ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

You are here

ผลงานวิจัย

Division of Nephrology (หน่วยโรคไต)

2021

 1. Sulfonamide Crystals. Thammavaranucupt K, Spanuchart I. N Engl J Med. 2021 Mar 18;384(11):1053. doi: 10.1056/NEJMicm2028020. Epub 2021 Mar 13. PMID: 33734650 .

 2. Clinical Characteristics of Late-Onset Cytomegalovirus Infection After Kidney Transplantation. Nuansri S, Kantachuvesiri S, Watcharananan SP, Thongprayoon C, Cheungpasitporn W, Bruminhent J. Transplant Proc. 2021 Aug 14:S0041-1345(21)00506-6. doi: 10.1016/j.transproceed.2021.07.033. Online ahead of print. PMID: 34404538

 3. Epidemiology, Risk Factors, and Outcome of Bloodstream Infection Within the First Year After Kidney Transplantation. Siritip N, Nongnuch A, Dajsakdipon T, Thongprayoon C, Cheungprasitporn W, Bruminhent J. Am J Med Sci. 2021 Mar;361(3):352-357. doi: 10.1016/j.amjms.2020.10.011. Epub 2020 Oct 12. PMID: 33309136

 4. Risk and impact of delayed renal impairment in patients with locally advanced head and neck squamous cell carcinoma receiving chemoradiotherapy with cisplatin. Patimarattananan T, Nongnuch A, Pattaranutaporn P, Unwanatham N, Jiarpinitnun C, Ngamphaiboon N. Support Care Cancer. 2021 Feb;29(2):877-887. doi: 10.1007/s00520-020-05566-y. Epub 2020 Jun 10. PMID: 32524284

 5. Double-Filtration Plasmapheresis Plus Low-Dose Anti-thymocyte Globulin and Tacrolimus in Asian Living-Donor Kidney Transplantation With Donor-Specific Anti-HLA Antibody. Kantachuvesiri S, Ingsathit A, Thammanichanond D, Choochaeam K, Sra-Ium S, Kitiyakara C, Nongnuch A, Sakulchairungrueng B, Worawichawong S. Transplant Proc. 2021 Apr;53(3):995-1000. doi: 10.1016/j.transproceed.2020.08.019. Epub 2020 Sep 15. PMID: 32948312

 6. Early cytomegalovirus DNAemia and antiviral dose adjustment in high vs intermediate risk kidney transplant recipients. Schaenman J, Phonphok K, Spanuchart I, Duong T, Sievers TM, Lum E, Reed EF, Bunnapradist S. Transpl Infect Dis. 2021 Feb;23(1):e13457. doi: 10.1111/tid.13457. Epub 2020 Sep 22. PMID: 32892447 Free PMC article.

 7. The correlation between kidney volume and measured glomerular filtration rate in an Asian ADPKD population: a prospective cohort study. Phakdeekitcharoen B, Treesinchai W, Wibulpolprasert P, Boongird S, Klytrayong P. BMC Nephrol. 2021 May 15;22(1):178. doi: 10.1186/s12882-021-02392-0. PMID: 33992075 Free PMC article.

 8. Estimated dietary sodium intake in Thailand: A nationwide population survey with 24-hour urine collections. Chailimpamontree W, Kantachuvesiri S, Aekplakorn W, Lappichetpaiboon R, Sripaiboonkij Thokanit N, Vathesatogkit P, Kunjang A, Boonyagarn N, Sukhonthachit P, Chuaykarn N, Sonkhammee P, Khunsaard P, Nuntapanich P, Charoenbut P, Thongchai C, Uttarachai A, Kwankhoom W, Rattanakanahutanon F, Ruangchai K, Yanti N, Sasang N, Bunluesin S, Garg R. J Clin Hypertens (Greenwich). 2021 Apr;23(4):744-754. doi: 10.1111/jch.14147. Epub 2021 Jan 8. PMID: 33420751 Free article.

 9. Masked hypertension and its associations with glycemic variability metrics in children and adolescents with type 1 diabetes. Homhuan W, Poomthavorn P, Paksi W, Khlairit P, Nongnuch A, Pirojsakul K. Pediatr Nephrol. 2021 Feb;36(2):379-386. doi: 10.1007/s00467-020-04720-2. Epub 2020 Aug 26. PMID: 32844291

 10. Distribution pattern of mesangial C4d deposits as predictor of kidney failure in IgA nephropathy. Worawichawong S, Plumworasawat S, Liwlompaisan W, Sumethkul V, Phakdeekitcharoen B, Udomsubpayakul U, Chalermsanyakorn P, Kitiyakara C. PLoS One. 2021 Jun 3;16(6):e0252638. doi: 10.1371/journal.pone.0252638. eCollection 2021. PMID: 34081719 Free PMC article.

 11. Low Serum Potassium Levels and Clinical Outcomes in Peritoneal Dialysis-International Results from PDOPPS. Davies SJ, Zhao J, Morgenstern H, Zee J, Bieber B, Fuller DS, Sloand JA, Vychytil A, Kawanishi H, Johnson DW, Wang AY, Kanjananbuch T, Boongird S, Moraes TP, Badve SV, Pisoni RL, Perl J; PDOPPS Dialysis Prescription and Fluid Management Working Group. Kidney Int Rep. 2020 Nov 22;6(2):313-324. doi: 10.1016/j.ekir.2020.11.021. eCollection 2021 Feb. PMID: 33615056 Free PMC article.

 12. Catheter-directed thrombolytic infusion for thrombosed arteriovenous fistulas with a large clot burden: A case series. Spanuchart I, Amin B, Sequeira A, Virk C, Abreo K, Sachdeva B. J Vasc Access. 2021 May 4:11297298211011916. doi: 10.1177/11297298211011916. Online ahead of print. PMID: 33947278

 13. Barriers to and constraints of acute peritoneal dialysis in acute kidney injury: A nationwide survey. Treamtrakanpon W, Kanjanabuch T, Nopsopon T, Chuengsaman P, Dandecha P, Boongird S, Khositrangsikun K, Wongluechai L, Tatiyanupanwong S, Puapatanakul P, Srisawat N, Eiam-Ong S, Johnson DW, Sritippayawan S, Kantachuvesiri S; behalf of Advisory Board of Peritoneal Dialysis the Nephrology Society of Thailand. Perit Dial Int. 2021 Feb 16:896860821989878. doi: 10.1177/0896860821989878. Online ahead of print. PMID: 33588659

 14. Generation of human induced pluripotent stem cell line (MUi026-A) from a patient with autosomal dominant polycystic kidney disease carrying PKD1 point mutation. Maneepitasut W, Wongkummool W, Tong-Ngam P, Promthep K, Tubsuwan A, Khine Linn A, Phakdeekitcharoen B, Borwornpinyo S, Kitiyanant N, Phanthong P, Hongeng S. Stem Cell Res. 2021 May;53:102306. doi: 10.1016/j.scr.2021.102306. Epub 2021 Mar 22. PMID: 33799277 Free article.

