ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

ผลงานวิจัย พศ.2562 (2019)

ผลงานวิจัย พศ.2562 (2019)

 1. Farge D, Frere C, Connors JM, Ay C, Khorana AA, Munoz A, et al. 2019 international clinical practice guidelines for the treatment and prophylaxis of venous thromboembolism in patients with cancer. Lancet Oncol. 2019;20(10):e566-e81.
 2. Arpornsujaritkun N, Pootracool P, Jirasiritham S, Tirapanich W, Gesprasert G, Sakulchairungrueng B, et al. En bloc kidney transplantation from pediatric donor to adult: A single center in Thailand. J Med Assoc Thailand. 2019;102(2):S9-S12.
 3. White HD, Steg PG, Szarek M, Bhatt DL, Bittner VA, Diaz R, et al. Effects of alirocumab on types of myocardial infarction: insights from the ODYSSEY OUTCOMES trial. Eur Heart J. 2019;40(33):2801-9.
 4. Tromp J, Teng TH, Tay WT, Hung CL, Narasimhan C, Shimizu W, et al. Heart failure with preserved ejection fraction in Asia. Eur J Heart Fail. 2019;21(1):23-36.
 5. Dewan P, Jhund PS, Shen L, Petrie MC, Abraham WT, Atif Ali M, et al. Heart failure with reduced ejection fraction: comparison of patient characteristics and clinical outcomes within Asia and between Asia, Europe and the Americas. Eur J Heart Fail. 2019;21(5):577-87.
 6. Chandramouli C, Teng THK, Tay WT, Yap J, MacDonald MR, Tromp J, et al. Impact of diabetes and sex in heart failure with reduced ejection fraction patients from the ASIAN-HF registry. Eur J Heart Fail. 2019;21(3):297-307.
 7. Phillips KP, Santoso T, Sanders P, Alison J, Chan JLK, Pak HN, et al. Left atrial appendage closure with WATCHMAN in Asian patients: 2 year outcomes from the WASP registry. IJC Heart Vascul. 2019;23.
 8. Goto S, Angchaisuksiri P, Bassand JP, Camm AJ, Dominguez H, Illingworth L, et al. Management and 1-Year Outcomes of Patients With Newly Diagnosed Atrial Fibrillation and Chronic Kidney Disease: Results From the Prospective GARFIELD - AF Registry. J Am Heart Assoc. 2019;8(3):e010510.
 9. Suwatcharangkoon S, De Marchis GM, Witsch J, Meyers E, Velazquez A, Falo C, et al. Medical Treatment Failure for Symptomatic Vasospasm After Subarachnoid Hemorrhage Threatens Long-Term Outcome. Stroke. 2019;50(7):1696-702.
 10. Haas S, Camm AJ, Bassand JP, Angchaisuksiri P, Cools F, Corbalan R, et al. Predictors of NOAC versus VKA use for stroke prevention in patients with newly diagnosed atrial fibrillation: Results from GARFIELD-AF. Am Heart J. 2019;213:35-46.
 11. Chia YMF, Teng THK, Tay WT, Anand I, MacDonald MR, Yap J, et al. Prescription patterns of anti-diabetic medications and clinical outcomes in Asian patients with heart failure and diabetes mellitus. Eur J Heart Fail. 2019.
 12. Krittayaphong R, Phrommintikul A, Ngamjanyaporn P, Siriwattana K, Kanjanarutjawiwat W, Chantrarat T, et al. Rate of anticoagulant use, and factors associated with not prescribing anticoagulant in older Thai adults with non-valvular atrial fibrillation: A multicenter registry. J Geriatr Cardiol. 2019;16(3):246-54.
 13. Krittayaphong R, Phrommintikul A, Boonyaratvej S, Ayudhya RKN, Tatsanavivat P, Komoltri C, et al. The rate of patients at high risk for cardiovascular disease with an optimal low-density cholesterol level: A multicenter study from Thailand. J Geriatr Cardiol. 2019;16(4):344-53.
 14. Fruchart JC, Santos RD, Aguilar-Salinas C, Aikawa M, Al Rasadi K, Amarenco P, et al. The selective peroxisome proliferator-activated receptor alpha modulator (SPPARM?) paradigm: Conceptual framework and therapeutic potential. Cardiovasc Diabetol. 2019;18(1).
 15. Niparuck P, Boonsakan P, Sutthippingkiat T, Pukiat S, Chantrathammachart P, Phusanti S, et al. Treatment outcome and prognostic factors in PCNSL. Diagn Pathol. 2019;14(1).
 16. Sirirat K, Sriwantana T, Kaewchuchuen J, Paiboonsukwong K, Fucharoen S, Ritthidej G, et al. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of single dose of inhaled nebulized sodium nitrite in healthy and hemoglobin E/?-thalassemia subjects. Nitric Oxide Biol Chem. 2019;93:6-14.
 17. Kanjanahattakij N, Kwankhao P, Vathesatogkit P, Thongmung N, Gleebbua Y, Sritara P, et al. Herbal or traditional medicine consumption in a Thai worker population: Pattern of use and therapeutic control in chronic diseases. BMC Complement Altern Med. 2019;19(1).
 18. Leerunyakul K, Suchonwanit P. A case of loose anagen hair syndrome in a Southeast Asian boy. Case Rep Dermatol. 2019:204-8.
 19. Leerunyakul K, Chirasuthat P, Suchonwanit P. A Case Report of Idiopathic Follicular Hyperkeratotic Spicules and Literature Review. Case Rep Dermatol. 2019:278-85.
 20. Sukanjanapong S, Thongtan D, Kanokrungsee S, Suchonwanit P, Chanprapaph K. A Comparison of Azathioprine and Mycophenolate Mofetil as Adjuvant Drugs in Patients with Pemphigus: A Retrospective Cohort Study. Dermatol Ther. 2019.
 21. Rutnin S, Pruettivorawongse D, Thadanipon K, Vachiramon V. A Prospective Randomized Controlled Study of Oral Tranexamic Acid for the Prevention of Postinflammatory Hyperpigmentation After Q-Switched 532-nm Nd:YAG Laser for Solar Lentigines. Lasers Surg Med. 2019;51(10):850-8.
 22. Suchonwanit P, Rojhirunsakool S, Khunkhet S. A randomized, investigator-blinded, controlled, split-scalp study of the efficacy and safety of a 1550-nm fractional erbium-glass laser, used in combination with topical 5% minoxidil versus 5% minoxidil alone, for the treatment of androgenetic alopecia. Lasers Med Sci. 2019.
 23. Vachiramon V, Iamsumang W, Chanasumon N, Thadanipon K, Triyangkulsri K. A study of efficacy and safety of high-intensity focused ultrasound for the treatment of melasma in Asians: A single-blinded, randomized, split-face, pilot study. J Cosmet Dermatol. 2019.
 24. Udompanich S, Vachiramon V. Acquired macular pigmentation of unknown etiology. J Clin Aesthetic Dermatol. 2019;12(1):38-46.
