งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ : Learning Resource Administration

You are here

E-Journals group A

|  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  X |  Y |  Z | 

หากพบลิงค์วารสารมีปัญหาติดต่อ e-mail jnlibrama@gmail.com หรือ คลิ๊กที่นี่เพื่อแจ้งทีมวารสารค่ะ

A

AACN Advanced Critical Care
AACN Clinical lssues: Advanced Practice in Acute & Critical Care [Ovid]
AAP Grand Rounds  (username&password)
Abdominal Imaging
Abdominal Radiology
Academic Medicine (formerly : Journal of medical education)
Academic Psychiatry
Accident Analysis and Prevention
Accident and Emergency Nursing
Accounts of Chemical Research
Accreditation and Quality Assurance
ACP Journal Club [Full text Click "EBM Article Review"]
Acta Anaesthesiologica Scandinavica
Acta Biotheoretica
Acta Chirurgica Austriaca-European Surgery
Acta Cytologica
Acta Dermato-Venereologica
Acta Diabetologica
Acta Haematologica
Acta Medica Austriaca
Acta Neurologica Scandinavica
Acta Neuropathologica
Acta Obstetricia et Gynecologica Scandianvica
Acta Odontologica Scandinavica
Acta Oncologica
Acta Ophthalmologica Scandinavica
Acta Oto-Laryngologica
Acta Paediatrica
Acta Physiologica
Acta Psychiatrica Scandinavica
Acta Psychologica
Acta Tropica
Acupuncture in Medicine
Acute Pain
Addiction
Addictive Behaviors
Administration and Policy in Mental Health
Advanced Drug Delivery Reviews
Advances in Anatomic Pathology
Advances in Enzyme Regulation
Advances in Health Sciences Education
Advances in Nursing Science
Advances in Nutrition
Advances in Physics
Advances in Physiology Education
Advances in Psychiatric Treatment
Aerobiologia
Aesthetic Plastic Surgery
Aesthetic Surgery Journal
Age-Aging
Ageing Research Reviews
Aggression and Violent Behavior
AIDS [OVID]
AIDS and Behavior
AIDS Research and Human Retroviruses
Alcohol
Alcoholism : Clinical and Experimantal Research
Alimentary Pharmacology and Therapeutics
Allergology International
Allergy
Alzheimer Disease and Associated Disorders
Ambulatory Child Health
Ambulatory Surgery
American Family Physician
American Journal of Audiology [ASP]
American Journal of Cardiology , The
American Journal of Clinical Nutrition
American Journal of Clinical Oncology
American Journal of Clinical Pathology
American Journal of Community Psychology
American Journal of Contact Dermatitis
American Journal of Dance Therapy
American Journal of Dermatopathology
American Journal of Emergency Medicine , The
American Journal of Epidemiology
American Journal of Forensic Medicine and Pathology , The
American Journal of Gastroenterology,The
American Journal of Health Education
American Journal of Hematology
American Journal of Human Genetics
American Journal of Hypertension
American Journal of Infection Control [ScienceDirect]
American Journal of Kidney Diseases
American Journal of Mathematics, The
American Journal of Medical genetics
American Journal of Medicine
American Journal of Medicine(January 1995 - March 2008)
American Journal of Nephrology
American Journal of Nursing (AJN)
American Journal of Obstetrics and Gynecology [ScienceDirect]
American Journal of Ophthalmology (AJO)
American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics
American Journal of Otolaryngology
American Journal of Pathology ,The