 15. Predictors of CMV Infection in CMV-Seropositive Kidney Transplant Recipients: Impact of Pretransplant CMV-Specific Humoral Immunity. Kirisri S, Vongsakulyanon A, Kantachuvesiri S, Razonable RR, Bruminhent J. Open Forum Infect Dis. 2021 Apr 17;8(6):ofab199. doi: 10.1093/ofid/ofab199. eCollection 2021 Jun. PMID: 34113686 Free PMC article.

 16. Role of highly sensitive nucleic acid amplification testing for plasma cytomegalovirus DNA load in diagnosis of cytomegalovirus gastrointestinal disease among kidney transplant recipients. Taksinwarajarn T, Sobhonslidsuk A, Kantachuvesiri S, Thongprayoon C, Cheungpasitporn W, Bruminhent J; Ramathibodi Transplant Infectious Diseases (RTID) group. Transpl Infect Dis. 2021 May 13:e13635. doi: 10.1111/tid.13635. Online ahead of print. PMID: 33982825

 17. Intraoperative assessment of ureter perfusion after revascularization of transplanted kidneys using intravenous indocyanine green fluorescence imaging. Kanammit P, Sirisreetreerux P, Boongird S, Worawichawong S, Kijvikai K. Transl Androl Urol. 2021 Jun;10(6):2297-2306. doi: 10.21037/tau-21-160. PMID: 34295717 Free PMC article.

 18. Anti-SARS-CoV-2 Spike Protein S1 Receptor-Binding Domain Antibody to An Inactivated Whole-virus SARS-CoV-2 Vaccination in End-stage Kidney Disease Patients: An Initial Report. Boongird S, Chuengsaman P, Phanprasert S, Kitpermkiat R, Assanatham M, Nongnuch A, Kiertiburanakul S, Malathum K, Phuphuakrat A, Sethaudom C, Bruminhent J. Kidney Int. 2021 Aug 19:S0085-2538(21)00758-4. doi: 10.1016/j.kint.2021.08.007.

 

2020

 1. Are Salt Tablets Effective in the Treatment of Euvolemic Hyponatremia? Spanuchart I, Watanabe H, Aldan T, Chow D, Ng RCK. South Med J. 2020 Mar;113(3):125-129. doi: 10.14423/SMJ.0000000000001075. PMID: 32123927

 2. Immune response to influenza vaccination in ESRD patients undergoing hemodialysis vs. hemodiafiltration. Nongnuch A, Ngampongpan W, Srichatrapimuk S, Wongsa A, Thongpraphai S, Boonarkart C, Sanmeema N, Chittaganpitch M, Auewarakul P, Tassaneetrithep B, Davenport A, Phuphuakrat A. PLoS One. 2020 Feb 3;15(2):e0227719. doi: 10.1371/journal.pone.0227719. eCollection 2020. PMID: 32012159 Free PMC article. Clinical Trial.

 3. Bioimpedance Analysis-Guided Volume Expansion for the Prevention of Contrast-Induced Acute Kidney Injury (the BELIEVE Pilot Randomized Controlled Trial). Kananuraks S, Assanatham M, Boongird S, Kitiyakara C, Thammavaranucupt K, Limpijarnkij T, Warodomwichit D, Davenport A, Nongnuch A. Kidney Int Rep. 2020 Jul 17;5(9):1495-1502. doi: 10.1016/j.ekir.2020.07.009. eCollection 2020 Sep. PMID: 32954073 Free PMC article.

 4. Causes of hypercalcemia in people living with HIV in the HAART era. Nongnuch A, Petcharut J, Suksuwan W, Davenport A, Phuphuakrat A. HIV Res Clin Pract. 2020 Oct;21(5):115-120. doi: 10.1080/25787489.2020.1836900. Epub 2020 Oct 19. PMID: 33076771

 5. Etiologies and Treatment Burden in Adult Patients with Pure Red Cell Aplasia: A Single-Center Experience and Review of Literature. Niparuck P, Kanoksil W, Wacharapornin P, Chantrathammachart P, Boongird S. Anemia. 2020 Mar 15;2020:4812759. doi: 10.1155/2020/4812759. eCollection 2020. PMID: 32257434 Free PMC article.

 6. The association between trough blood concentration and systemic exposure of tacrolimus: Comparison between once-daily (Advagraf®) and twice-daily (Prograf®) formulation in de novo kidney transplant recipients. Sukkha S, Chindavijak B, Nosoongnoen W, Phakdeekitchareon B, Kitiyakara C, Sumethkul V. Drug Metab Pharmacokinet. 2020 Feb;35(1):139-144. doi: 10.1016/j.dmpk.2019.10.004. Epub 2019 Oct 21. PMID: 31727575

 7. Comparison Between Phenotypic Bead Assay and Single Antigen Bead Assay for Determining Specificity of HLA Antibodies in Kidney Transplant Waiting List.

 8. Thammanichanond D, Sukhumvat S, Tammakorn C, Siriyotha S, Kantachuvesiri S. Transplant Proc. 2020 Jul-Aug;52(6):1675-1679. doi: 10.1016/j.transproceed.2020.01.153. Epub 2020 May 21. PMID: 32448666

 9. Perioperative hemoglobin decrement as an independent risk of poor early graft function in kidney transplantation. Chutipongtanate A, Kantain A, Inksathit A, Kantachuvesiri S, Sumethkul V, Jirasiritham S, Jirasiritham S, Chutipongtanate S. BMC Res Notes. 2020 Sep 5;13(1):417. doi: 10.1186/s13104-020-05262-4. PMID: 32891182 Free PMC article.

