ตราสัญลักษณ์ (Logo)

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

ได้รับพระราชทานตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดลที่มีตราประจำพระองค์ของพระราชบิดา เมื่อ 29 กรกฎาคม 2512
เอกสารอ้างอิง 1
เอกสารอ้างอิง 2

ข้อสังเกตสำหรับ ตราสัญลักษณ์ (Logo) สี

สีน้ำเงินพระราชทาน (23 มิถุนายน 2512) R=0,G=53,B=173 (PhotoShop # 0035AD)

สีเหลืองทอง R=255,G=199,B=38 (PhotoShop # FFC726)

สีทอง R=170,G=128,B=14 (PhotoShop # AA800E)

สีเขียว R=0,G=127,B=38 (PhotoShop # 007F26)
เอกสารอ้างอิง 3


Vector, Photo, and PSD files of Logo

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

(Color)

.ai .psd .png .jpg .gif

เหมาะกับเอกสารหรือภาพทั่วไป ไม่เหมาะที่จะพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ธรรมดา เพราะพิมพ์ออกมาแล้วไม่สวย จะเปลืองหมึกและพลังงานโดยเปล่าประโยชน์

(Green)

.ai .psd .png .jpg .gif

เหมาะกับเอกสารที่อาจจะไม่ได้พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์สี หรืออาจจะต้องมีการถ่ายเอกสาร ช่วยประหยัดหมึกและพลังงาน


(Color-Transp)

.ai .psd .png .jpg .gif

เหมาะกับเอกสารหรือภาพที่มีสีพื้นอ่อนมากหรือเข้มมากหรือดำ ไม่เหมาะที่จะพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ธรรมดา พิมพ์ออกมาแล้วไม่สวย จะเปลืองหมึกและพลังงานโดยเปล่าประโยชน์

(มหาวิทยาลัยมหิดล)

.ai .psd .png .jpg .gif

เหมาะกับเอกสารหรือภาพทั่วไป ไม่เหมาะที่จะพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ธรรมดา เพราะพิมพ์ออกมาแล้วไม่สวย จะเปลืองหมึกและพลังงานโดยเปล่าประโยชน์


(White)

.ai .psd .png

เหมาะกับเอกสารหรือภาพที่มีสีพื้นหรือสีดำ

(Black)

.ai .psd .png .jpg .gif

เหมาะกับเอกสารที่อาจจะไม่ได้พิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์สี หรืออาจจะต้องมีการถ่ายเอกสาร ช่วยประหยัดหมึกและพลังงาน


รูปแบบสำหรับทำสติกเกอร์

เหมาะทำสติกเกอร์หรือหรือวางบนพื้นสีเข้ม


(Color)

.ai .psd .png .jpg .gif

เหมาะทำสติกเกอร์หรือหรือวางบนพื้นสีเข้ม

(Green)

.ai .psd .png .jpg .gif

เหมาะทำสติกเกอร์หรือหรือวางบนพื้นสีเข้ม