You are here

ศิลปวัฒนธรรม

 
ชื่อนิตยสาร ศิลปวัฒนธรรม
 

ปีที่ 39 ฉบับที่ 7

พฤษภาคม 2561

เรื่องจากปก

 ค้นประวัติศาสตร์ไทย ในหลักฐานพม่า

 "เมกะโปรเจ็คต์" ของฝรั่งเศษ สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

 "ประวัติ" และ "อิทธิพล) ของรูปล้อการเมืองไทย สมัยรัชกาลที่ 5

 เจ้าแม่ทับทิม - แม่ย่านาง เส้นทางจากจีนสู่ไทย

 ทานาคา : จากกลุ่มอิรวดี ที่มาของ "ผิวพม่า"