 10. Long-term effects of socioeconomic status on the incidence of decreased glomerular filtration rate in a Southeast Asian cohort. Kitiyakara C, Saranburut K, Thongmung N, Chittamma A, Vanavanan S, Donsakul K, Sritara P, Vathesatogkit P. J Epidemiol Community Health. 2020 Nov;74(11):925-932. doi: 10.1136/jech-2019-212718. Epub 2020 Jun 7. PMID: 32507749

 11. Antibody-Mediated Rejection Due to Donor-Specific HLA-DQB1 and DQA1 Antibodies After Kidney Transplantation: A Case Report. Thammanichanond D, Tammakorn C, Worawichawong S, Kantachuvesiri S. Transplant Proc. 2020 Jul-Aug;52(6):1931-1936. doi: 10.1016/j.transproceed.2020.02.127. Epub 2020 May 19. PMID: 32444122

 12. Roles of kininogen-1, basement membrane specific heparan sulfate proteoglycan core protein, and roundabout homolog 4 as potential urinary protein biomarkers in diabetic nephropathy. Na Nakorn P, Pannengpetch S, Isarankura-Na-Ayudhya P, Thippakorn C, Lawung R, Sathirapongsasuti N, Kitiyakara C, Sritara P, Vathesatogkit P, Isarankura-Na-Ayudhya C. EXCLI J. 2020 Jun 24;19:872-891. doi: 10.17179/excli2020-1396. eCollection 2020. PMID: 32665774 Free PMC article.

 13. Cognitive impairment is associated with mitochondrial dysfunction in peripheral blood mononuclear cells of elderly population. Apaijai N, Sriwichaiin S, Phrommintikul A, Jaiwongkam T, Kerdphoo S, Chansirikarnjana S, Thongmung N, Mahantassanapong U, Vathesatogkit P, Kitiyakara C, Sritara P, Chattipakorn N, Chattipakorn SC. Sci Rep. 2020 Dec 8;10(1):21400. doi: 10.1038/s41598-020-78551-4. PMID: 33293556 Free PMC article.

 14. Epidemiology, Risk Factors, and Outcome of Bloodstream Infection Within the First Year After Kidney Transplantation. Siritip N, Nongnuch A, Dajsakdipon T, Thongprayoon C, Cheungprasitporn W, Bruminhent J. Am J Med Sci. 2021 Mar;361(3):352-357. doi: 10.1016/j.amjms.2020.10.011. Epub 2020 Oct 12. PMID: 33309136

 15. Effects of Desflurane and Sevoflurane anesthesia on regulatory T cells in patients undergoing living donor kidney transplantation: a randomized intervention trial.Chutipongtanate A, Prukviwat S, Pongsakul N, Srisala S, Kamanee N, Arpornsujaritkun N, Gesprasert G, Apiwattanakul N, Hongeng S, Ittichaikulthol W, Sumethkul V, Chutipongtanate S. BMC Anesthesiol. 2020 Aug 27;20(1):215. doi: 10.1186/s12871-020-01130-7. PMID: 32854613 Free PMC article. Clinical Trial.

 16. Risk and impact of delayed renal impairment in patients with locally advanced head and neck squamous cell carcinoma receiving chemoradiotherapy with cisplatin Patimarattananan T, Nongnuch A, Pattaranutaporn P, Unwanatham N, Jiarpinitnun C, Ngamphaiboon N. Support Care Cancer. 2021 Feb;29(2):877-887. doi: 10.1007/s00520-020-05566-y. Epub 2020 Jun 10. PMID: 32524284

 17. Double-Filtration Plasmapheresis Plus Low-Dose Anti-thymocyte Globulin and Tacrolimus in Asian Living-Donor Kidney Transplantation With Donor-Specific Anti-HLA Antibody. Kantachuvesiri S, Ingsathit A, Thammanichanond D, Choochaeam K, Sra-Ium S, Kitiyakara C, Nongnuch A, Sakulchairungrueng B, Worawichawong S. Transplant Proc. 2021 Apr;53(3):995-1000. doi: 10.1016/j.transproceed.2020.08.019. Epub 2020 Sep 15. PMID: 32948312

 18. Early cytomegalovirus DNAemia and antiviral dose adjustment in high vs intermediate risk kidney transplant recipients. Schaenman J, Phonphok K, Spanuchart I, Duong T, Sievers TM, Lum E, Reed EF, Bunnapradist S. Transpl Infect Dis. 2021 Feb;23(1):e13457. doi: 10.1111/tid.13457. Epub 2020 Sep 22. PMID: 32892447 Free PMC article.

 19. Masked hypertension and its associations with glycemic variability metrics in children and adolescents with type 1 diabetes. Homhuan W, Poomthavorn P, Paksi W, Khlairit P, Nongnuch A, Pirojsakul K. Pediatr Nephrol. 2021 Feb;36(2):379-386. doi: 10.1007/s00467-020-04720-2. Epub 2020 Aug 26. PMID: 32844291

 20. Low Serum Potassium Levels and Clinical Outcomes in Peritoneal Dialysis-International Results from PDOPPS. Davies SJ, Zhao J, Morgenstern H, Zee J, Bieber B, Fuller DS, Sloand JA, Vychytil A, Kawanishi H, Johnson DW, Wang AY, Kanjananbuch T, Boongird S, Moraes TP, Badve SV, Pisoni RL, Perl J; PDOPPS Dialysis Prescription and Fluid Management Working Group. Kidney Int Rep. 2020 Nov 22;6(2):313-324. doi: 10.1016/j.ekir.2020.11.021. eCollection 2021 Feb.

 

2019

 

 

 1. Mechanisms of Vascular Calcification in Kidney Disease. Disthabanchong S, Srisuwarn P. Adv Chronic Kidney Dis. 2019 Nov;26(6):417-426. doi: 10.1053/j.ackd.2019.08.014. PMID: 31831120 Review.

 2. Epidemiology and outcomes of dengue in kidney transplant recipients: A 20-year retrospective analysis and comparative literature review. Pinsai S, Kiertiburanakul S, Watcharananan SP, Kantachuvessiri S, Boongird S, Bruminhent J. Clin Transplant. 2019 Jan;33(1):e13458. doi: 10.1111/ctr.13458. Epub 2018 Dec 26. PMID: 30506903 Review.

 3. Herbal or traditional medicine consumption in a Thai worker population: pattern of use and therapeutic control in chronic diseases. Kanjanahattakij N, Kwankhao P, Vathesatogkit P, Thongmung N, Gleebbua Y, Sritara P, Kitiyakara C. BMC Complement Altern Med. 2019 Sep 18;19(1):258. doi: 10.1186/s12906-019-2652-z. PMID: 31533697 Free PMC article.

 4. Periodontitis as the risk factor of chronic kidney disease: Mediation analysis. Lertpimonchai A, Rattanasiri S, Tamsailom S, Champaiboon C, Ingsathit A, Kitiyakara C, Limpianunchai A, Attia J, Sritara P, Thakkinstian A. J Clin Periodontol. 2019 Jun;46(6):631-639. doi: 10.1111/jcpe.13114. PMID: 30993705 Free PMC article.

