ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

คณาจารย์

หัวหน้าสาขาวิชา

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล

คณาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์กำธร มาลาธรรม
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พอพล โรจนพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดรุณี โชติประสิทธิ์สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมาเรีย นิน่า จิตะสมบัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอังสนา ภู่เผือกรัตน์
 อาจารย์ นายแพทย์จักรพงษ์ บรูมินเหนทร์
อาจารย์ แพทย์หญิงรพีพรรณ รัตนวงศ์นรา มอร์ด

 

NEW! สามารถคลิกที่รูปของคณาจารย์แต่ละท่านเพื่อลิ้งค์ไปยัง Google Scholar ได้ค่ะ