พิธีเปิดห้องสมุดเครือข่ายพัสดุมหิดลพญาไทสัมพันธ์ ให้กับ รร.วัดราษฎร์รังสรรค์ จ.สมุทรสาคร

ในวันที่   25   มิถุนายน   2557  ณ   โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์   อำเภอเมือง  ...

รายงานผลการจัดอบรม"Supply Chain 2"

ในวันที่   23   กรกฎาคม   2557  

การอบรมวิชาการพัสดุ "Supply Chain Serice 2"

ในวันที่   19   พฤศจิกายน   2557  เวลา   08.30 - 12.00 นใ

อบรม “ Series นักจัดซื้อมืออาชีพ”

ในวันที่   12   พฤศจิกายน   2557  ณ   ห้องประชุมอรรถสิทธิ์  เวชชาชีวะ  ชั้น...

รพ.รามาธิบดี บริจาคพัสดุ จำนวน 24 รายการ

ในวันที่   23  ธันวาคม   255ุ  ณ   ห้องประชุมฝ่ายการพัสดุ   อาคารบำบัดน้ำเสียชั้น...

 รับโล่สถานประกอบการดีเด่น

ในวันที่  17  ธันวาคม  2556  ณ  ศูนย์การค้า  สุพรีม  คอมเพล็กซ์

Pages