 5. Epidemiology and Outcomes of Early-Onset and Late-Onset Adenovirus Infections in Kidney Transplant Recipients. Bruminhent J, Worawichawong S, Tongsook C, Pasomsub E, Boongird S, Watcharananan SP. Open Forum Infect Dis. 2019 Nov 13;6(12):ofz489. doi: 10.1093/ofid/ofz489. eCollection 2019 Dec. PMID: 32128332 Free PMC article.

 6. The association between trough blood concentration and systemic exposure of tacrolimus: Comparison between once-daily (Advagraf®) and twice-daily (Prograf®) formulation in de novo kidney transplant recipients. Sukkha S, Chindavijak B, Nosoongnoen W, Phakdeekitchareon B, Kitiyakara C, Sumethkul V. Drug Metab Pharmacokinet. 2020 Feb;35(1):139-144. doi: 10.1016/j.dmpk.2019.10.004. Epub 2019 Oct 21. PMID: 31727575

 7. Modes of death and clinical outcomes in adult patients with hypertrophic cardiomyopathy in Thailand.Songsirisuk N, Kittipibul V, Methachittiphan N, Charoenattasil V, Zungsontiporn N, Spanuchart I, Buppajarntham S, Mankongpaisarnrung C, Satitthummanid S, Srimahachota S, Chattranukulchai P, Boonyaratavej Songmuang S, Puwanant S. BMC Cardiovasc Disord. 2019 Jan 3;19(1):1. doi: 10.1186/s12872-018-0984-0. PMID: 30606129 Free PMC article.

 8. BK Polyomavirus-specific T cell immune responses in kidney transplant recipients diagnosed with BK Polyomavirus-associated nephropathy. Bruminhent J, Srisala S, Klinmalai C, Pinsai S, Watcharananan SP, Kantachuvesiri S, Hongeng S, Apiwattanakul N. BMC Infect Dis. 2019 Nov 19;19(1):974. doi: 10.1186/s12879-019-4615-x. PMID: 31744480 Free PMC article.

 9. Considerable international variation exists in blood pressure control and antihypertensive prescription patterns in chronic kidney disease. Alencar de Pinho N, Levin A, Fukagawa M, Hoy WE, Pecoits-Filho R, Reichel H, Robinson B, Kitiyakara C, Wang J, Eckardt KU, Jha V, Oh KH, Sola L, Eder S, de Borst M, Taal M, Feldman HI, Stengel B; International Network of Chronic Kidney Disease cohort studies (iNET-CKD). Kidney Int. 2019 Oct;96(4):983-994. doi: 10.1016/j.kint.2019.04.032. Epub 2019 Jul 26. PMID: 31358344

 10. Contribution of Four Polymorphisms in Renin-Angiotensin-Aldosterone-Related Genes to Hypertension in a Thai Population. Charoen P, Eu-Ahsunthornwattana J, Thongmung N, Jose PA, Sritara P, Vathesatogkit P, Kitiyakara C. Int J Hypertens. 2019 Aug 14;2019:4861081. doi: 10.1155/2019/4861081. eCollection 2019. PMID: 31511791 Free PMC article.

 11. A Nationwide Survey of Cytomegalovirus Prevention Strategies in Kidney Transplant Recipients in a Resource-Limited Setting. Bruminhent J, Bushyakanist A, Kantachuvesiri S, Kiertiburanakul S. Open Forum Infect Dis. 2019 Jul 8;6(9):ofz322. doi: 10.1093/ofid/ofz322. eCollection 2019 Sep. PMID: 31660402 Free PMC article.

 12. Absolute lymphocyte count and human adenovirus-specific T-cell immune restoration of human adenovirus infection after kidney transplantation. Bruminhent J, Apiwattanakul N, Hongeng S, Kantachuvesiri S, Watcharananan SP. J Med Virol. 2019 Aug;91(8):1432-1439. doi: 10.1002/jmv.25468. Epub 2019 Apr 3. PMID: 30905076

 13. Effect of bioelectrical impedance analysis-guided dry weight adjustment, in comparison to standard clinical-guided, on the sleep quality of chronic haemodialysis patients (BEDTIME study): a randomised controlled trial. Sethakarun S, Bijaphala S, Kitiyakara C, Boongird S, Phanachet P, Reutrakul S, Pirojsakul K, Nongnuch A. BMC Nephrol. 2019 Sep 2;20(1):211. doi: 10.1186/s12882-019-1405-z.

 

2018

 1. Epidemiology and outcomes of dengue in kidney transplant recipients: A 20-year retrospective analysis and comparative literature review.Pinsai S, Kiertiburanakul S, Watcharananan SP, Kantachuvessiri S, Boongird S, Bruminhent J.Clin Transplant. 2019 Jan;33(1):e13458. doi: 10.1111/ctr.13458. Epub 2018 Dec 26.

 2. The impact of introducing the early warning scoring system and protocol on clinical outcomes in tertiary referral university hospital.Sutherasan Y, Theerawit P, Suporn A, Nongnuch A, Phanachet P, Kositchaiwat C.Ther Clin Risk Manag. 2018 Oct 23;14:2089-2095. doi: 10.2147/TCRM.S175092. eCollection 2018.

 3. Urinary epidermal growth factor, monocyte chemoattractant protein-1 or their ratio as predictors for rapid loss of renal function in type 2 diabetic patients with diabetic kidney disease.Satirapoj B, Dispan R, Radinahamed P, Kitiyakara C.BMC Nephrol. 2018 Sep 21;19(1):246. doi: 10.1186/s12882-018-1043-x.

 4. Evaluation of Body Composition in Hemodialysis Thai Patients: Comparison between Two Models of Bioelectrical Impedance Analyzer and Dual-Energy X-Ray Absorptiometry.Jayanama K, Putadechakun S, Srisuwarn P, Vallibhakara SA, Chattranukulchai Shantavasinkul P, Sritara C, Kantachuvesiri S, Komindr S.J Nutr Metab. 2018 Aug 5;2018:4537623. doi: 10.1155/2018/4537623. eCollection 2018.

 5. Impact of POR and CYP3A5 Polymorphisms on Trough Concentration to Dose Ratio of Tacrolimus in the Early Post-operative Period Following Kidney Transplantation.Phupradit A, Vadcharavivad S, Ingsathit A, Kantachuvesiri S, Areepium N, Sra-Ium S, Auamnoy T, Sukasem C, Sumethkul V, Kitiyakara C. Ther Drug Monit. 2018 Oct;40(5):549-557. doi: 10.1097/FTD.0000000000000542.

