ข่าวประชาสัมพันธ์ (Information)
INVENTORY INFORMATIONS
ข่าวประชาสัมพันธ์

การอนุมัติ และ การสร้างใบเบิกวัสดุโปรแกรม ...

วันที่ 14 สิงหาคม - 30 กันยายน 2562

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมฯ

INVENTORY ACTIVITIES
กิจกรรมทั่วไป

พิธีมอบรางวัล Vendor Best Of The Year 2018  (ผู้ขายดีเด่น) ประจำ 2561

บริจาคพัสดุ จำนวน 86 รายการ ให้กับโรงเรียนบ้านหนองบัว...

บริจาคพัสดุ จำนวน 135 รายการ ให้กับโรงเรียนบ้านปลื้มพัฒ...

บริจาคพัสดุ จำนวน 96 รายการ ให้กับโรงเรียนวัดตลาดใหม่ (...