ข่าวกิจกรรม

 

You are here

การสาธิตการใช้ฐานข้อมูล Embase โดย Mr.Raymond Teng

          ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้จัดอบรมการสาธิตฐานข้อมูล Embase โดย Mr.Raymond Teng ตัวแทนจากบริษัท Elsevier เมื่อวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 - 11.30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 (317) อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 
งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้    
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-1280, 0-2201-0584 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล์: lira@mahidol.ac.th