You are here

ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโทหญิง แพทย์หญิงศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้ารับรางวัลสตรีดีเด่นในเวที/เครือข่ายระดับสากล ประเภทบุคคลภาครัฐ เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2563 โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ Congratulations to Professor Sirintara Singhara Na Ayudhaya, M.D., Deputy Dean for International Relations, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University, on the occasion of receiving Thailand's National Outstanding Woman Award for International Arena/ Network: Government Personnel, according to International Women's Day 2020; hosted by the Office of Women's Affairs and Family Development, Ministry of Social Development and Human Security and the National Council of Women of Thailand under Royal Patronage.
We would like to invite you to participate in “Model Organisms in Biomedical Research – Drosophila and Zebrafish” which will be held during 17th - 20th December 2019 at Stang Mongkolsuk Conference Room, Faculty of Science, Mahidol University, Bangkok, Thailand. Zebrafish and Drosophila are important model organisms in studying development and human diseases. In this special lecture series, we invite three professors from National Taiwan University to pave the fundamental knowledge of genetics of Drosophila and Zebrafish as well as the use of the animals in biomedical research (5 lectures). In addition, the special lecture provides interactive sessions including project discussions (1 lecture) and hands-on workshop (1 lecture). During project discussions, selected participants may present their current work and discuss with our visiting scholars for the experimental designs of using animals in their studies; hands-on workshop aims to provide basic skills of examining phenotypes and performing genetic modification. *-Certificate of enrolling the short course will be issued by College of Medicine National Taiwan University and Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University-* *The lecture accepts a total of 50 participants due to resource limitation. *The Hands on workshop accepts a total of 15 participants per session due to resource limitation and use rule first come first serve. Registration Available now At http://imcpcthailand.com/ntu2019/ Symposium Detail • Date & Time : December 17th - 20th, 2019 • Place : Stang Mongkolsuk Conference Room, Faculty of Science, Mahidol University. • Registration fee : None Please join our meeting to enhance your skills. We look forward to sharing our expertise and experience with you soon.  
We would like to invite you to participate in “The 4th Joint Conference Ramathibodi – Osaka University” Which will be held during 2nd – 3rd December 2019 at Lecture Hall Building (Bld 6), Room No.621, 2nd floor, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand. Meet with an expert from Osaka University, Ramathibodi Hospital, Siriraj Hospital. Enjoy various collaboration topic from past & future such as Rare Disease, Aging Society, Medical Device Development & Regulation, Real World Data, Orthopedics and Infectious Disease. For more information please visithttp://imcpcthailand.com/rama_osaka2019/ Symposium Detail • Date & Time : December 2th - 3th, 2019 • Place : Lecture Hall Building (Bld 6), Room No.621, 2nd floor, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand. • Registration fee : None Registration Available now At http://imcpcthailand.com/rama_osaka2019/ Please join our meeting to enhance your skills. We look forward to sharing our expertise and experience with you soon.  
Prof.Piyamitr Sritara, Dean, provided warm welcome and presented the hospital white coates as tokens of appreciation to the 2 visiting scholars including: 1. Visiting Scholar for the Department of Pediatrics; Professor Peter N. Cox, Prior Program Director of Pediatric Critical Care Medicine from Hospital for Sick Children, University of Toronto. His effective dates are: October 21 – November 15, 2019 (4 weeks) 2. Visiting Scholar for the Department of Psychiatry; Associate Professor Fred Charles Stevens, PhD, from Department of Educational Development & Research FHML, Maastricht University, Netherlands. His effective dates are: 1st round during October 28 – November 22, 2019 (4 weeks)/ 2nd round during January 13 – February 7, 2020 (4 weeks).
