You are here

ทั่วไป

ตารางสถานะการนำเข้าเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ของบริษัทที่เสนอเข้ามาต่อรองราคา

ว/ด/ป

ที่รับเอกสาร

บริษัท

รายการ

เอกสารถูกต้องสมบูรณ์

อยู่ระหว่างเปรียบเทียบเวชภัณฑ์เดิม

เสนอประธานตรวจสอบ

รอคิวต่อรอง

วันที่ต่อรอง หมายเหตุ
 

บริษัท เมดโฟกัส

- ชุดอุปกรณ์สำหรับจี้ทำลายเนื้องอกด้วยคลื่นความร้อน Microwave

/ / / / 29/1/62  
 

บริษัท เมดิทอป

 - MDT-DTC-005 Hemodialysis Blood tubing set Model DTC-005

/ / / / 29/1/62  
 

บริษัท ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย) จำกัด

 - Bio-Medicus NextGen Venous Cannulae

- Avalus Bioprosthesis Valve

- Bio-Medicus NextGen Arterial Cannulae

/ / / / 29/1/62  
 

บริษัท ตะวันแม๊คไวสซ์

 จำกัด

 - Pink pad Positioning System

/ / / / 29/1/62  

 

บริษัท ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย) จำกัด

  - TI-CRON / / / / 29/1/62

 

 

 

บริษัท ดีเคเอสเอช

(ประเทศไทย) จำกัด

- GlidePath
/ / / / 29/1/2562

 

 

 

บริษัท อี ฟอร์ แอล

เอม จำกัด

- 260087 Breathing circuit with flow sensor

/ / / /

29/1/62

 

 

 

บริษัท จอห์นสัน

แอนด์ จอห์นสัน

 - หัวจี้และตัดระบบอัลตร้าโซนิคกรรไกรโค้ง แบบเอชดี / / / / 29/1/62  
 

บริษัท วี กู๊ด ฟาร์มา

จำกัด

 - Innotap / / / / 29/1/62  
  บริษัท อิสเมด จำกัด  - 9215686 Posisep X / / / /

29/1/62

 
  บริษัท ดีเคเอสเอช

 

 - เข็มสำหรับฉีดระงับความรู้สึกที่ส่วนปลายของเส้นประสาทโดยการใช้กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำชนิด Echogenicity

/ / / / 29/1/62  
 

 

บริษัท ทิพย์ไทย

 

 - IUI Catheter 180 mm.

/ / / / 29/1/2562  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
ขอแจ้งผุ้แทนทุกท่าน
      บริษัทที่ยื่นเอกสารนำเข้าเรียบร้อยแล้วรบกวน ส่งไฟล์รูปของสินค้าที่นำเข้าเป็นไฟล์ word และใบเสนอราคาเป็นไฟล์ excel ส่งมาที่mail. nokma0177@gmail.com ด้วยนะค่ะ ถ้าบริษัทที่ส่งแล้วรบกวนโทรแจ้ง 02-201-0177 สุวรรณาคะ

 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์
อาคาร 3 ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ธุรการ โทร. 02-201-2784   โทรสาร 02-201-2794