ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

ผลงานวิจัย พศ.2557 (2014)

Division of Infectious Diseases (สาขาวิชาโรคติดเชื้อ

 1. Characteristics and comprehensiveness of adult HIV care and treatment programmes in Asia-Pacific, sub-Saharan Africa and the Americas: results of a site assessment conducted by the International epidemiologic Databases to Evaluate AIDS (IeDEA) Collaboration. Duda SN, Farr AM, Lindegren ML, Blevins M, Wester CW, Wools-Kaloustian K, Ekouevi DK, Egger M, Hemingway-Foday J, Cooper DA, Moore RD, McGowan CC, Nash D; International Epidemiologic Databases to Evaluate AIDS (IeDEA) Collaboration.. J Int AIDS Soc. 2014 Dec 15;17:19045.  
 2. An unusual presentation of childhood vasculitis presenting in adulthood: a challenging diagnosis of henoch-schönlein purpura. Thongprayoon C, Cheungpasitporn W, Thamcharoen N, Bruminhent J. N Am J Med Sci. 2014 Oct;6(10):543-4.  
 3. HIV and aging: insights from the Asia Pacific HIV Observational Database (APHOD). Han N, Wright ST, O'Connor CC, Hoy J, Ponnampalavanar S, Grotowski M, Zhao HX, Kamarulzaman A; Australian HIV Observational Database (AHOD).; TREAT Asia HIV Observational Database (TAHOD).. HIV Med. 2015 Mar;16(3):152-60.  
 4. Detection and management of drug-resistant tuberculosis in HIV-infected patients in lower-income countries. Ballif M, Nhandu V, Wood R, Dusingize JC, Carter EJ, Cortes CP, McGowan CC, Diero L, Graber C, Renner L, Hawerlander D, Kiertiburanakul S, Du QT, Sterling TR, Egger M, Fenner L; International epidemiological Databases to Evaluate AIDS (IeDEA).. Int J Tuberc Lung Dis. 2014 Nov;18(11):1327-36.  
 5. A clinical prediction tool for targeted pre-antiretroviral therapy creatinine testing applied to the TREAT Asia HIV observational database cohort. Boettiger DC, Saphonn V, Lee MP, Phanuphak P, Pham TT, Heng Sim BL, Kumarasamy N, Van Nguyen K, Kantipong P, Kamarulzaman A, Chaiwarith R, Kiertiburanakul S, Law MG. J Acquir Immune Defic Syndr. 2014 Dec 1;67(4):e131-3.  
 6. Trends in first-line antiretroviral therapy in Asia: results from the TREAT Asia HIV observational database. Boettiger DC, Kerr S, Ditangco R, Merati TP, Pham TT, Chaiwarith R, Kiertiburanakul S, Li CK, Kumarasamy N, Vonthanak S, Lee C, Van Kinh N, Pujari S, Wong WW, Kamarulzaman A, Zhang F, Yunihastuti E, Choi JY, Oka S, Ng OT, Kantipong P, Mustafa M, Ratanasuwan W, Sohn A, Law M. PLoS One. 2014 Sep 3;9(9):e106525.  
 7. HIV multi-drug resistance at first-line antiretroviral failure and subsequent virological response in Asia. Jiamsakul A, Sungkanuparph S, Law M, Kantor R, Praparattanapan J, Li PC, Phanuphak P, Merati T, Ratanasuwan W, Lee CK, Ditangco R, Mustafa M, Singtoroj T, Kiertiburanakul S; TREAT Asia Studies to Evaluate Resistance – Monitoring Study (TASER-M).. J Int AIDS Soc. 2014 Aug 19;17:19053.
 8. The sensory restoration in radial nerve injury using the first branch of dorsal ulnar cutaneous nerve--a cadaveric study for the feasibility of procedure and case demonstration. Suppaphol S, Watcharananan I, Tawonsawatruk T, Woratanarat P, Sasivongsbhakdi T, Kawinwonggowit V. J Med Assoc Thai. 2014 Mar;97(3):328-32.
 9. Prolonged shedding of pandemic influenza A (H1N1) 2009 virus in a pancreas-after-kidney transplant recipient. Bruminhent J, Deziel PJ, Wotton JT, Binnicker MJ, Razonable RR. J Clin Virol. 2014 Oct;61(2):302-4.  
 10. Management of cytomegalovirus infection and disease in liver transplant recipients. Bruminhent J, Razonable RR. World J Hepatol. 2014 Jun 27;6(6):370-83.  
 11. Acute respiratory failure secondary to eosinophilic pneumonia following influenza vaccination in an elderly man with chronic obstructive pulmonary disease. Pornsuriyasak P, Suwatanapongched T, Klaewsongkram J, Buranapraditkun S, Rotjanapan P. Int J Infect Dis. 2014 Sep;26:14-6.  
 12. Disseminated cryptococcosis in an HIV-seronegative pregnant woman with transient T-lymphocytopenia: a case report and review of the literature. Meesing A, Jittjareon A, Pornpetchpracha A, Tassaneetrithep B, Phuphuakrat A, Kiertiburanakul S. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2014 May;45(3):647-53. Review.
