You are here

Science Illustrated

 
ชื่อ นิตยสาร Science Illustrated
 

ฉบับที่ 83 พฤษภาคม 2561

เรื่องจากปก

 Your Brain Is To Go Online นักวิทยาศาสตร์กำลังพัฒนาเทคโนโลยีนิวโรโพรเทซิส  (neuroprothesis) ที่จะช่วยให้คุณท่องอินเทอร์เน็ตด้วยสมองโดยที่ไม่ต้องขยับนิ้ว

 Science Update -จับเซลล์มะเร็งด้วยทางวงกต -ดวงจันทร์เคยมีชั้นบรรยากาศอยู่นานหลายพันล้านปี -มองหาผู้ร้ายด้วยอัลกอริทึม

 นักวิจัยพัมนาอาวุธกำจัดไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคหวัด -ยานจูโนเผยองคืประกอบภายใน และสีสันที่แท้จริงของดาวพฤหัสบดี -พิษร้ายในสัตว์ช่วยสร้างความหลากหลายให้กับสิ่งมีชีิวต