ข่าวกิจกรรม

 

You are here

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมชมนิทรรศการ ห้องรำลึก 100 ปี เปรม บุรี ปูนียแพทย์ 100 Years PREM BURI, MD. Memory Room Exhibition

         

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมชมนิทรรศการ

ห้องรำลึก 100  ปี เปรม บุรี ปูนียแพทย์
100 Years PREM BURI, MD. Memory Room Exhibition

เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันเกิด 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เปรมบุรี

อดีตเสรีไทยสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 
หนึ่งในสองเสรีไทยที่ยังมีชีวิตอยู่
ผู้ก่อตั้งวิชาเวชศาสตร์ชุมชนเป็นครั้งแรกของประเทศไทย
ผู้ร่วมก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์
ผู้ร่วมก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จัดแสดงระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2561 ณ ลานชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

และ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ  ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท กรุงเทพมหานคร

 
งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้    
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 0-2201-1280, 0-2201-0584 โทรสาร: 0-2354-7268 อีเมล์: lira@mahidol.ac.th