งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ : Learning Resource Administration

You are here

E-Journals group B

|  B |  C |  D |  E |  F |  G |  H |  I |  J |  K |  L |  M |  N |  O |  P |  Q |  R |  S |  T |  U |  V |  W |  X |  Y |  Z |  

หากพบลิงค์วารสารมีปัญหาติดต่อ e-mail jnlibrama@gmail.com หรือ คลิ๊กที่นี่เพื่อแจ้งทีมวารสารค่ะ

B

Bailliere's Best Practice and Research in Clinical Anaesthesiology
Bailliere's Best Practice and Research in Clinical Endocrinology and Metabolism
Bailliere's Best Practice and Research in Clinical Gastroenterology
Bailliere's Best Practice and Research in Clinical Obstetrics and Gynaecology
Bailliere's Best Practice and Research in Clinical Rheumatology
Basic Research in Cardiology
Behavioral and Brain Sciences
Behavioral Brain Research
Behaviour Research and Therapy
Behavioural Processes
Best Practice & Research Clinical Gastroenterology
Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology
Best Practice & Research Clinical Rheumatology
Biogeochemistry
Biological Psychiatry
Biologicals
Bioorganic Chemistry
Birth
BJOG : An International Journal of Obstetrics and Gynaecology
BJU International (formerly : British Journal of Urology)
Blood
Blood Purification
Blood Reviews
Body Image
Bone
Bone Marrow Transplantation
Brain : A Journal of Neurology
Brain and Development
Brain, Behavior, and Immunity
British Dental Journal
British Journal of Anaesthesia
British Journal of Cancer
British Journal of Dermatology
British Journal of Haematology
British Journal of Nursing [BJN]
British Journal of Plastic Surgery
British Journal of Psychiatry
British Journal of Surgery
British Medical Bulletin
British Medical Journal (Clinical Research edition) BMJ
Burns, Including Thermal Injury

 
Section of Learning Resource Administration.
Medical Learning Resource Center and Ramathibodi School of Nursing Building.
270 Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital Mahidol University Rama 6 Rd,Rajthevee, Bangkok 10400 Thailand
Tel: 0-2201-1280, 0-2201-0584 Fax: 0-2354-7268 E-mail: lira@mahidol.ac.th