 13. Prevalence of positive syphilis serology among HIV-infected patients: role for routine screening in Thailand. Kukanok S, Kiertiburanakul S. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2014 Mar;45(2):435-41.
 14. Arcanobacterium pyogenes endocarditis: a case report and literature review. Chesdachai S, Larbcharoensub N, Chansoon T, Chalermsanyakorn P, Santanirand P, Chotiprasitsakul D, Ratanakorn D, Boonbaichaiyapruck S. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2014 Jan;45(1):142-8. Review.
 15. Severity of cardiovascular disease outcomes among patients with HIV is related to markers of inflammation and coagulation. Nordell AD, McKenna M, Borges ÁH, Duprez D, Neuhaus J, Neaton JD; INSIGHT SMART, ESPRIT Study Groups.; SILCAAT Scientific Committee.. J Am Heart Assoc. 2014 May 28;3(3):e000844.  
 16. Development of multiplex pyrosequencing for HLA-B*57:01 screening using single nucleotide polymorphism haplotype. Sankuntaw N, Chantarangsu S, Chantratita W, Sungkanuparph S, Kiertiburanakul S, Lulitanond V. J Clin Pharm Ther. 2014 Oct;39(5):545-50.
 17. Relationship between hyperglycemia and the risk of tuberculosis in Asian HIV-positive individuals in the antiretroviral therapy era: cohort study. Achhra AC, Pujari S, Choi JY, Khusuwan S, Kinh NV, Phanuphak P, Chaiwarith R, Lee MP, Saphonn V, Kiertiburanakul S, Thuy PT, Law MG; TREAT Asia HIV Observational Database (TAHOD) Cohort.. J Acquir Immune Defic Syndr. 2014 Aug 15;66(5):e108-11.  
 18. Outcomes of patients with cytomegalovirus viremia at the time of liver transplantation. Bruminhent J, Razonable RR. Liver Transpl. 2014 Sep;20(9):1029-33.  
 19. Factors associated with suboptimal adherence to antiretroviral therapy in Asia. Jiamsakul A, Kumarasamy N, Ditangco R, Li PC, Phanuphak P, Sirisanthana T, Sungkanuparph S, Kantipong P, K C Lee C, Mustafa M, Merati T, Kamarulzaman A, Singtoroj T, Law M; TREAT Asia Studies to Evaluate Resistance Monitoring Study (TASER-M).. J Int AIDS Soc. 2014 May 16;17:18911.  
 20. Clostridium difficile colonization and disease in patients undergoing hematopoietic stem cell transplantation. Bruminhent J, Wang ZX, Hu C, Wagner J, Sunday R, Bobik B, Hegarty S, Keith S, Alpdogan S, Carabasi M, Filicko-O'Hara J, Flomenberg N, Kasner M, Outschoorn UM, Weiss M, Flomenberg P. Biol Blood Marrow Transplant. 2014 Sep;20(9):1329-34.
 21. ABCC2*1C and plasma tenofovir concentration are correlated to decreased glomerular filtration rate in patients receiving a tenofovir-containing antiretroviral regimen. Manosuthi W, Sukasem C, Thongyen S, Nilkamhang S, Sungkanuparph S. J Antimicrob Chemother. 2014 Aug;69(8):2195-201.  
 22. Clinical characteristics and mortality risk factors of cryptococcal infection among HIV-negative patients. Pongmekin P, Chongtrakool P, Santanirand P, Kiertiburanakul S. J Med Assoc Thai. 2014 Jan;97(1):36-43.
 23. Investigation of a Clostridium difficile cluster by multilocus sequence typing in a bone marrow transplant unit. Hu C, Sunday R, Bruminhent J, Bobik B, Wagner J, Weiss M, Flomenberg P, Wang ZX. Am J Infect Control. 2014 Jun;42(6):691-3.  
 24. Comparison of the immunogenicity of a monovalent influenza A/H1N1 2009 vaccine between healthy individuals, patients with chronic renal failure, and immunocompromised populations. Watcharananan SP, Thakkinstian A, Srichunrasmee C, Chuntratita W, Sumethkul V. Transplant Proc. 2014;46(2):328-31.  
 25. Rate of and predicting factors for virologic failure in HIV-infected patients with persistent low-level viremia under antiretroviral therapy. Charuratananon S, Sungkanuparph S. J Int Assoc Provid AIDS Care. 2015 Jan-Feb;14(1):12-6.  Factors associated with D-dimer levels in HIV-infected individuals. Borges AH, O'Connor JL, Phillips AN, Baker JV, Vjecha MJ, Losso MH, Klinker H, Lopardo G, Williams I, Lundgren JD; INSIGHT SMART Study Group.; ESPRIT Study Group.; SILCAAT Scientific Committee.. PLoS One. 2014 Mar 13;9(3):e90978.
