You are here

News

ขอเชิญ แพทย์ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป นักศึกษาแพทย์ พยาบาล และผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง “Mass Casualties Incident Preparedness for hospital’s medicalteam” ในวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องบรรยาย 624 อาคารเรียนรวม เนื่องด้วยความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี จำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นและเหตุการณ์ความไม่สงบภายในประเทศ ย่อมส่งผลให้มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้น การจัดการอุบัติเหตุฉุกเฉิน การดูแลผู้บาดเจ็บ, การเตรียมพร้อมในกรณีฉุกเฉินและการจัดการสถานการณ์อุบัติเหตุหมู่ (MCS) ย่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ในการนี้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดการฝึกอบรมร่วมกับสถานฑูตอิสราเอล เพื่อฝึกฝนบุคคลากรทางการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพในการรับมือ กับอุบัติเหตุฉุกเฉินและภัยคุกคามในแบบต่างๆได้ทันท่วงที รายละเอียดงาน • วันเวลา : วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561  • สถานที่ : ห้องบรรยาย 624 อาคารเรียนรวม • ค่าลงทะเบียน : ฟรี (รวมอาหารว่าง-อาหารกลางวัน-เอกสารประกอบการประชุม-ใบประกาศนียบัตร) สามารถลงทะเบียนได้ที่ http://imcpcthailand.com หรือ http://www.bkkneonatology.com/register/regis-israel2018.php ติดต่อสอบถามโทร. 02-201-0283  
On June 19, 2018. Prof. Sirintara Singhara Na Ayudhaya, M.D., Deputy Dean for International Relations along with the Assistant Dean for International Relations, Prof. Alisa Limsuwan, M.D., provided an amicable welcome for the members of Emory Health Against Human Trafficking (EHAHT), Emory University School of Medicine, led by Asst.Prof. Dafina M. Good, M.D., Pediatric Emergency Medicine Attending, George Washington University School of Medicine, Children’s National Medical Center, on occasion of site visit to the Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University. In the morning session, the visitors got opportunities to visit several parts of Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital in Phayathai campus, including Emergency ward, pediatric emergency ward and simulation lab; with the warm welcomes provided by Asst.Prof.Uthen Pandee, M.D., Department of Pediatric and Dr.Arrug Wibulpolprasert, M.D., Department of Emergency Medicine. Before the group left for visit Chakri Naruebodindra Medical Institute (CNMI) where located at Bang-Plee, Samut Prakan Province in the afternoon. At CNMI Asst. Prof. Charn Kiatboonsri, M.D., Deputy Director of Ramadhibodi Chakri Naruebodindra Hospital, along with CNMI's executives, hosted an amiable by leading the member of EHAHT visit the new opened wards such as Radiology Department, CSSD, IPD 5E, a gait training robot and hydrotherapy CNMI was initiated by His Majesty the late King Bhumibol Adulyadej to provide health care services to workers and residents of the industrial sprawl east of Bangkok, which is mainly served by private hospitals that few of the residents can afford.
On June 14, 2018 at Rajit-Buri Meeting Room, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital,  The representatives from Division of Infectious Diseases, Department of Medicine, led by Dr. Darunee Chotiprasitsakul, M.D., Dr. Porpon Rotjanapan, M.D. and Dr. Jackrapong Bruminhent, M.D. provided welcome for the 39 delegates from the "Asian Clinical Tropical Medicine 2018" coming for the site study in the topic about Bedside Clinical Medicine in Thailand.
PMAC 2019 is coming and still Calling for Abstracts! The theme of this year is The Political Economy of NCDs: A Whole of Society Approach. For more information, please follow the link  http://pmac2019.com/abstracts/guidelines  or contact pmaconference@mahidol.ac.th 🤗 Ps. Deadline for abstract is September 14, 2019, within 4 PM. (Thai time)  
On June 5, 2018, Prof.Piyamitr Sritara, Dean, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, participated with Mahidol University's executives led by Assoc. Prof. Nopraenue Sajjarax Dhirathiti, Acting Vice President for International Relations and Corporate Communication, on the collaborative trip to the Central South University of China in order to discuss on academic and research collaborations. They continued the trip to Huazhong University of Science & Technology (HUST) and were welcomed by Prof.CHEN Jianguo, Vice President of Huazhong University of Science and Technology and Dean of Tongji Medical College. The group of visitors had an opportunity of visit the Operation theater and the advanced robotic surgery. They also had a opportunity to discuss about the collaboration between the two universities which could possibly happened in the future.
