ฝ่ายการพัสดุ | Inventory

 

  กิจกรรมทั่วไป (ดูทั้งหมด)

"คลังพัสดุรามา" จัดงานขอบคุณและมอบโล่ห์เกียรติคุณผู้ขายดีเด่น Vendor...

บริจาคพัสดุ จำนวน 1 รายการ ให้กับ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

บริจาคพัสดุ จำนวน 1 รายการ ให้กับ โรงเรียนชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี

  ข่าวประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)

จัดอบรม วันอังคารที่ 28 พ.ย. 60
รอบที่ 1 เวลา 10.00-12.00 น.
รอบที่ 2 เวลา 13.00-15.00 น....

"คลังพัสดุรามา" เปิดคลังให้ "งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์" ศึกษาดูงานระบบการเบิก - จ่ายวัสดุที่เป็...

"คลังพัสดุรามา" งานบริหารพัสดุ ฝ่ายการพัสดุ ชื่นชมทีมงานหน่วยตรวจเด็กและวัยรุ่นเบิกวัสดุระบบใหม่

 

 

 

ฝ่ายการพัสดุ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

เกี่ยวกับฝ่ายการพัสดุ (About Us)

ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง

 

โครงสร้างฝ่ายการพัสดุ

เรียกดูสัญญาในระบบ (Docuware)

 

ระเบียบ ข้อบังคับ

E-catalog

 

การประเมินความเสี่ยง

เกณฑ์ราคามาตรฐาน

 

แผนความเสี่ยง

การเรียกดูค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน

 

Work Instuction

การเรียกดูข้อมูลยอดการใช้กระดาษ

 

ติดต่อเรา (Contact)

แบบฟอร์ม

 
 

ฝ่ายการพัสดุ
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 อาคารบำบัดน้ำเสีย  ชั้น 2 ถนนพระราม 6  แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  10400

 

โทรศัพท์  :
หน่วยธุรการ : 02-201-1707 , 2940 , 2942
งานจัดซื้อและบริหารสัญญา : 02-201-1705 , 1706 , 1873 , 2941
งานบริหารพัสดุ : 02-201-1152 , 1729, 2184
งานพัฒนาและดูแลสินทรัพย์ : 02-201-1335 , 0196
งานพัสดุอาคารสมเด็จพระเทพฯ : 02-200-3057-59 , 3043

   โทรสาร : 02-201-1708 , 02-354-7183