 26. Trends of CD4 cell count levels at the initiation of antiretroviral therapy over time and factors associated with late initiation of antiretroviral therapy among Asian HIV-positive patients. Kiertiburanakul S, Boettiger D, Lee MP, Omar SF, Tanuma J, Ng OT, Durier N, Phanuphak P, Ditangco R, Chaiwarith R, Kantipong P, Lee CK, Mustafa M, Saphonn V, Ratanasuwan W, Merati TP, Kumarasamy N, Wong WW, Zhang F, Pham TT, Pujari S, Choi JY, Yunihastuti E, Sungkanuparph S; TREAT Asia HIV Observational Databases (TAHOD).; TREAT Asia Studies to Evaluate Resistance (TASER).. J Int AIDS Soc. 2014 Mar 14;17:18804.
 27. The impact of wild-type reversion on transmitted resistance surveillance. Boettiger DC, Kiertiburanakul S, Sungkanuparph S, Law MG; TREAT Asia Studies to Evaluate Resistance.. Antivir Ther. 2014;19(7):719-22.
 28. CYP2B6 18492T->C polymorphism compromises efavirenz concentration in coinfected HIV and tuberculosis patients carrying CYP2B6 haplotype *1/*1. Manosuthi W, Sukasem C, Thongyen S, Nilkamhang S, Manosuthi S, Sungkanuparph S. Antimicrob Agents Chemother. 2014;58(4):2268-73.  
 29. Comparisons of clinical characteristics between adult patients with 2009 H1N1 influenza and those with seasonal influenza during the 2009 epidemic in Thailand Kiertiburanakul S, Morasert T, Sirinavin S, Chantratita W. Jpn J Infect Dis. 2014;67(1):33-9.
 30. Risk of cardiovascular events predicted by the Rama-EGAT score among HIV-infected patients in Thailand. Suppadungsuk S, Yamwong S, Sungkanuparph S. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2013 Sep;44(5):818-24.
 31. Current status of HIV treatment in Asia and the Pacific region. Phuphuakrat A, Kiertiburanakul S, Sungkanuparph S. Sex Health. 2014 Jul;11(2):119-25.
 32. Change in vitamin D levels and risk of severe vitamin D deficiency over 48 weeks among HIV-1-infected, treatment-naive adults receiving rilpivirine or efavirenz in a Phase III trial (ECHO). Wohl DA, Orkin C, Doroana M, Pilotto JH, Sungkanuparph S, Yeni P, Vanveggel S, Deckx H, Boven K. Antivir Ther. 2014;19(2):191-200.
 33. Geohelminths: public health significance. Ojha SC, Jaide C, Jinawath N, Rotjanapan P, Baral P. J Infect Dev Ctries. 2014 Jan 15;8(1):5-16.
 34. Immunodeficiency at the start of combination antiretroviral therapy in low-, middle-, and high-income countries. IeDEA and ART Cohort Collaborations., Avila D, Althoff KN, Mugglin C, Wools-Kaloustian K, Koller M, Dabis F, Nash D, Gsponer T, Sungkanuparph S, McGowan C, May M, Cooper D, Chimbetete C, Wolff M, Collier A, McManus H, Davies MA, Costagliola D, Crabtree-Ramirez B, Chaiwarith R, Cescon A, Cornell M, Diero L, Phanuphak P, Sawadogo A, Ehmer J, Eholie SP, Li PC, Fox MP, Gandhi NR, González E, Lee CK, Hoffmann CJ, Kambugu A, Keiser O, Ditangco R, Prozesky H, Lampe F, Kumarasamy N, Kitahata M, Lugina E, Lyamuya R, Vonthanak S, Fink V, d'Arminio Monforte A, Luz PM, Chen YM, Minga A, Casabona J, Mwango A, Choi JY, Newell ML, Bukusi EA, Ngonyani K, Merati TP, Otieno J, Bosco MB, Phiri S, Ng OT, Anastos K, Rockstroh J, Santos I, Oka S, Somi G, Stephan C, Teira R, Wabwire D, Wandeler G, Boulle A, Reiss P, Wood R, Chi BH, Williams C, Sterne JA, Egger M. J Acquir Immune Defic Syndr. 2014 Jan 1;65(1):e8-16.
 35. Transmitted drug resistance and antiretroviral treatment outcomes in non-subtype B HIV-1-infected patients in South East Asia. Phanuphak P, Sirivichayakul S, Jiamsakul A, Sungkanuparph S, Kumarasamy N, Lee MP, Sirisanthana T, Kantipong P, Lee C, Kamarulzaman A, Mustafa M, Ditangco R, Merati T, Ratanasuwan W, Singtoroj T, Kantor R. J Acquir Immune Defic Syndr. 2014 May 1;66(1):74-9.
 36. CYP2B6 haplotype and biological factors responsible for hepatotoxicity in HIV-infected patients receiving efavirenz-based antiretroviral therapy. Manosuthi W, Sukasem C, Lueangniyomkul A, Mankatitham W, Thongyen S, Nilkamhang S, Manosuthi S, Sungkanuparph S. Int J Antimicrob Agents. 2014 Mar;43(3):292-6.