On June 6, 2018, Dr.Sani Molagool, M.D., Deputy Dean for Information Technology, along with Dr.Nawanan Thera-Ampornpunt, M.D., Ph.D. Assistant Dean for Information Technology and Dr.Meng Shin, the Researcher from office of Ramathibodi Innovation and Research provided a warm welcome to the group from Changhua Christian Hospital (CCH), Taiwan, led by Dr. Kwo-Wei Lee, Superintendent of Yuanlin Christian Hospital and Dr. Nina, Hsiao-Ling Kao, CEO of Overseas Medical Mission Center for their collaborative visit in term of the SMART-HEALTHCARE.
On June 4, 2018, Prof.Piyamitr Sritara, Dean, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, participated with Mahidol University's executives led by Assoc. Prof. Nopraenue Sajjarax Dhirathiti, Acting Vice President for International Relations and Corporate Communication, on the collaborative trip to the Central South University of China in order to discuss on academic and research collaborations. On this occassion, Mahidol team has a very warm welcome from Vice President of CSU, Prof.Zhou Kechao, by leading the team to several site visits. One of the most impressive destination is the 3rd Xiangya Hospital, which has been led by Prof. Zhu Shaihong, the Vice President & Surgeon, showing us the modern medical device called China made Surgical Robot, which can be considered as one of the most effective medical robot. The other site visits are Xiangya School of Medicine, Xiangya School of Nursing, Xiangya School of Public Health, the Xiangya School of Life Sciences and Xiangya Hospital.
On May 25, 2018 Professor Sirintara Singhara na Ayudhaya, Deputy Dean for International Relations, had successfully collaborated with Mr.Ryoji Noritake, President of Health and Global Policy Institute (HGPI) for bringing the group of "The Certificate Course in Good Governance for Medical Executives, under the collaboration of King Prajadhipok's Institute and The Medical Council of Thailand, Class 6th" for the academic site visit at (Tokyo Science Center) and Tonomachi Life Innovation Center in order to explore the "Healthcare New Frontier Project" which is the cutting edge mega-project supported by Kanagawa Prefecture Government, to cope with Japan's Aging Society. Healthcare New Frontier (HCNF) is a group of new policies developed by the Kanagawa Prefectural Government (hereinafter called Kanagawa) with many big industrial companies. The purpose is to make everybody live a long and healthy life in spite of the severe social changes resulting from the advent of the super-aged society. The two major tracks of the project are  1. To support Advance Medical technologies which has been promoted by Kanagawa Prefecture to quickly turn the results of the basic research into medicine, medical equipment, and regenerative medical products for practical application and industry. 2. To promote the concept of "Me-Byo" (which means pre-disease in Japanese), the state in-between healthy and sickness, and ME-BYO applies to all conditions between being “healthy” and “sick.” With warm welcome and enthusiasm hospitality from the HGPI, the academic site visit received the great response from all visitors, both medical and non medical executives and expected that would lead for the benefit of the country in the near future.
On May 21, 2018, Meeting room No.2, Office of the Dean, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University hosted the Signing Ceremony of the renewal of memorandum of understanding between the Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University and School of Medicine, Shinshu University. On this auspicious occasion,  Prof.Piyamitr Sritara, M.D., Dean of Ramathibodi and Prof. Eiji TANAKA, M.D., Ph.D., Dean of Department of Medicine, School of Medicine, Shinshu University are as the representatives of the 2 institutes.    
โครงการ NUS Enterprise Summer Program 2018 เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน ณ Natioanl University of Singapore ช่วงวันที่ 8-21 ก.ค. 61  ------------------- โดยนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนค่า program charges จำนวน 2,500 SGD (รวมค่าที่พักและอาหารบางมื้อ) ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bit.ly/2HGG3tp ส่ง Transcript และ Personal Motivation มายังหน่วยวิเทศสัมพันธ์หรืออีเมล  KITTISAK.JAN@MAHIDOL.AC.TH ภายในวันที่ 20 เมษายน 2561
Prospect Burma has supported talented students from Myanmar, runs an annual scholarships award for Myanmar students wishing to study abroad, and are seeking talented, driven and visionary people who wish to contribute to their country through their expertise.  Applications for the 2019-2020 scholarship award will open in December 2018.To find information on how to apply for a scholarship, as well as information for students and alumni, kindly send the direct contact to Ms.Hnin New Aung, Country Manager of Prospcet Burma via Hnin@prospectburma.org or go to the website https://prospectburma.org/students/

Pages