The International Physical Therapy Research Symposium 2020 (IPTRS 2020) in the topic of Innovation in Physical Therapy which will be held on 4th June 2020 at Faculty of Physical Therapy, Mahidol University, is calling for abstract and full paper submission   Due Dates: Abstract submission: November 30th, 2019 Abstract approval: December 15th, 2019 Full paper submission: January 15th, 2020 Full paper acceptance: March 15th, 2020   Please find the guideline for paper submission on our website: http://www.pt.mahidol.ac.th/conference/iptrs2020  For more information, please contact K.Wanida, Email: wanida.kae@mahidol.ac.th , researchptmu@gmail.com
Such a big opportunity for undergraduate students to study at the University of British Columbia in Summer 2020. The University of British Columbia, Vancouver, Canada, is offering globally relevant courses and socio-cultural activities specific to Vancouver and its surroundings, the VSP encourages students to engage in cross-disciplinary learning and develop their understanding of Canadian culture and values. The VSP offers two four-week programs: A. June 6 – July 6, 2020 Several course packages (more information at https://vancouversummerprogram.ubc.ca/june/course-packages) in a range of disciplines Apply by March 2, 2020. Students can apply online (https://vancouversummerprogram.ubc.ca/j…/contact-information) for this session starting November 18, 2019. All students, including those attending VSP as part of a group, can apply online through this link.  If you are coordinating registration for a group and prefer to submit an Excel application form, please contact us at vsp.ubc@ubc.ca for further instructions. B. July 11 – August 11, 2020 Over 70-course packages (more information at https://vancouversummerprogram.ubc.ca/july/course-packages) in a range of disciplines Apply by March 30, 2020. Students can apply online (https://vancouversummerprogram.ubc.ca/j…/contact-information) for the session starting November 18, 2019. All students, including those attending VSP as part of a group, can apply online through this link.  If you are coordinating registration for a group and prefer to submit an Excel application form, please contact us at vsp.ubc@ubc.ca for further instructions. If you have any questions or would like further information, please contact Leanne Kearns, Director of Vancouver Summer Program at https://vancouversummerprogram.ubc.ca/j…/contact-information
Welcome Professor Manoj Kumar Karmakar from The Chinese University of Hong Kong, Prince of Wales Hospital, Hongkong, for being the Visiting Scholar at Department of Anesthesiology, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University, during August 19 – September 13, 2019.
Welcome Professor Keiichi Akita, M.D., Ph.D, Department of Clinical Anatomy, Tokyo Medical and Dental University, Japan, for being the Visiting Scholar in Clinical Anatomy at Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University, during August 19 – November 3, 2019.
On August 1, 2019, Prof.Piyamitr Sritara, Dean, provided official welcome to Associate Professor Amir Khorram-Manesh, Senior university lecturer, Surgery and Disaster Medicine from Department of Emergency Medicine, Gothenburg University, Sahlgrenska, Sweden, on the ocassion of being the visiting scholar working for Department of Emergency Medicine during July 24 - August 24, 2019.
The NUS Enterprise Summer Programme on Entrepreneurship is targeted at undergraduate students* currently enrolled in university, majoring in any discipline. *Priority consideration will be given to students with a basic interest in entrepreneurship. This programme broadly covers the following topics: Business and cultural context of Singapore and ASEAN Singapore’s Economic Development Model and the Changing Role of Entrepreneurship and Innovation The True Singapore Story (introduction to Singapore’s heritage) The Heart of Singapore’s Startup Ecosystem Understanding the ASEAN Relationship, Language and Culture Experiential introduction to Singapore Practical insights and skills for aspiring entrepreneurs How to be an Entrepreneur Lean Startup and Business Model Pitching and Team Project Themes in entrepreneurship Social Entrepreneurship Intrapreneurship Lectures will be conducted in English by faculty members from the National University of Singapore and industry experts. All students who attain 100% attendance for the programme  will be awarded 4 modular credits (MC) and a Certificate of Participation from NUS Enterprise at the end of the programme. The programme fee is SGD$3,000 (inclusive of 7% GST) and includes accommodation at a student hostel in the NUS campus and some meals. The fee does not cover airfare and airport taxes, travel insurance, visas, some meals, and personal expenses. Payment is via bank draft, and is to be made payable to "National University of Singapore".  The 2019 NUS Enterprise Summer Programme on Entrepreneurship will be held from 14 - 27 July 2019. Applications are now open from 5 March to 26 April 2019! Please click https://enterprise.nus.edu.sg/educate/summer-programme for more information and do not forget to contact your IR  in order to send your name to MUIR for the next step!
Looking for a chance for short training in Japan? It's your time! Tohoku University Graduate School of Medicine has opened one-week training in November 2019 called Japan-Asia Youth Exchange Program in Science: "Sakura Science Program" http://ssp.jst.go.jp/EN/course/index.html .  Purpose is to accept the Asian students who are interested in enrolling for Master's course or Ph.D. course to Tohoku University Graduate School of Medicine in the future for one week (Nov 25-29) to expose the actual laboratory. The conditions are  (1) under 40 years old  (2) non PhD  (3) no experience traveling Japan after the college (except for ordinary sightseeing and attending meeting).  The expenses including accommodation and travel expenses and daily allowance will be support by the host! *The Departement available are as follows: - Neurology - Ophthalmology - Neuroendocrinology - Otolaryngology-Head and Neck Surgery - Breast and Endocrine Surgery - International Cooperation for Disaster Medicine For more information, please follow the link as attached. Exclusive for Ramathibodi's medical students, please contact to the IR office (Zai) at 02-201-2763.  
You are invited! THAILAND – JAPAN DEMENTIA CONFERENCE -- Redesigning Dementia for People with Dementia – Date: March 6, 2019 (13:00-16:00) Venue: Meeting room no.714, Medical Learning Resource Center and Ramathibodi School of Nursing Building, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University Online registration is ready at  https://form.jotform.me/90544022838456  

Pages