 6. Phosphate and Cardiovascular Disease beyond Chronic Kidney Disease and Vascular Calcification. Disthabanchong S. Int J Nephrol. 2018 Apr 8;2018:3162806. doi: 10.1155/2018/3162806. eCollection 2018. Review.

 7. The Effect of On-Line Hemodiafiltration, Vegetarian Diet, and Urine Volume on Advanced Glycosylation End Products Measured by Changes in Skin Auto-Fluorescence. Nongnuch A, Davenport A. Artif Organs. 2018 Nov;42(11):1078-1085. doi: 10.1111/aor.13143. Epub 2018 Apr 2.

 8. Urine epidermal growth factor, monocyte chemoattractant protein-1 or their ratio as predictors of complete remission in primary glomerulonephritis. Chanrat E, Worawichawong S, Radinahamed P, Sathirapongsasuti N, Nongnuch A, Assanatham M, Udomsubpayakul U, Kitiyakara C. Cytokine. 2018 Apr;104:1-7. doi: 10.1016/j.cyto.2018.01.015. Epub 2018 Feb 4.

 9. Abdominal aorta and pelvic artery calcifications on plain radiographs may predict mortality in chronic kidney disease, hemodialysis and renal transplantation. Disthabanchong S, Vipattawat K, Phakdeekitcharoen B, Kitiyakara C, Sumethkul V. Int Urol Nephrol. 2018 Feb;50(2):355-364. doi: 10.1007/s11255-017-1758-9. Epub 2017 Dec 13.

 10. Comparison of disease activity between tacrolimus and mycophenolate mofetil in lupus nephritis: a randomized controlled trial. Kamanamool N, Ingsathit A, Rattanasiri S, Ngamjanyaporn P, Kasitanont N, Chawanasuntorapoj R, Pichaiwong W, Anutrakulchai S, Sangthawan P, Ophascharoensuk V, Avihingsanon Y, Sumethkul V. Lupus. 2018 Apr;27(4):647-656. doi: 10.1177/0961203317739131. Epub 2017 Nov 6.

 

2017

 1. Abdominal aorta and pelvic artery calcifications on plain radiographs may predict mortality in chronic kidney disease, hemodialysis and renal transplantation. Disthabanchong S, Vipattawat K, Phakdeekitcharoen B, Kitiyakara C, Sumethkul V. Int Urol Nephrol. 2018 Feb;50(2):355-364. doi: 10.1007/s11255-017-1758-9. Epub 2017 Dec 13.

 2. Reversal of Proximal Renal Tubular Dysfunction after Nucleotide Analogue Withdrawal in Chronic Hepatitis B. Sobhonslidsuk A, Numthavaj P, Wanichanuwat J, Sophonsritsuk A, Petraksa S, Pugasub A, Jittorntam P, Kongsomgan A, Roytrakul S, Phakdeekitcharoen B. Biomed Res Int. 2017;2017:4327385. doi: 10.1155/2017/4327385. Epub 2017 Oct 29.

 3. Comparison of disease activity between tacrolimus and mycophenolate mofetil in lupus nephritis: a randomized controlled trial. Kamanamool N, Ingsathit A, Rattanasiri S, Ngamjanyaporn P, Kasitanont N, Chawanasuntorapoj R, Pichaiwong W, Anutrakulchai S, Sangthawan P, Ophascharoensuk V, Avihingsanon Y, Sumethkul V. Lupus. 2018 Apr;27(4):647-656. doi: 10.1177/0961203317739131. Epub 2017 Nov 6.

 4. Trough level from twice daily to once daily tacrolimus in early conversion kidney transplant recipients: a prospective study. Sukkha S, Chindavijak B, Montakantikul P, Ingsathit A, Nosoongnoen W, Sumethkul V. Int J Clin Pharm. 2017 Dec;39(6):1298-1303. doi: 10.1007/s11096-017-0549-9. Epub 2017 Nov 3.

 5. Prevalence of and Predictive Factor for Abdominal Aortic Calcification in Thai Chronic Kidney Disease Patients. Lumlertgul D, Kantachuvesiri S, Apichaiyingyurd S, Treamtrakanpon W, Rattanasompattikul M, Gojaseni P, Thanakitcharu P, Trakarnvanich T, Poonvivatchaikarn U, Vareesangthip K; Impact-CKD investigators. Ther Apher Dial. 2017 Dec;21(6):611-619. doi: 10.1111/1744-9987.12581. Epub 2017 Oct 4

 6. Ten-Year Follow-up of Pharmacokinetics-Guided Very Early Cyclosporine Minimization Synchronized With Everolimus Initiation in De Novo Kidney Transplantation. Sumethkul V, Tankee P, Worawichawong S, Jirasiritham S. Transplant Proc. 2017 Oct;49(8):1743-1746. doi: 10.1016/j.transproceed.2017.04.018.

 7. Absence of JC polyomavirus (JCPyV) viremia in early post-transplant JCPyV nephropathy: A case report. Janphram C, Worawichawong S, Disthabanchong S, Sumethkul V, Rotjanapan P. Transpl Infect Dis. 2017 Dec;19(6). doi: 10.1111/tid.12761. Epub 2017 Oct 24.

 8. Urine neutrophil gelatinase-associated lipocalin to predict renal response after induction therapy in active lupus nephritis. Satirapoj B, Kitiyakara C, Leelahavanichkul A, Avihingsanon Y, Supasyndh O. BMC Nephrol. 2017 Aug 4;18(1):263. doi: 10.1186/s12882-017-0678-3.

 9. Outcome of Pretransplantation Therapeutic Plasma Exchange in Highly Sensitized Deceased-donor Kidney Transplant Recipients. Tipjaiaue P, Ingsathit A, Kantachuvesiri P, Rattanasiri S, Thammanichanond D, Mongkolsuk T, Arpornsujaritkun N, Sumethkul V, Kantachuvesiri S. Transplant Proc. 2017 Jul - Aug;49(6):1249-1255. doi: 10.1016/j.transproceed.2017.02.059.

 10. Risk scores to predict decreased glomerular filtration rate at 10 years in an Asian general population. Saranburut K, Vathesatogkit P, Thongmung N, Chittamma A, Vanavanan S, Tangstheanphan T, Sritara P, Kitiyakara C. BMC Nephrol. 2017 Jul 17;18(1):240. doi: 10.1186/s12882-017-0653-z.