 25. Khunkhet S, Rattananukrom T, Thanasarnaksorn W, Suchonwanit P. Alopecia Induced by Autologous Fat Injection into the Temporal Area: Case Report and Review of the Literature. Case Rep Dermatol. 2019:150-6.
 26. Jaruvijitrattana P, Chanprapaph K. Bilateral Ear Swelling and Erythema after Chemotherapy: A Case Report of Ara-C Ears. Case Rep Dermatol. 2019.
 27. Fakprapai W, Wattanakrai P. Bullous Pemphigoid Associated with Acquired Hemophilia A: A Case Report and Review of the Literature. Case Rep Dermatol. 2019.
 28. Rutnin S, Porntharukcharoen S, Boonsakan P. Clinicopathologic, immunophenotypic, and molecular analysis of subcutaneous panniculitis-like T-cell lymphoma: A retrospective study in a tertiary care center. Journal of cutaneous pathology. 2019;46(1):44-51.
 29. Chayavichitsilp P, Limtong P, Triyangkulsri K, Pratumchart N. Comparison of fractional neodymium-doped yttrium aluminum garnet (Nd:YAG) 1064-nm picosecond laser and fractional 1550-nm erbium fiber laser in facial acne scar treatment. Lasers Med Sci. 2019.
 30. Suchonwanit P, Harnchoowong S, Chanasumon N, Sriphojanart T. Comparison of the efficacy and safety of using 0.01% versus 0.03% bimatoprost for the treatment of eyebrow hypotrichosis: A randomized, double-blind, split-face, comparative study. J Cosmet Dermatol. 2019.
 31. Kositkuljorn C, Suchonwanit P. Darier's Disease: Report of a Case with Facial Involvement. Case Rep Dermatol. 2019;11(3):327-33.
 32. Stavorn T, Chanprapaph K. Degos-like lesions in association with connective tissue diseases: A report of three cases and literature review. Clin Cosmet Invest Dermatol. 2019;12:815-22.
 33. Rattanakaemakorn P, Phusuphitchayanan P, Pakornphadungsit K, Thadanipon K, Suchonwanit P. Efficacy and safety of 308-nm excimer lamp in the treatment of scalp psoriasis: a retrospective study. Photodermatol Photoimmunol Photomed. 2019.
 34. Suchonwanit P, Iamsumang W, Rojhirunsakool S. Efficacy of Topical Combination of 0.25% Finasteride and 3% Minoxidil Versus 3% Minoxidil Solution in Female Pattern Hair Loss: A Randomized, Double-Blind, Controlled Study. Am J Clin Dermatol. 2019;20(1):147-53.
 35. Suchonwanit P, Thammarucha S. Eyebrow growth pattern analysis in patients with eyebrow hypotrichosis after receiving topical treatment: A retrospective study. J Cosmet Dermatol. 2019.
 36. Triyangkulsri K, Srisuwanwattana P, Sriphojanart T, Suchonwanit P. Fibrosing Alopecia in a Pattern Distribution: A Case Report and Literature Review. Case Rep Dermatol. 2019;11(3):297-302.
 37. Suchonwanit P, Pakornphadungsit K, Leerunyakul K, Khunkhet S, Sriphojanart T, Rojhirunsakool S. Frontal fibrosing alopecia in Asians: a retrospective clinical study. Int J Dermatol. 2019.
 38. Udompanich S, Chanprapaph K, Suchonwanit P. Linear and Annular Lupus Panniculitis of the Scalp: Case Report with Emphasis on Trichoscopic Findings and Review of the Literature. Case Rep Dermatol. 2019:157-65.
 39. Ploydaeng M, Rojhirunsakool S, Suchonwanit P. Localized hypertrichosis with traumatic panniculitis: A case report and literature review. Case Rep Dermatol. 2019:180-6.
 40. Tawanwongsri W, Chayavichitsilp P. Methimazole-Induced Leukocytoclastic Vasculitis: A Case Report. Case Rep Dermatol. 2019:303-9.
 41. Chanprapaph K, Udompanich S, Visessiri Y, Ngamjanyaporn P, Suchonwanit P. Nonscarring alopecia in systemic lupus erythematosus: A cross-sectional study with trichoscopic, histopathologic, and immunopathologic analyses. J Am Acad Dermatol. 2019;81(6):1319-29.
 42. Tawanwongsri W, Wattanakrai P. Serum Sickness after Equine Rabies Immunoglobulin in Identical Male Twins: Two Case Reports. Case Rep Dermatol. 2019:40-7.
 43. Suchonwanit P, Udompanich S, Thadanipon K, Chanprapaph K. Trichoscopic signs in systemic lupus erythematosus: a comparative study with 109 patients and 305 healthy controls. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2019.
 44. Sutharaphan T, Chanprapaph K, Vachiramon V. Unsuccessful Treatment of Cheilitis Granulomatosa with Oral Methotrexate. Case Rep Dermatol. 2019:249-55.
 45. Rutnin S, Chanprapaph K. Vesiculobullous diseases in relation to lupus erythematosus. Clin Cosmet Invest Dermatol. 2019;12:653-67.
 46. Rajatanavin N, Kanokrungsee S, Aekplakorn W. Vitamin D status in Thai dermatologists and working-age Thai population. J Dermatol. 2019;46(3):206-12.
 47. Fruchart JC, Santos RD, Yamashita S, Libby P, Aikawa M, Plutzky J, et al. Residual vascular risk in diabetes – Will the SPPARM alpha concept hold the key? Diabetes Metab Syndr Clin Res Rev. 2019;13(4):2723-5.
 48. Tangcharoen T, T-Thienprasert J, Kongmark C. Effect of calcination temperature on structural and optical properties of MAl2O4 (M = Ni, Cu, Zn) aluminate spinel nanoparticles. J Adv Ceram. 2019;8(3):352-66.
 49. Rattanachaiwong S, Warodomwichit D, Yamwong P, Keawtanom S, Hiesmayr M, Sulz I, et al. Characteristics of hospitalized patients prescribed oral nutrition supplements in Thailand: A cross-sectional nutrition day survey. Clin Nutr ESPEN. 2019.
 50. Ray KK, Colhoun HM, Szarek M, Baccara-Dinet M, Bhatt DL, Bittner VA, et al. Effects of alirocumab on cardiovascular and metabolic outcomes after acute coronary syndrome in patients with or without diabetes: a prespecified analysis of the ODYSSEY OUTCOMES randomised controlled trial. Lancet Diabetes Endocrinol. 2019;7(8):618-28.
 51. Pratipanawatr T, Satirapoj B, Ongphiphadhanakul B, Suwanwalaikorn S, Nitiyanant W. Impact of Hypoglycemia on Health-Related Quality of Life among Type 2 Diabetes: A Cross-Sectional Study in Thailand. J Diabetes Res. 2019;2019.
 52. Rattananon P, Saowapa S, Sriphrapradang C. Pituitary crush. Endocrine. 2019.
 53. Biggers A, Sharp LK, Nimitphong H, Saetung S, Siwasaranond N, Manodpitipong A, et al. Relationship between depression, sleep quality, and hypoglycemia among persons with type 2 diabetes. J Clin Transl Endocrinol. 2019;15:62-4.
