ข่าวประชาสัมพันธ์ (Information)
 

ฝ่ายการพัสดุ  ร่วมกับ ภาควิชา / หน่วยงาน จัดการประชุมชี้แจง เรื่อง การจัดหาพัสดุ ด้วยเงินงบประมาณแผ่น...

 

ฝ่ายการพัสดุ จัดโครงการประกวดแบบอาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีและย่านนวัตกรรมโยธี เพื่อคัดเลือกบริษัทผู้ออกแบบอาคารหลัง...

 

ฝ่ายการพัสดุ ผ่านการต่ออายุมาตรฐาน ISO 9001 และร่วมช่วยคลังพัสดุ CNMI ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

 

ในวันที่ 22 พ.ย. 2562 เวลา 13.00-16.00 น.ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 66 รายการ ให้กับโรงพยาบาลเวชการุณย์รั...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 60 รายการ ให้กับโรงเรียนน้ำหนาววิทยาค...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 40 รายการ ให้กับโ...

 

บริจาคพัสดุ จำนวน 30 รายการ ให้กับโ...