ข่าวประชาสัมพันธ์ (Information)
INVENTORY INFORMATIONS
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมฯ

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ห้องบรรยาย 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมฯ

วันที่  14  มิถุนายน  2562 ณ ห้องบรรยาย 910 A-C ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย...

"คลังพัสดุ" ขานรับนโยบายงดใช้ถุงพลาสติก  ปรับเปลี่ยนหีบห่อส่งวัสดุให้หน่วยงานด้วย "กล่อง...

INVENTORY ACTIVITIES
กิจกรรมทั่วไป

พิธีมอบรางวัล Vendor Best Of The Year 2018  (ผู้ขายดีเด่น) ประจำ 2561

บริจาคพัสดุ จำนวน 86 รายการ ให้กับโรงเรียนบ้านหนองบัว...

บริจาคพัสดุ จำนวน 135 รายการ ให้กับโรงเรียนบ้านปลื้มพัฒ...

บริจาคพัสดุ จำนวน 96 รายการ ให้กับโรงเรียนวัดตลาดใหม่ (...