ฝ่ายการพัสดุ ขอบคุณทุกคะแนน Vote

ในวันที่   12   มกราคม   2558  ณ   ห้องประชุมฝ่ายการพัสดุ   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล...

พิธีมอบห้องสมุดเครือข่ายพัสดุมหิดลพญาไทสัมพันธ์ ให้ รร.นาหว้าน้อย จ.เลย

ในวันที่   23   กรกฎาคม   2557  ณ   ห้องประชุมฝ่ายการพัสดุ   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบา...

ฝ่ายการพัสดุจัดอบรมหลักสูตร Supply Chain

 ในวันที่   23   กรกฎาคม   2557  ณ   ห้องประชุมอรรถสิทธิ์   เวชชาชีวะ  ช...

งานแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติ

 ในวันที่   18   กรกฎาคม   2557  ณ   ห้องประชุมอรรถสิทธิ์   เวชชาชีวะ  ช...

ศิริราชศึกษาดูงานด้านการพัสดุ

ในวันที่   9   กรกฎาคม   2557  ณ   ห้องประชุมฝ่ายการพัสดุ   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล...

Pages