You are here

ชีวจิต

 

ชื่อ นิตยสาร

ชีวจิต

 

ปีที่ 19 ฉบับที่ 434

1 พฤศจิกายน 2559


เรื่องจากปก

 EXERCISE Therapy ออกกำลังกายสุดง่ายตามงานวิจัย แก้เบาหวาน หัวใจ และโรคอ้วน

 TRASH HERO ลดขวดพลาสติก 370K ช่วยทะเลไซ้ใส

 LOVE SOLUTION วิธีแก้ปัญหาคู่รักนอกใจ บอกลาอาการน้ำตาเช็ดหัวเข่า

 FAT EFFECT นึกว่ากรดไหลย้อนที่แท้พายหมอค้ำอยู่อยู่ในท้อง

 CYLING PLAN หยุดทาลัสซีเมีย STAY STRONG คาริสา สปริงเกตต์ 

 LET'S SHARE 9 บัญญัติดูแลสุขภาพโดยหมอจีนใจหล่อ #แชร์วนไปค่ะ