 54. Nimitphong H, Siwasaranond N, Sritara C, Saetung S, Chailurkit LO, Chirakalwasan N, et al. The differences in the relationship between obstructive sleep apnea severity and trabecular bone score in men and women with type 2 diabetes. J Clin Transl Endocrinol. 2019;16.
 55. Chailurkit L, Nimitphong H, Saetung S, Ongphiphadhanakul B. Urinary metabolic profiles after vitamin D 2 versus vitamin D 3 supplementation in prediabetes. J Clin Transl Endocrinol. 2019;16.
 56. Wei L, Lim SG, Xie Q, V?n KN, Piratvisuth T, Huang Y, et al. Sofosbuvir–velpatasvir for treatment of chronic hepatitis C virus infection in Asia: a single-arm, open-label, phase 3 trial. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2019;4(2):127-34.
 57. Pittayanon R, Vilaichone RK, Rojborwonwitaya J, Treeprasertsuk S, Mairiang P, Chirnaksorn S, et al. Thailand dyspepsia guidelines: 2018. J Neurogastroenterology Motil. 2019;25(1):15-26.
 58. Kantaputra PN, Smith LJ, Casal ML, Kuptanon C, Chang YC, Nampoothiri S, et al. Oral manifestations in patients and dogs with mucopolysaccharidosis Type VII. Am J Med Genet Part A. 2019;179(3):486-93.
 59. Cutiongco-de la Paz EM, Chung BHY, Faradz SMH, Thong MK, David-Padilla C, Lai PS, et al. Training in clinical genetics and genetic counseling in Asia. Am J Med Genet Part C Semin Med Genet. 2019.
 60. Wudhikarn K, Bunworasate U, Julamanee J, Lekhakula A, Ekwattanakit S, Khuhapinant A, et al. Characteristics, treatment patterns, prognostic determinants and outcome of peripheral T cell lymphoma and natural killer/T cell non-Hodgkin Lymphoma in older patients: The result of the nationwide multi-institutional registry Thai Lymphoma Study Group. J Geriatr Oncol. 2019.
 61. Kongpakwattana K, Dilokthornsakul P, Dejthevaporn C, Pattanaprateep O, Chaiyakunapruk N. Compliance and persistence with Alzheimer’s disease treatment: a retrospective analysis of multiregional hospital databases in Thailand. J Med Econ. 2019;22(1):26-34.
 62. Genuino AJ, Chaikledkaew U, The DO, Reungwetwattana T, Thakkinstian A. Adjuvant trastuzumab regimen for HER2-positive early-stage breast cancer: a systematic review and meta-analysis. Expert Rev Clin Pharmacol. 2019;12(8):815-24.
 63. Haas S, Camm AJ, Bassand JP, Angchaisuksiri P, Cools F, Corbalan R, et al. Predictors of NOAC versus VKA use for stroke prevention in patients with newly diagnosed atrial fibrillation: Results from GARFIELD-AF. Am Heart J. 2019;213:35-46.
 64. Limvorapitak W, Owattanapanich W, Utchariyaprasit E, Niparuck P, Puavilai T, Tantiworawit A, et al. Better survivals in adolescent and Young adults, compared to adults with acute lymphoblastic leukemia – A multicenter prospective registry in Thai population. Leuk Res. 2019;87.
 65. Ageno W, Haas S, Weitz JI, Goldhaber SZ, Turpie AGG, Goto S, et al. Characteristics and Management of Patients with Venous Thromboembolism: The GARFIELD-VTE Registry. Thromb Haemost. 2019;119(2):319-27.
 66. Eichler H, Angchaisuksiri P, Kavakli K, Knoebl P, Windyga J, Jim?nez-Yuste V, et al. Concizumab restores thrombin generation potential in patients with haemophilia: Pharmacokinetic/pharmacodynamic modelling results of concizumab phase 1/1b data. Haemophilia. 2019;25(1):60-6.
 67. Niparuck P, Limsuwanachot N, Pukiat S, Chantrathammachart P, Rerkamnuaychoke B, Magmuang S, et al. Cytogenetics and FLT3-ITD mutation predict clinical outcomes in non transplant patients with acute myeloid leukemia. Exp Hematol Oncol. 2019;8(1).
 68. Anantasomboon P, Chanda M, Jugnam-ang W, Witoonpanich P, Cheepsunthorn P, Nuchprayoon I, et al. Evaluating the performance of automated UV enzymatic assay for screening of glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency. International journal of laboratory hematology. 2019;41(2):192-9.
 69. Wudhikarn K, Bunworasate U, Julamanee J, Lekhakula A, Ekwattanakit S, Khuhapinant A, et al. Event free survival at 24 months is a strong surrogate prognostic endpoint of peripheral T cell lymphoma. Hematol Oncol. 2019.
 70. Bacigalupo A, Oneto R, Schrezenmeier H, Hochsmann B, Dufour C, Kojima S, et al. First line treatment of aplastic anemia with thymoglobuline in Europe and Asia: Outcome of 955 patients treated 2001-2012. Am J Hematol. 2019;94(1):165.
 71. Moffat KA, Kiencke V, Blanco AN, McLintock C, Peyvandi F, de Maat MPM, et al. International Society on Thrombosis and Haemostasis core curriculum project: Core competencies in laboratory thrombosis and hemostasis. J Thromb Haemost. 2019.
 72. Schellong SM, Goldhaber SZ, Weitz JI, Ageno W, Bounameaux H, Turpie AGG, et al. Isolated Distal Deep Vein Thrombosis: Perspectives from the GARFIELD-VTE Registry. Thromb Haemost. 2019;19(10):1675-85.
 73. Polprasert C, Takeda J, Niparuck P, Rattanathammethee T, Pirunsarn A, Suksusut A, et al. Novel DDX41 variants in Thai patients with myeloid neoplasms. Int J Hematol. 2019.
 74. Boonyawat K, Kunakorntham P, Angchaisuksiri P. Oral anticoagulant-associated bleeding requiring hospitalization in Thai patients: Incidences, risk factors, and outcomes. Thromb Res. 2019;183:33-5.
 75. Shapiro AD, Angchaisuksiri P, Astermark J, Benson G, Castaman G, Chowdary P, et al. Subcutaneous concizumab prophylaxis in hemophilia A and hemophilia A/B with inhibitors: Phase 2 trial results. Blood. 2019;134(22):1973-82.
 76. Puavilai T, Thadanipon K, Rattanasiri S, Ingsathit A, McEvoy M, Attia J, et al. Treatment efficacy for adult persistent immune thrombocytopenia: a systematic review and network meta-analysis. Br J Haematol. 2019.
 77. Ageno W, Haas S, Weitz JI, Goldhaber SZ, Turpie AGG, Goto S, et al. Upper Extremity DVT versus Lower Extremity DVT: Perspectives from the GARFIELD-VTE Registry. Thromb Haemost. 2019;119(8):1365-72.
 78. Klaewsongkram J, Sukasem C, Thantiworasit P, Suthumchai N, Rerknimitr P, Tuchinda P, et al. Analysis of HLA-B Allelic Variation and IFN-? ELISpot Responses in Patients with Severe Cutaneous Adverse Reactions Associated with Drugs. J Allergy Clin Immunol Pract. 2019;7(1):219-27.e4.