American Journal of Perinatology

American Journal of Physical Anthropology
American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation
American Journal of Physiology. Advances in Physiology education
American Journal of Physiology. Cell Physiology
American Journal of Physiology. Endocrinology and Metabolism
American Journal of Physiology. Gastrointestinal and Liver physiology
American Journal of Physiology. Heart and Circulatory Physiology
American Journal of Physiology. Lung cellular and Molecular Physiology
American Journal of Physiology. Regulatory Integrative and Comparative Physiology
American Journal of Physiology. Renal Physiology
American Journal of Preventive Medicine
American Journal of Psychiatry
American Journal of Psychoanalysis ,The
American Journal of Public Health
American Journal of Reproductive Immunology
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine
American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology
American Journal of Rhinology (Username Password)
American Journal of Roentgenology (AJR)
American journal of speech-language pathology
American Journal of Surgery
American Journal of Surgery,The
American Journal of Surgical Pathology
American Journal of The Medical Sciences
American Journal of Therapeutics
American Journal of Transplantation
Amino Acid
Anaerobe
Anaesthesia
Anaesthesia and Intensive Care
Analytical Biochemistry
Analytical Chemistry
Anatomia, Histologia, Embryologia Journal of Veterinary Medicine
Anatomical Record
Anatomical Science International
Andrologia
Anesthesia and Analgesia
Anesthesiology
Anesthesiology Clinics of North America
Angiogenesis
Animal Genetics
Annals of Allergy, Asthma and Immunology
Annals of Emergency Medicine [ScienceDirect]
Annals of Epidemiology
Annals of Hematology
Annals of Human Genetics
Annals of Internal Medicine
Annals of Neurology
Annals of Nuclear medicine
Annals of Occupational Hygiene
Annals of Oncology
Annals of Otology, Rhinology & Laryngology
Annals of Plastic Surgery
Annals of Surgery
Annals of Surgical Oncology
Annals of The College of Surgeons Hong Kong
Annals of The ICRP (International Commission on Radiological Protection)
Annals of The Rheumatic Diseases
Annals of Thoracic Surgery
Annals of Tropical Medicine & Parasitology
Annals of Vascular Surgery
Annual Reivew of Nutrition
Annual Review of Biochemistry
Annual Review of Biophysics and Biomolecular Structure
Annual Review of Cell and Development Biology
Annual Review of Genetics
Annual Review of Immunology
Annual Review of Medicine
Annual Review of Microbiology
Annual Review of Neuroscience
Annual Review of Nutrition
Annual Review of Pharmacology and Toxicology
Annual Review of Physiology
Anti-Cancer Drugs
Antimicrobial Agents and Chemotherapy
Antimicrobics and Infectious Diseases Newsletter
Antiviral Research
AORN Journal
APMIS: Acta Pathologica, Microbiologica et Immunologica Scandinavica
Appetite
Applied Acoustics
Applied and Computational Harmonic Analysis
Applied and Enviromental Microbiology
Applied and Preventive Psychology
Applied Ergonomics :Human Factors in Technology and Socicty
Applied Immunohistochemistry and Molecular Morphology
Applied Intelligence
Applied Microbiology and Biotechnology
Applied Psychophysiology and Biofeedback
Applied Radiation and Isotopes
Archives of Woman's Mental Health
Archives of Biochemistry and Biophysics
Archives of Clinical Neuropsychology
Archives of Dermatological Research
Archives of Dermatology
Archives of Disease in Childhood
Archives of Facial Plastic Surgery
Archives of General Psychiatry
Archives of Gerontology and Geriatrics
Archives of Gynecology and Obstetrics
Archives of Internal Medicine
Archives of Medical Research
Archives of Microbiology
Archives of Occupational Therapy
Archives of Neurology
Archives of Ophthalmology
Archives of Oral Biology
Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery
Archives of Otolaryngology-Head and Neck Surgery
Archives of Pathology & Laboratory Medicine
Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine
Archives of Physical Medicine and Rehabilitation [ScienceDirect]
Archives of Psychiatric Nursing
Archives of Sexual Behavior
Archives of Surgery
Archives of Toxicology
Archives of Virology
Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology
Arthritis and Rheumatism
Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic & Related Surgery
Arthroskopie
Artificial Intelligence and Law
Artificial Intelligence in Medicine
Artificial Intelligence Review
Artificial Organs
Arts in Psychotherapy
ASAIO Journal (American Society of Artificial Internal Organs)
Asia Pacific Family Medicine
Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition(Username Password)
Asian Cardiovascular and Thoracic Annals
Atherosclerosis
Atherosclerosis Supplements
Auris Nasus Larynx
Australasian Journal of Dermatology
Australasian Psychiatry
Australasian Radiology
Australian and New Zealand Journal of Mental Health Nursing
Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynecology
Australian and New Zealand Journal of Ophthalmology
Australian and New Zealand Journal of Psychiatry
Australian Journal of Rural Health
Australian Occupational Therapy Journal
Autoimmunity Reviews
Autonomic Neuroscience

 

 
Section of Learning Resource Administration.
Medical Learning Resource Center and Ramathibodi School of Nursing Building.
270 Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University Rama 6 Rd,Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
Tel: 0-2201-1280, 0-2201-0584 Fax: 0-2354-7268 E-mail: lira@mahidol.ac.th