หน่วยต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิซึมส์

หน่วยโรคไต

 •  

หน่วยโรคหัวใจ

1.    Impact of smoking status on platelet function and clinical outcomes with prasugrel vs. clopidogrel in patients with acute coronary syndromes managed without revascularization: Insights from the TRILOGY ACS trial. JH Cornel, EM Ohman, B Neely, P Clemmensen, P Sritara. American heart journal 168 (1), 76-87. e1

2.    Use of the CRUSADE bleeding risk score in the prediction of major bleeding for patients with acute coronary syndrome receiving enoxaparin in Thailand.  Jinatongthai P, Khaisombut N, Likittanasombat K, Chaiyakunapruk N, Watcharathanakij S, Nathisuwan S.  Heart Lung Circ. 2014 Nov;23(11):1051-8. doi: 10.1016

3.    Fragmented QRS as a Predictor of Appropriate Implantable Cardioverter-defibrillator Therapy.  Apiyasawat S, Sahasthas D, Ngarmukos T, Chandanamattha P, Likittanasombat K.   Indian Pacing Electrophysiol J. 2014 Jan 1;14(1):4-11.

4.    Arcanobacterium pyogenes endocarditis: a case report and literature review.  Chesdachai S, Larbcharoensub N, Chansoon T, Chalermsanyakorn P, Santanirand P, Chotiprasitsakul D, Ratanakorn D, Boonbaichaiyapruck S. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2014 Jan;45(1):142-8

5.    Causal relationship between the AHSG gene and BMD through fetuin-A and BMI: multiple mediation analysis. Sritara C, Thakkinstian A, Ongphiphadhanakul B, Chailurkit L, Chanprasertyothin S, Ratanachaiwong W, Vathesatogkit P, Sritara P. Osteoporos Int. 2014 May;25(5):1555-62.

6.     Incremental value of three-dimensional echocardiography in the evaluation of left ventricular size in mitral regurgitation: a follow-up study after mitral valve surgery.  Yingchoncharoen T, Negishi T, Stanton T, Marwick TH. J Am Soc Echocardiogr. 2014 Jun;27(6):608-15

7.    Recent advances in hypertrophic cardiomyopathy.  Yingchoncharoen T, Tang WW.   F1000Prime Rep. 2014 Feb 3;6:12. 8.    Transesophageal Echocardiography in Atrial Fibrillation.  Yingchoncharoen T, Jha S, Burchill LJ, Klein AL  Card Electrophysiol Clin. 2014 Mar;6(1):43-59.

8.    Double-chambered right ventricle and bicuspid pulmonic valve: a thrilling discovery.. Yingchoncharoen T, Burchill LJ, Arruda J, Benatti RD, James K, Tang WH, Stewart RD, Pettersson GB, Karuppasamy K.  J Am Coll Cardiol. 2014 Feb 18;63(6):569

9.    Thavendiranathan P, Yingchoncharoen T, Grant A, Seicean S, Landers SH, Gorodeski EZ, Marwick TH.  Prediction of 30-day heart failure-specific readmission risk by echocardiographic parameters.  Am J Cardiol. 2014 Jan 15;113(2):335-41.

10.    Comparison of the effectiveness between generic and original form of gabapentin for pain relief in suspected neuropathic component of low back pain. Kantito S,   Tantisiriwat N, Piravej K. J Med Assoc Thai. 2014 Jul;97(7):767-75.

หน่วยโรคปอด

 •  

หน่วยโลหิตวิทยา

 •  

หน่วยประสาทวิทยา

 •  

หน่วยโรคทางเดินอาหาร

 •  

หน่วยเภสัชวิทยาและพิษวิทยาคลินิก

 •  

หน่วยโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์

 •  

หน่วยโรคภูมิแพ้อิมมูโนวิทยาและโรคข้อ

 •  

หน่วยโรคผิวหนัง

 •  

หน่วยมะเร็งวิทยา

 •  

หน่วยเวชพันธุศาสตร์

 •  

หน่วยเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

 •