 79. Torres MJ, Adkinson NF, Jr., Caubet JC, Khan DA, Kidon MI, Mendelson L, et al. Controversies in Drug Allergy: Beta-Lactam Hypersensitivity Testing. J Allergy Clin Immunol Pract. 2019;7(1):40-5.
 80. Pongpech N, Rotjanapan P. Absence of cutaneous involvement in disseminated talaromyces marneffei infection in an aids patient: A case report and literature review. Infect Drug Resist. 2019;12:1493-9.
 81. Bruminhent J, Apiwattanakul N, Hongeng S, Kantachuvesiri S, Watcharananan SP. Absolute lymphocyte count and human adenovirus–specific T-cell immune restoration of human adenovirus infection after kidney transplantation. J Med Virol. 2019;91(8):1432-9.
 82. Phodha T, Riewpaiboon A, Malathum K, Coyte PC. Annual relative increased in inpatient mortality from antimicrobial resistant nosocomial infections in Thailand. Epidemiol Infect. 2019;147:e133.
 83. Jantarathaneewat K, Chansirikarnjana S, Tidwong N, Mundy LM, Apisarnthanarak A. Antibiotic prescribing behavioral assessment of physicians involved in surgical care. Infect Control Hosp Epidemiol. 2019.
 84. Bruminhent J, Srisala S, Klinmalai C, Pinsai S, Watcharananan SP, Kantachuvesiri S, et al. BK Polyomavirus-specific T cell immune responses in kidney transplant recipients diagnosed with BK Polyomavirus-associated nephropathy. BMC Infect Dis. 2019;19(1).
 85. Bijker R, Kumarasamy N, Kiertiburanakul S, Pujari S, Lam W, Chaiwarith R, et al. Cardiovascular disease incidence projections in the TREAT Asia HIV Observational Database (TAHOD). Antivir Ther (Lond). 2019;24(4):271-9.
 86. Bijker R, Jiamsakul A, Uy E, Kumarasamy N, Ditango R, Chaiwarith R, et al. Cardiovascular disease-related mortality and factors associated with cardiovascular events in the TREAT Asia HIV Observational Database (TAHOD). HIV Med. 2019.
 87. Ku SWW, Jiamsakul A, Joshi K, Pasayan MKU, Widhani A, Chaiwarith R, et al. Cotrimoxazole prophylaxis decreases tuberculosis risk among Asian patients with HIV. J Int AIDS Soc. 2019;22(3).
 88. Han WM, Jiamsakul A, Kiertiburanakul S, Ng OT, Sim BLH, Sun LP, et al. Diabetes mellitus burden among people living with HIV from the Asia-Pacific region. J Int AIDS Soc. 2019;22(1).
 89. Bijker R, Kumarasamy N, Kiertiburanakul S, Pujari S, Sun LP, Ng OT, et al. Diabetes, mortality and glucose monitoring rates in the TREAT Asia HIV Observational Database Low Intensity Transfer (TAHOD-LITE) study. HIV Med. 2019;20(9):615-23.
 90. Z?rcher K, Ballif M, Kiertiburanakul S, Chenal H, Yotebieng M, Grinsztejn B, et al. Diagnosis and clinical outcomes of extrapulmonary tuberculosis in antiretroviral therapy programmes in low- and middle-income countries: a multicohort study. J Int AIDS Soc. 2019;22(9):e25392.
 91. Rupasinghe D, Kiertiburanakul S, Kamarulzaman A, Zhang F, Kumarasamy N, Chaiwarith R, et al. Early mortality after late initiation of antiretroviral therapy in the TREAT Asia HIV Observational Database (TAHOD) of the International Epidemiologic Databases to Evaluate AIDS (IeDEA) Asia-Pacific. HIV Med. 2019.
 92. Pasayan MKU, Mationg MLS, Boettiger D, Lam W, Zhang F, Ku SWW, et al. Effect of macrolide prophylactic therapy on AIDS-Defining conditions and HIV-Associated mortality. J Acquired Immune Defic Syndr. 2019;80(4):436-43.
 93. Chotiprasitsakul D, Srichatrapimuk S, Kirdlarp S, Pyden AD, Santanirand P. Epidemiology of carbapenem-resistant Enterobacteriaceae: A 5-year experience at a tertiary care hospital. Infect Drug Resist. 2019;12:461-8.
 94. Jiamsakul A, Kiertiburanakul S, Ng OT, Chaiwarith R, Wong W, Ditangco R, et al. Long-term loss to follow-up in the TREAT Asia HIV Observational Database (TAHOD). HIV Med. 2019.
 95. Chansirikarnjana S, Apisarnthanarak A, Suwantarat N, Damronglerd P, Rutjanawech S, Visuttichaikit S, et al. Nocardia intracranial mycotic aneurysm associated with proteasome inhibitor. IDCases. 2019;18.
 96. Paiboonvong T, Nosoongnoen W, Sathirakul K, Tangsujaritvijit V, Kaemapairoj J, Tragulpiankit P, et al. Pharmacokinetics and penetration of sitafloxacin into alveolar epithelial lining fluid in critically ill Thai patients with pneumonia. Antimicrob Agents Chemother. 2019;63(10).
 97. Yamamoto N, Hamaguchi S, Akeda Y, Santanirand P, Chaihongsa N, Sirichot S, et al. Rapid screening and early precautions for carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii carriers decreased nosocomial transmission in hospital settings: A quasi-experimental study. Antimicrob Resist Infect Control. 2019;8(1).
 98. Han WM, Jiamsakul A, Kiertiburanakul S, Ross J, Avihingsanon A. Response to Screening of diabetes mellitus among people living with HIV – a comment on “Diabetes mellitus burden among people living with HIV from the Asia-Pacific region” (Han et al. 2019). J Int AIDS Soc. 2019;22(6).
 99. Ahn MY, Jiamsakul A, Khusuwan S, Khol V, Pham TT, Chaiwarith R, et al. The influence of age-associated comorbidities on responses to combination antiretroviral therapy in older people living with HIV. J Int AIDS Soc. 2019;22(2).
 100. Charoen P, Eu-Ahsunthornwattana J, Thongmung N, Jose PA, Sritara P, Vathesatogkit P, et al. Contribution of Four Polymorphisms in Renin-Angiotensin-Aldosterone-Related Genes to Hypertension in a Thai Population. Int J Hypertens. 2019;2019.
 101. Wernly B, Frutos-Vivar F, Pe?uelas O, Raymondos K, Muriel A, Du B, et al. Easy prognostic assessment of concomitant organ failure in critically ill patients undergoing mechanical ventilation. Eur J Intern Med. 2019;70:18-23.
 102. Kongpakwattana K, Dejthevaporn C, Krairit O, Dilokthornsakul P, Mohan D, Chaiyakunapruk N. A Real-World Evidence Analysis of Associations Among Costs, Quality of Life, and Disease-Severity Indicators of Alzheimer's Disease in Thailand. Value Health. 2019;22(10):1137-45.
