"คลังพัสดุรามา" ฝ่ายการพัสดุ ลุยหนุนใช้กระดาษ Reuse แต่เตือนอย่าใช้สำเนาของผู้ป่วย 

"คลังพัสดุรามา" ฝ่ายการพัสดุ  เชิญทุกหน่วยงาน  เปิดแคตตาล็อกก่อนเบิกวัสดุ - อุปกรณ์ เพื่อการ...

"คลังพัสดุรามา" เปิดตัวถ้วยแก้วกระดาษตัวใหม่  มีหูจับ เครื่องดื่มร้อน...

คลังพัสดุรามา

"คลังพัสดุ" เตรียมความพร้อม "ตรวจนับพัสดุ" ประจำปี 60 แกะกล่อง "เครื่องสแกนด์บาร์โค๊ด...

วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง 810B ชั้น  8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลราม...

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560

ห้องประชุม 810B ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์ และโรงเรียนพย...

วันที่ 14 มิถุนายน 2560

ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5  อาคารศูนย์การแ...

จัดโครงการ CSR เครือข่ายพัสดุมหิดลมหิดลพญาไท ครั้งที่ 15 ส่งมอบ “ห้องเรียน IT เด็กไทยวันนี้ได้เรียนด...

ส่งมอบ “ศูนย์การเรียนรู้รามาธิบดีเพื่อสังคม” 

...

Pages