ข่าวกิจกรรม

 

You are here

ตัวแทนนักศึกษาแพทย์เข้าอบรม Lexicomp

“ ตัวแทนนักศึกษาแพทย์ ปี 4-6 เข้าร่วมฟังอบรมการใช้ฐานข้อมูล Lexicomp ”

         เมื่อวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 12.00 น. ตัวแทนนักศึกษาแพทย์ ปี 4-6 เข้าร่วมฟังอบรมการใช้ฐานข้อมูล Lexicomp โดยตัวแทนจากบริษัท ทั้งนี้ได้มีการเตรียม Code ให้สำหรับนักศึกษาแพทย์ทั้งสามชั้นปี และแนะนำการลงทะเบียน Code เพื่อใช้งาน Application Lexicomp
 
งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้    
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-1280, 0-2201-0584 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล์: lira@mahidol.ac.th