 103. Tantanavipas S, Vallibhakara O, Sobhonslidsuk A, Phongkitkarun S, Vallibhakara SAO, Promson K, et al. Abdominal Obesity as a Predictive Factor of Nonalcoholic Fatty Liver Disease Assessed by Ultrasonography and Transient Elastography in Polycystic Ovary Syndrome and Healthy Women. BioMed Res Int. 2019;2019.
 104. Sindhusen S, Chanprapaph K, Rutnin S. Adult-onset linear discoid lupus erythematosus on the forehead mimicking en coup de sabre: A case report. J Med Case Rep. 2019;13(1).
 105. Chuncharunee L, Yamashiki N, Thakkinstian A, Sobhonslidsuk A. Alcohol relapse and its predictors after liver transplantation for alcoholic liver disease: A systematic review and meta-analysis. BMC Gastroenterol. 2019;19(1).
 106. Rutnin S, Udompanich S, Pratumchart N, Harnchoowong S, Vachiramon V. Ashy Dermatosis and Lichen Planus Pigmentosus: The Histopathological Differences. BioMed Res Int. 2019;2019.
 107. Suchonwanit P, Triyangkulsri K, Ploydaeng M, Leerunyakul K. Assessing Biophysical and Physiological Profiles of Scalp Seborrheic Dermatitis in the Thai Population. BioMed Res Int. 2019;2019.
 108. Saowapa S, Ativitavas T, Sriphrapradang C. Bilateral Scrotal Masses as a Clue to Diagnosis of Genetic Disease. Am J Med Sci. 2019.
 109. Thongprayoon C, Khoury NJ, Bathini T, Aeddula NR, Boonpheng B, Leeaphorn N, et al. BK polyomavirus genotypes in renal transplant recipients in the United States: A meta-analysis. J Evid-Based Med. 2019;12(4):291-9.
 110. Dejsuphong D, Taweewongsounton A, Khemthong P, Chitphuk S, Stitchantrakul W, Sritara P, et al. Carrier frequency of spinal muscular atrophy in Thailand. Neurol Sci. 2019.
 111. Ngamphaiboon N, Chureemas T, Siripoon T, Arsa L, Trachu N, Jiarpinitnun C, et al. Characteristics and impact of programmed death-ligand 1 expression, CD8+ tumor-infiltrating lymphocytes, and p16 status in head and neck squamous cell carcinoma. Med Oncol. 2019;36(2).
 112. Yongchairat K, Tanboon J, Waisayarat J, Narongroeknawin P, Chevaisrakul P, Dejthevaporn C, et al. Clinical spectrums and outcomes of necrotizing autoimmune myopathy versus other idiopathic inflammatory myopathies: a multicenter case-control study. Clin Rheumatol. 2019.
 113. Satirapod C, Sukprasert M, Panthan B, Charoenyingwattana A, Chitayanan P, Chantratita W, et al. Clinical utility of combined preimplantation genetic testing methods in couples at risk of passing on beta thalassemia/hemoglobin E disease: A retrospective review from a single center. PLoS One. 2019;14(11).
 114. Saengnoi T, Chantrathammachart P, Puavilai T, Sangchaisirisak U, Wananukul W, Srisuma S. Clotting tests associated with hypofibrinogenemia and systemic bleeding in green pit viper or Russell’s viper bite patients. J Med Assoc Thailand. 2019;102(11):1213-21.
 115. Wiviott SDSbhe, Raz I, Bonaca MP, Mosenzon O, Kato ET, Cahn A, et al. Dapagliflozin and cardiovascular outcomes in type 2 diabetes. New Engl J Med. 2019;380(4):347-57.
 116. Tritanon O, Chakkaphak K, Jindahra P, Panyaping T. Differentiation of glioblastoma from solitary brain metastasis using apparent diffusion coefficient values and MR imaging characteristics. J Med Assoc Thailand. 2019;102(10):1073-81.
 117. Chokchalermwong S, Lochid-Amnuay S, Kapol N, Wiroonpochid E, Ongphiphadhanakul B. Economic evaluation of drug treatment for fracture prevention in thai postmenopausal women with osteoporosis without fracture history. J Med Assoc Thailand. 2019;102(1):62-70.
 118. Vorasoot N, Termsarasab P, Thadanipon K, Pulkes T. Effects of handwriting exercise on functional outcome in Parkinson disease: A randomized controlled trial. J Clin Neurosci. 2019.
 119. Suchonwanit P, Chanasumon N, Sriphojanart T. Efficacy and Safety of Bimatoprost 0.01% for the Treatment of Eyebrow Hypotrichosis: A Randomized, Double-Blind, Vehicle-Controlled Study. Dermatologic surgery : official publication for American Society for Dermatologic Surgery [et al]. 2019;45(12):1549-56.
 120. Manakeng K, Prasertphol P, Phongpao K, Chuncharunee S, Tanyong D, Worawichawong S, et al. Elevated levels of platelet- and red cell-derived extracellular vesicles in transfusion-dependent ?-thalassemia/HbE patients with pulmonary arterial hypertension. Ann Hematol. 2019;98(2):281-8.
 121. Saetung S, Nimitphong H, Siwasaranond N, Manodpitipong A, Crowley SJ, Hood MM, et al. Eveningness Is Associated With Greater Depressive Symptoms in Type 2 Diabetes Patients: A Study in Two Different Ethnic Cohorts. Behav Sleep Med. 2019;17(3):291-301.
 122. Phodha T, Riewpaiboon A, Malathum K, Coyte PC. Excess annual economic burdens from nosocomial infections caused by multi-drug resistant bacteria in Thailand. Expert Rev Pharmacoecon Outcomes Res. 2019;19(3):305-12.
 123. Ariyachaipanich A, Krittayaphong R, Kunjara Na Ayudhya R, Yingchoncharoen T, Buakhamsri A, Suvachittanont N. Heart failure council of Thailand (HFCT) 2019 heart failure guideline: Introduction and diagnosis. J Med Assoc Thailand. 2019;102(2).
 124. Yingchoncharoen T, Kanjanavanich R. Heart failure council of Thailand (HFCT) 2019 heart failure guideline: Pharmacologic treatment of chronic heart failure - Part II. J Med Assoc Thailand. 2019;102(3):368-72.
 125. Chantrarat T, Yingchoncharoen T, Kanjanavanich R, Kunjara Na Ayudhya R, Porapakkham P. Heart failure council of Thailand (HFCT) 2019 heart failure guideline: Sudden cardiac death and device therapy in heart failure. J Med Assoc Thailand. 2019;102(5):618-22.
 126. Santema BT, Ouwerkerk W, Tromp J, Sama IE, Ravera A, Regitz-Zagrosek V, et al. Identifying optimal doses of heart failure medications in men compared with women: a prospective, observational, cohort study. The Lancet. 2019;394(10205):1254-63.
 127. Bhirommuang N, Komindr S, Jayanama K. Impact of nutritional status on length of stay and hospital costs among patients admitted to a tertiary care hospital in Thailand. Asia Pac J Clin Nutr. 2019;28(2):252-9.
