ข่าวประชาสัมพันธ์ (Information)
INVENTORY INFORMATIONS
ข่าวประชาสัมพันธ์

"คลังพัสดุ" ขานรับนโยบายงดใช้ถุงพลาสติก  ปรับเปลี่ยนหีบห่อส่งวัสดุให้หน่วยงานด้วย "กล่อง...

"คลังพัสดุ" งานบริหารพัสดุ ปิดนับคลังวัสดุทั่วไป  ในงบ 61 ครบถ้วน ถูกต้อง 100%

จากงานประกวดเว็บไซต์รามาธิบดี ของงานสื่อสารองค์กร หน่วยเว็บไซต์ เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 61

...

"คลังพัสดุรามา" ของดเบิก - จ่ายวัสดุ  ในวันที่ 1 - 3 ตุลาคม 2561 เพื่...

INVENTORY ACTIVITIES
กิจกรรมทั่วไป

พิธีมอบรางวัล Vendor Best Of The Year 2018  (ผู้ขายดีเด่น) ประจำ 2561

บริจาคพัสดุ จำนวน 86 รายการ ให้กับโรงเรียนบ้านหนองบัว...

บริจาคพัสดุ จำนวน 135 รายการ ให้กับโรงเรียนบ้านปลื้มพัฒ...

บริจาคพัสดุ จำนวน 96 รายการ ให้กับโรงเรียนวัดตลาดใหม่ (...