ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

ผลงานวิจัย หน่วยโรคผิวหนัง research 2000-2019

2019 (33)

2018 (26)

 • Chongpison Y, Rerknimitr P, Hurst C, Mongkolpathumrat P, Palapinyo S, Chularojanamontri L, Srinoulprasert Y, Rerkpattanapipat T, Chanprapaph K, Disphanurat W, Chakkavittumrong P, Tovanabutra N, Srisuttiyakorn C, Sukasem C, Tuchinda P, Baiardini I, Klaewsongkram J. Int J Qual Health Care. 2018 Oct 20. doi: 10.1093/intqhc/mzy207.

2017 (18)

2016 (18)

 • Clinical practice guideline for diagnosis and management of urticaria. Kulthanan K, Tuchinda P, Chularojanamontri L, Chanyachailert P, Korkij W, Chunharas A, Wananukul S, Limpongsanurak W, Benjaponpitak S, Wisuthsarewong W, Aunhachoke K, Wessagowit V, Chatchatee P, Wattanakrai P, Jirapongsananuruk O, Klaewsongkram J, Noppakun N, Vichyanond P, Suthipinittharm P, Ruxrungtham K, Singalavanija S, Ngamphaiboon J. Asian Pac J Allergy Immunol. 2016 Sep;34(3):190-200. Review.

 

2015 (16)

2014 (7)

 • The 'pantie' tumour. Kanokrungsee S, Vachiramon V, Sirithanabadeekul P. Case Rep Dermatol. 2014 Nov 26;6(3):274-8. doi: 10.1159/000369992. eCollection 2014 Sep.

2013 (6)

2012

 1. Effectiveness of onion extract gel on surgical scars in asians. Chanprapaph K, Tanrattanakorn S, Wattanakrai P, Wongkitisophon P, Vachiramon V. Dermatol Res Pract. 2012;2012:212945.
 2. Approaches to the evaluation of lip hyperpigmentation. Vachiramon V, McMichael AJ. Int J Dermatol. 2012 Jul;51(7):761-70.
 3. Melasma in men. Vachiramon V, Suchonwanit P, Thadanipon K. J Cosmet Dermatol. 2012 Jun;11(2):151-7.
 4. Atopic dermatitis in African American children: addressing unmet needs of a common disease. Vachiramon V, Tey HL, Thompson AE, Yosipovitch G. Pediatr Dermatol. 2012 Jul-Aug;29(4):395-402.
 5. Psoriasis in African-Americans: a caregivers' survey. McMichael AJ, Vachiramon V, Guzmán-Sánchez DA, Camacho F. J Drugs Dermatol. 2012 Apr;11(4):478-82.
 6. Efficacy of narrowband ultraviolet B twice weekly for hypopigmented mycosis fungoides in Asians. Kanokrungsee S, Rajatanavin N, Rutnin S, Vachiramon V. Clin Exp Dermatol. 2012 Mar;37(2):149-52.
 7. Patient satisfaction and complications following laser hair removal in ethnic skin. Vachiramon V, Brown T, McMichael AJ. J Drugs Dermatol. 2012 Feb;11(2):191-5.
 8. Adult-onset dyschromatoses. Vachiramon V, Thadanipon K, Rattanakaemakorn P. Clin Exp Dermatol. 2012 Mar;37(2):97-103.
 9. Six-year retrospective review of drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms. Wongkitisophon P, Chanprapaph K, Rattanakaemakorn P, Vachiramon V. Acta Derm Venereol. 2012 Mar;92(2):200-5.

2011 [Abstract]

 1. Side effects and complications of fractional 1550-nm erbium fiber laser treatment among Asians. Vaiyavatjamai P, Wattanakrai PJ Cosmet Dermatol2011 Dec;10(4):313-6.

 2. Unique laser techniques in patients with skin of color.Robins P, Battle EF Jr, Alexis AF, Cook-Bolden F, Alqubaisy Y, McLeod MP, Nouri K, Saedi N, Chan HH, Dover JS, Vachiramon V, McMichael AJ, Emer JJ, Heath CR, Taylor SC, Zeichner J. J Drugs Dermatol2011 Dec 1;10(12):4-26.

 3. Infancy- and childhood-onset dyschromatoses. Vachiramon V, Thadanipon K, Chanprapaph. Clin Exp Dermatol2011Dec;36(8):833-8, quiz 839.

 4. Adult-onset dyschromatoses. Vachiramon V, Thadanipon K, Rattanakaemakorn P. Clin Exp Dermatol2011 Oct 18.

 5. Six-year Retrospective Review of Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms. Wongkitisophon P, Chanprapaph K, Rattanakaemakorn P, Vachiramon VActa Derm Venereol2011 Oct 17.

 6. Patient knowledge and attitudes on laser hair removal: a survey in people of color.  Vachiramon V, McMichael AJ. J Cosmet Dermatol2011 Sep;10(3):197-201.

 7. Papulopustular eruptions in a 32-year-old woman after lung cancer treatment. Pongcharoen P, Chanprapaph K,Vachiramon VArch Dermatol2011 Jun;147(6):735-40. 

 8. Approach to reticulate hyperpigmentation. Vachiramon VClin Exp Dermatol2011 Jul;36(5):459-66.  Epub 2011 Jun 14. Review.

 9. Postinflammatory hypopigmentation. Vachiramon V, Thadanipon K. Clin Exp Dermatol2011 Oct;36(7):708-14. . Epub2011 Jun 14. Review.

 10. Chronic actinic dermatitis with leonine facies and iatrogenic adrenal insufficiency successfully treated with topical tacrolimus. Busaracome PWattanakrai PRajatanavin NCase Rep Dermatol2011 Feb 25;3(1):49-54.

 11. Cutaneous Mycobacterium abscessus Infection Associated with Mesotherapy Injection. Wongkitisophon P, Rattanakaemakorn P, Tanrattanakorn SVachiramon V.  Case Rep Dermatol2011 Feb 18;3(1):37-41.

 12. Asymptomatic red and brown lesions on the face and neck of a 15-year-old boy. Vachiramon V, Suchonwanit P, Thadanipon K.  Arch Dermatol2011 Feb;147(2):235-40. 

 13. Erythema elevatum diutinum associated with peripheral ulcerative keratitis. Vaiyavatjamai P, Wattanakrai PJ Eur Acad Dermatol Venereol2011 Jun;25(6):741-2. . Epub 2010 Jun 21. 

2010 [Abstract]

2009 Abstract

 Abruption pustular gouty tophi of palm and sole. Apibal YJirasuthus SPuavilai S. J Med Assoc Thai. 2009 Jul; 92(7):979-82

2008

Dihydroxyacetone: a safe camouflaging option in vitiligo. Rajatanavin N, Suwanachote S, Kulkollakarn S. Int J Dermatol. 2008 Apr;47(4):402-6.

Skin diseases during floods in Thailand. Vachiramon V, Busaracome P, Chongtrakool P, Puavilai SJ Med Assoc Thai. 2008 Apr;91(4):479-84.

2007

2006

 •  

2005

2004

2003

2002

2001

2000