 128. Sriphrapradang C, Mongkolrattanakul P, Tanasanitkul H, Reutrakul S. Improving inpatient glycemic control by diabetes education program in internal medicine residents. Diabetes Metab Syndr Clin Res Rev. 2019;13(4):2647-52.
 129. Surawut S, Makjaroen J, Thim-uam A, Wongphoom J, Palaga T, Pisitkun P, et al. Increased susceptibility against Cryptococcus neoformans of lupus mouse models (pristane-induction and FcGRIIb deficiency) is associated with activated macrophage, regardless of genetic background. J Microbiol. 2019;57(1):45-53.
 130. Sakpichaisakul K, Saengow VE, Suwanpratheep P, Rongnoparat K, Panthan B, Trachoo O. Novel PANK2 mutation discovered among South East Asian children living in Thailand affected with pantothenate kinase associated neurodegeneration. J Clin Neurosci. 2019.
 131. Vachiramon V, Triyangkulsri K, Saengwimol D, Chanprapaph K. Outcome of Repeated Use of Donor Site for Noncultured Epidermal Cellular Grafting in Stable Vitiligo: A Retrospective Study. BioMed Res Int. 2019;2019.
 132. Ramalingam SS, Vansteenkiste J, Planchard D, Cho BC, Gray JE, Ohe Y, et al. Overall Survival with Osimertinib in Untreated, EGFR-Mutated Advanced NSCLC. N Engl J Med. 2020;382(1):41-50.
 133. Burtness B, Harrington KJ, Greil R, Souli?res D, Tahara M, de Castro G, Jr., et al. Pembrolizumab alone or with chemotherapy versus cetuximab with chemotherapy for recurrent or metastatic squamous cell carcinoma of the head and neck (KEYNOTE-048): a randomised, open-label, phase 3 study. The Lancet. 2019;394(10212):1915-28.
 134. Mok TSK, Wu YL, Kudaba I, Kowalski DM, Cho BC, Turna HZ, et al. Pembrolizumab versus chemotherapy for previously untreated, PD-L1-expressing, locally advanced or metastatic non-small-cell lung cancer (KEYNOTE-042): a randomised, open-label, controlled, phase 3 trial. The Lancet. 2019;393(10183):1819-30.
 135. Pornsuriyasak P, Khiawwan S, Rattanasiri S, Unwanatham N, Petnak T. Prevalence of small airways dysfunction in asthma with- and without-fixed airflow obstruction and chronic obstructive pulmonary disease. Asian Pac J Allergy Immunol. 2019.
 136. Chongpison Y, Rerknimitr P, Hurst C, Mongkolpathumrat P, Palapinyo S, Chularojanamontri L, et al. Reliability and validity of the Thai Drug Hypersensitivity Quality of Life Questionnaire: a multi-center study. International journal for quality in health care : journal of the International Society for Quality in Health Care. 2019;31(7):527-34.
 137. Chuncharunee S, Teawtrakul N, Siritanaratkul N, Chueamuangphan N. Review of disease-related complications and management in adult patients with thalassemia: A multi-center study in Thailand. PLoS One. 2019;14(3).
 138. Potenza L, Chitasombat MN, Klimko N, Bettelli F, Dragonetti G, Del Principe MI, et al. Rhodotorula infection in haematological patient: Risk factors and outcome. Mycoses. 2019;62(3):223-9.
 139. Krittayaphong R, Winijkul A, Pirapatdit A, Chiewvit P, Komoltri C, Boonyapisit W, et al. SAMe-TT2R2 score for prediction of suboptimal time in therapeutic range in a Thai population with atrial fibrillation. Singapore Med J. 2019.
 140. Rattanakaemakorn P, Suchonwanit P. Scalp pruritus: Review of the pathogenesis, diagnosis, and management. BioMed Res Int. 2019;2019.
 141. Rattananukrom T, Svetvilas P, Chanprapaph K. Successful treatment of normocomplementemic urticarial vasculitis with omalizumab: A report of three cases and literature review. Asian Pac J Allergy Immunol. 2019.
 142. Due OT, Chaikledkaew U, Genuino AJM, Sobhonslidsuk A, Thakkinstian A. Systematic Review with Meta-Analysis: Efficacy and Safety of Direct-Acting Antivirals for Chronic Hepatitis C Genotypes 5 and 6. BioMed Res Int. 2019;2019.
 143. Krittayaphong R, Laothavorn P, Hengrussamee K, Sanguanwong S, Kunjara-Na-Ayudhya R, Rattanasumawong K, et al. Ten-year survival and factors associated with increased mortality in patients admitted for acute decompensated heart failure in Thailand. Singapore Med J. 2019.
 144. Ruangritchankul S, Srisuma S. The pattern of substance abuse in Thai elderly: Ramathibodi Poison Center. SAGE Open Med. 2019;7:2050312119873513.
 145. Lertrit A, Chailurkit LO, Ongphiphadhanakul B, Aekplakorn W, Sriphrapradang C. Thyroid function is associated with body mass index and fasting plasma glucose in Thai euthyroid population. Diabetes Metab Syndr Clin Res Rev. 2019;13(1):468-73.
 146. Shanmugakani RK, Akeda Y, Sugawara Y, Laolerd W, Chaihongsa N, Sirichot S, et al. PCR-dipstick-oriented surveillance and characterization of mcr-1- and carbapenemase-carrying Enterobacteriaceae in a Thai hospital. Front Microbiol. 2019;10(FEB).
 147. Visitchanakun P, Saiworn W, Jongwattanapisan P, Leelahavanichkul A, Pisitkun P, Lotinun S. Lupus-like Disease in Fc?RIIB ?/? Mice Induces Osteopenia. Sci Rep. 2019;9(1).
 148. Angkananard T, Anothaisintawee T, Ingsathit A, McEvoy M, Silapat K, Attia J, et al. Mediation Effect of Neutrophil Lymphocyte Ratio on Cardiometabolic Risk Factors and Cardiovascular Events. Sci Rep. 2019;9(1).
 149. Teeraananchai S, Puthanakit T, Kerr SJ, Chaivooth S, Kiertiburanakul S, Chokephaibulkit K, et al. Attrition and treatment outcomes among adolescents and youths living with HIV in the Thai National AIDS Program. J Virus Erad. 2019;5(1):33-40.
 150. Sioloetwong T, Kopwitthaya A, Sathirapongsasuti N, Nawattanapaiboon K, Kitiyakara C, Srikhirin T, editors. Development of Immunochromatographic Test Strip based on Quantum Dot Nanoparticles (QDs). 2019 3rd International Conference on Materials and Intelligent Manufacturing, ICMIM 2019; 2019: Institute of Physics Publishing.
 151. Kim YS, Oka S, Chetchotisakd P, Clarke A, Supparatpinyo K, Avihingsanon A, et al. Efficacy and safety of elvitegravir/cobicistat/emtricitabine/tenofovir alafenamide in Asian participants with human immunodeficiency virus 1 infection: A sub-analysis of phase 3 clinical trials. HIV Res Clin Pract. 2019;20(3):73-81.
