ข่าวกิจกรรม

 

You are here

นักศึกษาแพทย์ จากรัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา มาศึกษาดูงานที่หน่วยห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิกเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น. ได้มีนักศึกษาแพทย์ จากรัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา มาศึกษาดูงานที่หน่วยห้องปฏิบัติการทักษะทางคลินิก ได้เข้าชม Sim Baby , Sim Junior , Sim Man , Sim Harvey , Sim Mom , Sim Untrasound โดยมีอาจาร์อุเทน ปานดี นำชมการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้

 
งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้    
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-1280, 0-2201-0584 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล์: lira@mahidol.ac.th