ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

10+ โรคผิวหนังต้องรู้ สำหรับแพทย์ทั่วไป ครั้งที่ 6 2560

วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560 ห้องประชุม 910A-C ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิ...

Current Practice in Respiratory Care for Adult and Children 2016
วันที่ 27 - 30 กรกฎาคม 2559 ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
Thai CV risk score
โปรแกรมนี้ใช้ประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยแสดงผลการประเมินเป็นความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตหรือเจ...
10+ โรคผิวหนังต้องรู้ สำหรับแพทย์ทั่วไป ครั้งที่ 5

ณ ห้องประชุม 910A-C ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล

Current Practice in Respiratory Care for Adult to Children 2015
วันที่ 5 - 8 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์คกรุงเทพ