 11. Role of different imaging modalities of vascular calcification in predicting outcomes in chronic kidney disease. Disthabanchong S, Boongird S. World J Nephrol. 2017 May 6;6(3):100-110. doi: 10.5527/wjn.v6.i3.100. Review.

 12. Evaluation of the Framingham Heart Study risk factors and risk score for incident chronic kidney disease at 10 years in a Thai general population. Saranburut K, Vathesatogkit P, Chittamma A, Vanavanan S, Thongmung N, Tangstheanphan T, Sritara P, Kitiyakara C. Int Urol Nephrol. 2017 May;49(5):851-857. doi: 10.1007/s11255-017-1530-1. Epub 2017 Feb 9.

 13. Prevalence and Risk Factors of Peripheral Arterial Disease Among Thai Dialysis Patients. Ingsathit A, Nissaisorakarn V, Thanak P, Kittiyakara C, Sumethkul V, Kantachuvesiri S, Pootracool P. J Med Assoc Thai. 2017 Feb;100(2):133-41.

 14. .Hyperparathyroidism and increased fractional excretion of phosphate predict allograft loss in long-term kidney transplant recipients. Prakobsuk S, Sirilak S, Vipattawat K, Taweesedt PT, Sumethkul V, Kantachuvesiri S, Disthabanchong S. Clin Exp Nephrol. 2017 Oct;21(5):926-931. doi: 10.1007/s10157-016-1370-9. Epub 2016 Dec 16.

 

2016

 1. Screening of Fabry disease in patients with end-stage renal disease of unknown etiology: the first Thailand study. Trachoo O, Jittorntam P, Pibalyart S, Kajanachumphol S, Suvachittanont N, Patputthipong S, Chuengsaman P, Nongnuch A. J Biomed Res. 2016 Oct 17;31(1):17-24. doi: 10.7555/JBR.31.20160063.

 2. Stabilization of estimated glomerular filtration rate in kidney transplantation from deceased donors with acute kidney injuries. Wiwattanathum P, Ingsathit A, Kantachuvesiri S, Arpornsujaritkun N, Tirapanich W, Sumethkul V. World J Transplant. 2016 Dec 24;6(4):712-718. doi: 10.5500/wjt.v6.i4.712.

 3. Urine Epidermal Growth Factor, Monocyte Chemoattractant Protein-1 or Their Ratio as Biomarkers for Interstitial Fibrosis and Tubular Atrophy in Primary Glomerulonephritis. Worawichawong S, Worawichawong S, Radinahamed P, Muntham D, Sathirapongsasuti N, Nongnuch A, Assanatham M, Kitiyakara C. Kidney Blood Press Res. 2016;41(6):997-1007. doi: 10.1159/000452595. Epub 2016 Dec 19.

 4. Hyperparathyroidism and increased fractional excretion of phosphate predict allograft loss in long-term kidney transplant recipients. Prakobsuk S, Sirilak S, Vipattawat K, Taweesedt PT, Sumethkul V, Kantachuvesiri S, Disthabanchong S. Clin Exp Nephrol. 2017 Oct;21(5):926-931. doi: 10.1007/s10157-016-1370-9. Epub 2016 Dec 16.

 5. Nucleotide Analogue-Related Proximal Renal Tubular Dysfunction during Long-Term Treatment of Chronic Hepatitis B: A Cross-Sectional Study. Sobhonslidsuk A, Wanichanuwat J, Numthavaj P, Sophonsritsuk A, Petraksa S, Pugasub A, Jittorntam P, Kongsomgan A, Roytrakul S, Phakdeekitcharoen B. Gastroenterol Res Pract. 2016;2016:2952635. Epub 2016 Oct 31.

 6. Effects of Therapy on Urine Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin in Nondiabetic Glomerular Diseases with Proteinuria. Sirisopha A, Vanavanan S, Chittamma A, Phakdeekitcharoen B, Thakkinstian A, Lertrit A, Sathirapongsasuti N, Kitiyakara C. Int J Nephrol. 2016;2016:4904502. doi: 10.1155/2016/4904502. Epub 2016 Jul 25.

 7. Hypokalemic Hypertension Leading to a Diagnosis of Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease. Vutthikraivit W, Assanatham M, Sriphrapradang C. Electrolyte Blood Press. 2016 Jun;14(1):11-5. doi: 10.5049/EBP.2016.14.1.11. Epub 2016 Jun 30.

 8. Simple and fast analysis of iohexol in human serums using micro-hydrophilic interaction liquid chromatography with monolithic column. Chaloemsuwiwattanakan T, Sangcakul A, Kitiyakara C, Nacapricha D, Wilairat P, Chaisuwan P. J Sep Sci. 2016 Sep;39(18):3521-7. doi: 10.1002/jssc.201600475. Epub 2016 Aug 29.

 9. Significance of HLA Antibody Detected by PRA-Bead Method in Kidney Transplant Outcomes. Wiwattanathum P, Ingsathit A, Thammanichanond D, Mongkolsuk T, Sumethkul V. Transplant Proc. 2016 Apr;48(3):761-5. doi: 10.1016/j.transproceed.2016.02.029.

 10. Role of Pretransplant Complement-fixing Donor-specific Antibodies Identified by C1q Assay in Kidney Transplantation. Thammanichanond D, Wiwattanathum P, Mongkolsuk T, Kantachuvesiri S, Worawichawong S, Vallipakorn SA, Kitpoka P. Transplant Proc. 2016 Apr;48(3):756-60. doi: 10.1016/j.transproceed.2015.12.116.

 11. Independent associations of urine neutrophil gelatinase-associated lipocalin and serum uric acid with interstitial fibrosis and tubular atrophy in primary glomerulonephritis. Lertrit A, Worawichawong S, Vanavanan S, Chittamma A, Muntham D, Radinahamed P, Nampoon A, Kitiyakara C. Int J Nephrol Renovasc Dis. 2016 Apr 20;9:111-8. doi: 10.2147/IJNRD.S103512. eCollection 2016.

 12. Impact of CYP3A5 polymorphism on trough concentrations and outcomes of tacrolimus minimization during the early period after kidney transplantation. Yaowakulpatana K, Vadcharavivad S, Ingsathit A, Areepium N, Kantachuvesiri S, Phakdeekitcharoen B, Sukasem C, Sra-Ium S, Sumethkul V, Kitiyakara C. Eur J Clin Pharmacol. 2016 Mar;72(3):277-83. doi: 10.1007/s00228-015-1990-0. Epub 2015 Dec 4.

