You are here

ศิลปวัฒนธรรม

ชื่อนิตยสาร ศิลปวัฒนธรรม 
  ปีที่ 37 ฉบับที่ 8 มิถุนายน 2559
เรื่องจากปก

บันทึกรักท่านหญิง : การปฏิวัติ 2475 กับปัญหาความรัก สตรีสูงศักดิ์ - ชายสามัญ

ประวัติศาตร์ 2475 กับ "บทสนทนา" คนละเรื่องของ "ประชาธิบไตย"

วังท่าพระ และเรื่องพิสดารของเจ้านายในวัง

ชำเลือง ชำแหละ ชำระ "นิราศพระประธม" ของสุนทรภู่

ขนมจีน "ซาวน้ำ" นามและรสอันเป็นปริศนา