ฝ่ายการพัสดุ จัดโครงการประกวดแบบอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี เพื่อคัดเลือกบริษัทผู้ออกแบบอาคารหลัง...

 

ฝ่ายการพัสดุ ผ่านการต่ออายุมาตรฐาน ISO 9001 และร่วมช่วยคลังพัสดุ CNMI ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

 

ในวันที่ 22 พ.ย. 2562 เวลา 13.00-16.00 น.ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 

ในวันที่ 22 พ.ย. 2562 เวลา 13.00-16.00 น.ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 

การอนุมัติ และ การสร้างใบเบิกวัสดุโปรแกรม ...

 

วันที่ 14 สิงหาคม - 30 กันยายน 2562

 

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมฯ

 

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ห้องบรรยาย 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมฯ

 

วันที่  14  มิถุนายน  2562 ณ ห้องบรรยาย 910 A-C ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย...

 

"คลังพัสดุ" ขานรับนโยบายงดใช้ถุงพลาสติก  ปรับเปลี่ยนหีบห่อส่งวัสดุให้หน่วยงานด้วย "กล่อง...

 

"คลังพัสดุ" งานบริหารพัสดุ ปิดนับคลังวัสดุทั่วไป  ในงบ 61 ครบถ้วน ถูกต้อง 100%

Pages