 152. Butsing N, Tipayamongkholgul M, Ratanakorn D. Estimation of expected years of life lost for patients with ischemic stroke and intracerebral hemorrhage. J Health Res. 2019;33(5):408-15.
 153. Saowapa S, Rattananon P, Sriphrapradang C. Light-intensity Activity-related Nausea: An Unusual Presentation of Pheochromocytoma. Cureus. 2019;11(10):e5930.
 154. Phipatanapanit P, Pongthavornkamol K, Wattakitkrileart D, Viwatwongkasem C, Vathesatogkit P. Predictors of perceived quality of care in people with heart failure. Pacific Rim Intl J Nurs Res. 2019;23(1):87-99.
 155. Sananmuang T, Dejsiripongsa T, Keandoungchun J, Apirakkan M. Reliability of ABC/2 Method in Measuring of Infarct Volume in Magnetic Resonance Diffusion-Weighted Image. Asian J Neurosurg. 2019;14(3):801-7.
 156. Tankunakorn J, Sawatwarakul S, Vachiramon V, Chanprapaph K. Stevens-Johnson Syndrome and Toxic Epidermal Necrolysis-Like Lupus Erythematosus. Journal of clinical rheumatology : practical reports on rheumatic & musculoskeletal diseases. 2019;25(5):224-31.
 157. Apirakkan M, Vuthiwong W, Kobkitsuksakul C, Keandoungchun J, Chanthanaphak E. Value of Brain Computed Tomographic Angiography to Predict Post Thrombectomy Final Infarct Size and Clinical Outcome in Acute Ischemic Stroke. Asian J Neurosurg. 2019;14(4):1126-33.
 158. Alencar de Pinho N, Levin A, Fukagawa M, Hoy WE, Pecoits-Filho R, Reichel H, et al. Considerable international variation exists in blood pressure control and antihypertensive prescription patterns in chronic kidney disease. Kidney Int. 2019;96(4):983-94.
 159. Sethakarun S, Bijaphala S, Kitiyakara C, Boongird S, Phanachet P, Reutrakul S, et al. Effect of bioelectrical impedance analysis-guided dry weight adjustment, in comparison to standard clinical-guided, on the sleep quality of chronic haemodialysis patients (BEDTIME study): A randomised controlled trial. BMC Nephrol. 2019;20(1).
 160. Disthabanchong S, Srisuwarn P. Mechanisms of Vascular Calcification in Kidney Disease. Adv Chron Kidney Dis. 2019;26(6):417-26.
 161. Anderson NW, Muehlenbachs A, Arif S, Bruminhent J, Deziel PJ, Razonable RR, et al. A Fatal Case of Disseminated Microsporidiosis Due to Anncaliia algerae in a Renal and Pancreas Allograft Recipient. Open Forum Infect Dis. 2019;6(7):ofz285.
 162. Bruminhent J, Bushyakanist A, Kantachuvesiri S, Kiertiburanakul S. A Nationwide Survey of Cytomegalovirus Prevention Strategies in Kidney Transplant Recipients in a Resource-Limited Setting. Open Forum Infect Dis. 2019;6(9).
 163. Termsarasab P, Papsing C, Witoonpanich P, Pulkes T. Analysis of DYT1 and DYT6 in Thai patients with primary dystonia. Neurol Asia. 2019;24(3):255-8.
 164. Wolfe GI, Kaminski HJ, Aban IB, Minisman G, Kuo HC, Marx A, et al. Long-term effect of thymectomy plus prednisone versus prednisone alone in patients with non-thymomatous myasthenia gravis: 2-year extension of the MGTX randomised trial. Lancet Neurol. 2019.
 165. Vollstedt EJ, Kasten M, Klein C, Aasly J, Adler C, Ahmad-Annuar A, et al. Using global team science to identify genetic parkinson's disease worldwide. Ann Neurol. 2019.
 166. Tan WL, Chua KLM, Lin CC, Lee VHF, Tho LM, Chan AW, et al. Asian Thoracic Oncology Research Group expert consensus statement on optimal management of stage III non-small cell lung cancer. J Thorac Oncol. 2019.
 167. Petchkum P, Sungkanuparph S, Kiertiburanakul S, Phuphuakrat A. Efficacy of rilpivirine-based regimens as switch therapy from nevirapine-based regimens in human immunodeficiency virus-infected patients with virological suppression: A randomized controlled trial. Open Forum Infect Dis. 2019;6(4).
 168. Kongsuphon N, Soukavanitch M, Teeraaumpornpunt N, Konmun J, Ativitavas T, Ngamphaiboon N. Multi-Targeted Tyrosine Kinase Inhibitor-Induced Hyperammonemic Encephalopathy: a Report of Two Cases Using Pazopanib, Sunitinib, and Regorafenib. J Gastrointest Cancer. 2019;50(3):601-3.
 169. Cho BC, Chewaskulyong B, Lee KH, Dechaphunkul A, Sriuranpong V, Imamura F, et al. Osimertinib versus Standard of Care EGFR TKI as First-Line Treatment in Patients with EGFRm Advanced NSCLC: FLAURA Asian Subset. J Thorac Oncol. 2019;14(1):99-106.
 170. Incharoen P, Charonpongsuntorn C, Saowapa C, Sirachainan E, Dejthevaporn T, Kampreasart K, et al. Role of BIM deletion polymorphism and BIM expression as predictive biomarkers to maximize the benefit of EGFR-TKI treatment in EGFR-Positive NSCLC. Asian Pac J Cancer Preven. 2019;20(12):3581-9.
 171. Pinyopodjanard S, Suppakitjanusant P, Lomprew P, Kasemkosin N, Chailurkit L, Ongphiphadhanakul B. Instrumental Acoustic Voice Characteristics in Adults with Type 2 Diabetes. J Voice. 2019.
 172. Sriphrapradang C, Pinyopodjanard S, Suntornlohanakul O, Nimitphong H, Chirakalwasan N, Saetang S, et al. Lack of associations between thyroid function and obstructive sleep apnea severity in adults with prediabetes and diabetes mellitus. Sleep Breathing. 2019;23(3):963-7.
 173. Bunbanjerdsuk S, Vorasan N, Saethang T, Pongrujikorn T, Pangpunyakulchai D, Mongkonsiri N, et al. Oncoproteomic and gene expression analyses identify prognostic biomarkers for second primary malignancy in patients with head and neck squamous cell carcinoma. Mod Pathol. 2019.
 174. Leerunyakul K, Kanokrungsee S, Rutnin S. Clear cell papulosis: Dermatoscopic findings and literature review. Pediatr Dermatol. 2019.
 175. Aoybamroong N, Kantamalee W, Thadanipon K, Techasaensiri C, Malathum K, Apiwattanakul N. Impact of an Antibiotic Stewardship Program on Antibiotic Prescription for Acute Respiratory Tract Infections in Children: A Prospective Before-After Study. Clin Pediatr. 2019.
 176. Lertpimonchai A, Rattanasiri S, Tamsailom S, Champaiboon C, Ingsathit A, Kitiyakara C, et al. Periodontitis as the risk factor of chronic kidney disease: Mediation analysis. J Clin Periodontol. 2019;46(6):631-9.
