ข่าวกิจกรรม

 

You are here

พัฒนาบุคลากรด้านทักษะภาษาอังกฤษ

“ พัฒนาบุคลากรด้านทักษะภาษาอังกฤษ ”

         ทางงานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ได้มีการพัฒนาบุคลากรด้านทักษะภาษาอังกฤษ โดยมี Mr.Daniel Sewell เป็นผู้ให้ความรู้ ในช่วงเวลา 10.00 - 11.00 น. ทุกวันจันทร์และวันศุกร์ของเดือนกันยายน 2561 เริ่มวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 โดยมีกำหนด 1 เดือน
 
งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้    
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-1280, 0-2201-0584 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล์: lira@mahidol.ac.th