ Hand Cleaning….Moving together  ปี 4 และ ปี 5

เปิดตัวโครงการ Hand Cleaning Moving Together ปี 4 และปี 5 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557

โครงการ การป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะในโรงพยาบาล

รุ่นที่ 4 จะจัดขึ้นวันที่ 19 , 20 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวลา 12.30-14.30 น.

Pages