 13. Effects of glomerular filtration rate estimating equations derived from different reference methods on staging and long term mortality risks of chronic kidney disease in a Southeast Asian cohort. Yamwong S, Kitiyakara C, Vathesatogkit P, Saranburut K, Chittamma A, Cheepudomwit S, Vanavanan S, Akrawichien T, Sritara P. Nephrology (Carlton). 2016 Aug;21(8):678-86. doi: 10.1111/nep.12660.

 14. Anticoagulation for renal replacement therapy for patients with acute kidney injury. Nongnuch A, Tangsujaritvijit V, Davenport A. Minerva Urol Nefrol. 2016 Feb;68(1):87-104. Epub 2015 Oct 16. Review.

 

2015

 1. Mineral and bone disorder after kidney transplantation. Taweesedt PT, Disthabanchong S. World J Transplant. 2015 Dec 24;5(4):231-42. doi: 10.5500/wjt.v5.i4.231. Review.

 2. Impact of CYP3A5 polymorphism on trough concentrations and outcomes of tacrolimus minimization during the early period after kidney transplantation. Yaowakulpatana K, Vadcharavivad S, Ingsathit A, Areepium N, Kantachuvesiri S, Phakdeekitcharoen B, Sukasem C, Sra-Ium S, Sumethkul V, Kitiyakara C. Eur J Clin Pharmacol. 2016 Mar;72(3):277-83. doi: 10.1007/s00228-015-1990-0. Epub 2015 Dec 4.

 3. Propylthiouracil-associated rapidly progressive crescentic glomerulonephritis with double positive anti-glomerular basement membrane and antineutrophil cytoplasmic antibody: the first case report. Kantachuvesiri P, Chalermsanyakorn P, Phakdeekitcharoen B, Lothuvachai T, Niticharoenpong K, Radinahamed P, Turner N, Kantachuvesiri S. CEN Case Rep. 2015 Nov;4(2):180-184. doi: 10.1007/s13730-014-0163-9. Epub 2014 Dec 31.

 4. Anticoagulation for renal replacement therapy for patients with acute kidney injury. Nongnuch A, Tangsujaritvijit V, Davenport A. Minerva Urol Nefrol. 2016 Feb;68(1):87-104. Epub 2015 Oct 16. Review.

 5. Transient Elastography in End-Stage Renal Disease Patients on Hemodialysis: The Effect of Net Fluid Withdrawal. Khunpakdee N, Jayanama K, Kaewdoung P, Promson K, Rattanasiri S, Warodomwichit D, Kantachuvesiri S, Sobhonslidsuk A. Blood Purif. 2015;40(3):256-9. doi: 10.1159/000439582. Epub 2015 Oct 3.

 6. Assessment of the Changes in Health-related Quality of Life After Kidney Transplantation in a Cohort of 232 Thai Patients. Junchotikul P, Charoenthanakit C, Saiyud A, Parapiboon W, Ingsathit A, Jirasiritham S, Sumethkul V. Transplant Proc. 2015 Jul-Aug;47(6):1732-5. doi: 10.1016/j.transproceed.2015.02.018.

 7. Association of soluble human leukocyte antigen-G with acute tubular necrosis in kidney transplant recipients. Krongvorakul J, Kantachuvesiri S, Ingsathit A, Rattanasiri S, Mongkolsuk T, Kitpoka P, Thammanichanond D. Asian Pac J Allergy Immunol. 2015 Jun;33(2):117-22. doi: 10.12932/AP0528.33.2.2015.

 8. Changes in muscle and fat mass with haemodialysis detected by multi-frequency bioelectrical impedance analysis. Panorchan K, Nongnuch A, El-Kateb S, Goodlad C, Davenport A. Eur J Clin Nutr. 2015 Oct;69(10):1109-12. doi: 10.1038/ejcn.2015.90. Epub 2015 Jun 3.

 9. Skin autofluorescence advanced glycosylation end products as an independent predictor of mortality in high flux haemodialysis and haemodialysis patients.Nongnuch A, Davenport A. Nephrology (Carlton). 2015 Nov;20(11):862-7. doi: 10.1111/nep.12519.

 10. Strategies for preserving residual renal function in peritoneal dialysis patients. Nongnuch A, Assanatham M, Panorchan K, Davenport A. Clin Kidney J. 2015 Apr;8(2):202-11. doi: 10.1093/ckj/sfu140. Epub 2015 Jan 13.

 11. Serum Phosphorus and Progression of CKD and Mortality: A Meta-analysis of Cohort Studies. Da J, Xie X, Wolf M, Disthabanchong S, Wang J, Zha Y, Lv J, Zhang L, Wang H. Am J Kidney Dis. 2015 Aug;66(2):258-65. doi: 10.1053/j.ajkd.2015.01.009. Epub 2015 Mar 21. Review.

 12. Increased urine transforming growth factor β1 (TGF-β1) and serum uric acid are associated with an early decline of glomerular filtration rate in kidney transplant recipients. Sibunruang C, Ingsathit A, Kantachuvesiri P, Radinahamed P, Rattanasiri S, Pootracool P, Kijvikai K, Sumethkul V, Kantachuvesiri S. Transplant Proc. 2015 Mar;47(2):304-8. doi: 10.1016/j.transproceed.2014.11.037.

 13. The effect of vegetarian diet on skin autofluorescence measurements in haemodialysis patients. Nongnuch A, Davenport A. Br J Nutr. 2015 Apr 14;113(7):1040-3. doi: 10.1017/S0007114515000379. Epub 2015 Mar 12.

 14. Does the presence of an arteriovenous fistula alter changes in body water following hemodialysis as determined by multifrequency bioelectrical impedance assessment? Panorchan K, Nongnuch A, El-Kateb S, Goodlad C, Davenport A. Hemodial Int. 2015 Oct;19(4):484-9. doi: 10.1111/hdi.12282. Epub 2015 Mar 6. Review.

 15. High collagen I gene expression as an independent predictor of adverse renal outcomes in lupus nephritis patients with preserved renal function. Tachaudomdach C, Kantachuvesiri S, Wongpraphairot S, Worawichawong S, Tankee P, Riengrojpitak S, Kitiyakara C.Arch Pathol Lab Med. 2015 Mar;139(3):378-87. doi: 10.5858/arpa.2013-0511-OA. Erratum in: Arch Pathol Lab Med. 2015 May;139(5):570.

 16. A 25-year experience of kidney transplantation in Thailand: report from the Thai Transplant Registry. Noppakun K, Ingsathit A, Pongskul C, Premasthian N, Avihingsanon Y, Lumpaopong A, Vareesangthip K, Sumethkul V; Subcommittee for Kidney Transplant Registry; Thai Transplantation Society. Nephrology (Carlton). 2015 Mar;20(3):177-83. doi: 10.1111/nep.12378.

