You are here

ศิลปวัฒนธรรม

 
ชื่อนิตยสาร ศิลปวัฒนธรรม
 

ปีที่ 40 ฉบับที่ 5

 มีนาคม 2562

เรื่องจากปก

 ชีวิตพิสดาร ของ "ปรมาจารย์การเลือกตั้ง"

เมื่อหมอลำพื้นบ้าน วิจารณ์การเมิืองไทย

 จดหมายเหตุจ้าวแม่วัดดุสิต พงศาวดารที่เหนือการรับรู้

 ดวงดาว ในวรรณนิพนธ์หลวง - ราษฏร์

 อร่อยอย่างคนแม่กลอง ต้องลอง "ส้มตำปลาทูย่าง"