 177. Torrungruang K, Katudat D, Mahanonda R, Sritara P, Udomsak A. Periodontitis is associated with elevated serum levels of cardiac biomarkers—Soluble ST2 and C-reactive protein. J Clin Periodontol. 2019;46(8):809-18.
 178. Suchonwanit P, Thammarucha S, Leerunyakul K. Minoxidil and its use in hair disorders: A review. Drug Des Dev Ther. 2019;13:2777-86.
 179. Singkham N, Avihingsanon A, Thammajaruk N, Ruxrungtham K, Bunupuradah T, Kiertiburanakul S, et al. Influence of CYP3A5 and SLCO1B1 polymorphisms on atazanavir/r concentrations in Thai HIV-infected patients. Pharmacogenomics. 2019;20(7):517-27.
 180. Prakobsrikul N, Malathum K, Santanirand P, Chumnumwat S, Piebpien P, Montakantikul P. Correlation between antimicrobial consumption and the prevalence of carbapenem-resistant Escherichia coli and carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae at a university hospital in Thailand. J Clin Pharm Ther. 2019;44(2):292-9.
 181. Chaiyasothi T, Nathisuwan S, Dilokthornsakul P, Vathesatogkit P, Thakkinstian A, Reid C, et al. Effects of non-statin lipid-modifying agents on cardiovascular morbidity and mortality among statin-treated patients: A systematic review and network meta-analysis. Frontiers in pharmacology. 2019;10(MAY).
 182. Sukkha S, Chindavijak B, Nosoongnoen W, Phakdeekitchareon B, Kitiyakara C, Sumethkul V. The association between trough blood concentration and systemic exposure of tacrolimus: Comparison between once-daily (Advagraf?) and twice-daily (Prograf?) formulation in de novo kidney transplant recipients. Drug Metab Pharmacokinet. 2019.
 183. Samarnkongsak T, Thavorncharoensap M, Kawamatawong T, Pattanaprateep O, Chanjaruporn F, Sunantiwat M. Treatment of COPD in one university hospital setting in Thailand: The real-life prescribing patterns and treatment expenditures. Pharma Sci Asia. 2019;46(3):175-83.
 184. Genuino AJ, Chaikledkaew U, The DO, Reungwetwattana T, Thakkinstian A. Adjuvant trastuzumab regimen for HER2-positive early-stage breast cancer: a systematic review and meta-analysis. Expert Rev Clin Pharmacol. 2019;12(8):815-24.
 185. Kandiah N, Ong PA, Yuda T, Ng LL, Mamun K, Merchant RA, et al. Treatment of dementia and mild cognitive impairment with or without cerebrovascular disease: Expert consensus on the use of Ginkgo biloba extract, EGb 761?. CNS Neurosci Ther. 2019;25(2):288-98.
 186. Srinonprasert V, Ratanasumawong K, Thongsri T, Dutsadeevettakul S, Jittham P, Wiwatworapan W, et al. Factors associated with low health-related quality of life among younger and older Thai patients with non-valvular atrial fibrillation. Qual Life Res. 2019;28(8):2091-8.
 187. Suchonwanit P, Chalermroj N, Khunkhet S. Low-level laser therapy for the treatment of androgenetic alopecia in Thai men and women: a 24-week, randomized, double-blind, sham device-controlled trial. Lasers Med Sci. 2019;34(6):1107-14.
 188. Saksitthichok B, Petnak T, Songern A, Boonsarngsuk V. A prospective randomized comparative study of high-flow nasal cannula oxygen and non-invasive ventilation in hypoxemic patients undergoing diagnostic flexible bronchoscopy. J Thorac Dis. 2019;11(5):1929-39.
 189. Zhou C, Kim SW, Reungwetwattana T, Zhou J, Zhang Y, He J, et al. Alectinib versus crizotinib in untreated Asian patients with anaplastic lymphoma kinase-positive non-small-cell lung cancer (ALESIA): a randomised phase 3 study. Lancet Respir Med. 2019;7(5):437-46.
 190. Dunne AE, Kawamatawong T, Fenwick PS, Davies CM, Tullett H, Barnes PJ, et al. Direct inhibitory effect of the PDE4 inhibitor roflumilast on neutrophil migration in chronic obstructive pulmonary disease. American journal of respiratory cell and molecular biology. 2019;60(4):445-53.
 191. Dres M, Younes M, Rittayamai N, Kendzerska T, Telias I, Grieco DL, et al. Sleep and pathological wakefulness at the time of liberation from mechanical ventilation (SLEEWE) a prospective multicenter physiological study. Am J Respir Crit Care Med. 2019;199(9):1106-15.
 192. Saengnipanthkul S, Waikakul S, Rojanasthien S, Totemchokchyakarn K, Srinkapaibulaya A, Cheh Chin T, et al. Differentiation of patented crystalline glucosamine sulfate from other glucosamine preparations will optimize osteoarthritis treatment. Int J Rheum Dis. 2019;22(3):376-85.
 193. Ruchakorn N, Ngamjanyaporn P, Suangtamai T, Kafaksom T, Polpanumas C, Petpisit V, et al. Performance of cytokine models in predicting SLE activity. Arthritis Res Ther. 2019;21(1):287.
 194. Butsing N, Tipayamongkholgul M, Ratanakorn D, Suwannapong N, Bundhamcharoen K. Social support, functional outcome and quality of life among stroke survivors in an urban area. J Pac Rim Psycholog. 2019;13.
 195. Tangcharoen T, Klysubun W, Kongmark C. Synchrotron X-ray absorption spectroscopy and cation distribution studies of NiAl2O4, CuAl2O4, and ZnAl2O4 nanoparticles synthesized by sol-gel auto combustion method. J Mol Struct. 2019;1182:219-29.
 196. Wattanakrai K, Chiemchaisri N, Wattanakrai P. Mesh Suspension Thread for Facial Rejuvenation. Aesthet Plast Surg. 2019.
 197. Torquati A, Shantavasinkul PC, Omotosho P, Corsino L, Spagnoli A. Perioperative changes in prouroguanylin hormone response in severely obese subjects after bariatric surgery. Surgery. 2019.
 198. Trakulsrichai S, Paisanrodjanarat B, Sriapha C, Tongpoo A, Udomsubpayakul U, Wananukul W. Clinical outcome of paraquat poisoning during pregnancy. Clin Toxicol. 2019.
 199. Sriapha C, Trakulsrichai S, Intaraprasong P, Wongvisawakorn S, Tongpoo A, Schimmel J, et al. Imidacloprid poisoning case series: potential for liver injury. Clin Toxicol. 2019.
 200. Tongpoo A, Trakulsrichai S, Putichote K, Sriapha C, Wananukul W. Recurrent neurotoxic envenoming of cobra bite. Toxicon. 2019;167:180-3.
 201. Pinsai S, Kiertiburanakul S, Watcharananan SP, Kantachuvessiri S, Boongird S, Bruminhent J. Epidemiology and outcomes of dengue in kidney transplant recipients: A 20-year retrospective analysis and comparative literature review. Clinical transplantation. 2019;33(1).