 17. Increased postdialysis systolic blood pressure is associated with extracellular overhydration in hemodialysis outpatients. Nongnuch A, Campbell N, Stern E, El-Kateb S, Fuentes L, Davenport A. Kidney Int. 2015 Feb;87(2):452-7. doi: 10.1038/ki.2014.276. Epub 2014 Jul 30.

 

2014

 1. Brain-kidney crosstalk. Nongnuch A, Panorchan K, Davenport A. Crit Care. 2014 Jun 5;18(3):225. doi: 10.1186/cc13907. PMID: 25043644 Free PMC article. Review.

 2. Overview of lupus nephritis management guidelines and perspective from Asia. Mok CC, Yap DY, Navarra SV, Liu ZH, Zhao MH, Lu L, Takeuchi T, Avihingsanon Y, Yu XQ, Lapid EA, Lugue-Lizardo LR, Sumethkul V, Shen N, Chen SL, Chan TM; Asian Lupus Nephritis Network (ALNN). Nephrology (Carlton). 2014 Jan;19(1):11-20. doi: 10.1111/nep.12136. PMID: 23876069 Review.

 3. Risk of venous thromboembolism in patients with rheumatoid arthritis: a systematic review and meta-analysis. Ungprasert P, Srivali N, Spanuchart I, Thongprayoon C, Knight EL. Clin Rheumatol. 2014 Mar;33(3):297-304. doi: 10.1007/s10067-014-2492-7. Epub 2014 Jan 15. PMID: 24424839 Review.

 4. Are there ways to attenuate arterial calcification and improve cardiovascular outcomes in chronic kidney disease? Vo TM, Disthabanchong S. World J Cardiol. 2014 May 26;6(5):216-26. doi: 10.4330/wjc.v6.i5.216. PMID: 24944752 Free PMC article. Review.

 5. Risk of coronary artery disease in patients with idiopathic inflammatory myopathies: a systematic review and meta-analysis of observational studies.Ungprasert P, Suksaranjit P, Spanuchart I, Leeaphorn N, Permpalung N. Semin Arthritis Rheum. 2014 Aug;44(1):63-7. doi: 10.1016/j.semarthrit.2014.03.004. Epub 2014 Mar 6. PMID: 24684974 Review.

 6. Significance of C1q-fixing donor-specific antibodies after kidney transplantation. Thammanichanond D, Mongkolsuk T, Rattanasiri S, Kantachuvesiri S, Worawichawong S, Jirasiritham S, Kitpoka P. Transplant Proc. 2014;46(2):368-71. doi: 10.1016/j.transproceed.2013.11.011. PMID: 24655965

 7. Increased postdialysis systolic blood pressure is associated with extracellular overhydration in hemodialysis outpatients. Nongnuch A, Campbell N, Stern E, El-Kateb S, Fuentes L, Davenport A. Kidney Int. 2015 Feb;87(2):452-7. doi: 10.1038/ki.2014.276. Epub 2014 Jul 30. PMID: 25075771 Free article.

 8. Vascular calcification in long-term kidney transplantation. Vipattawat K, Kitiyakara C, Phakdeekitcharoen B, Kantachuvesiri S, Sumethkul V, Jirasiritham S, Stitchantrakul W, Disthabanchong S. Nephrology (Carlton). 2014 Apr;19(4):251-6. doi: 10.1111/nep.12210. PMID: 24447254

 9. Coronary artery disease in primary biliary cirrhosis: A systematic review and meta-analysis of observational studies. Ungprasert P, Wijarnpreecha K, Ahuja W, Spanuchart I, Thongprayoon C. Hepatol Res. 2015 Nov;45(11):1055-61. doi: 10.1111/hepr.12452. Epub 2014 Dec 15. PMID: 25689394

 10. Idiopathic retroperitoneal fibrosis: a challenging case in a rare disease. Thongprayoon C, Spanuchart I, Cheungpasitporn W, Kangwanpornsiri A. N Am J Med Sci. 2014 May;6(5):237-8. doi: 10.4103/1947-2714.132945. PMID: 24926452 Free PMC article.

 11. Predialysis NTproBNP predicts magnitude of extracellular volume overload in haemodialysis patients. Nongnuch A, Panorchan K, Davenport A. Am J Nephrol. 2014;40(3):251-7. doi: 10.1159/000368376. Epub 2014 Oct 14. PMID: 25322897 Free article.

 12. Dialysis dose and risk factors for death among ESRD patients treated with twice-weekly hemodialysis: a prospective cohort study. Panaput T, Thinkhamrop B, Domrongkitchaiporn S, Sirivongs D, Praderm L, Anukulanantachai J, Kanokkantapong C, Tungkasereerak P, Pongskul C, Anutrakulchai S, Keobounma T, Narenpitak S, Intarawongchot P, Suwattanasin A, Tatiyanupanwong S, Niwattayakul K. Blood Purif. 2014;38(3-4):253-62. doi: 10.1159/000368885. Epub 2015 Jan 6. PMID: 25573488 Free article.

 13. Comparison of the immunogenicity of a monovalent influenza A/H1N1 2009 vaccine between healthy individuals, patients with chronic renal failure, and immunocompromised populations. Watcharananan SP, Thakkinstian A, Srichunrasmee C, Chuntratita W, Sumethkul V. Transplant Proc. 2014;46(2):328-31. doi: 10.1016/j.transproceed.2013.11.063. PMID: 24655955

 14. Low hip bone mineral density predicts mortality in maintenance hemodialysis patients: a five-year follow-up study. Disthabanchong S, Jongjirasiri S, Adirekkiat S, Sumethkul V, Ingsathit A, Domrongkitchaiporn S, Phakdeekitcharoen B, Kantachuvesiri S, Kitiyakara C. Blood Purif. 2014;37(1):33-8. doi: 10.1159/000357639. Epub 2014 Feb 5. PMID: 24503711

 15. Potential impact of Thai Kidney Transplant program on immunosuppressive utilization: an analysis of the national transplant registry. Pongpirul K, Pongpirul WA, Avihingsanon Y, Noppakun K, Ingsathit A, Pongskul C, Premasthian N, Lumpaopong A, Vareesangthip K, Sumethkul V; Thai Transplantation Society. Transplant Proc. 2014;46(2):422-4. doi: 10.1016/j.transproceed.2013.11.109. PMID: 24655979

 16. Propylthiouracil-associated rapidly progressive crescentic glomerulonephritis with double positive anti-glomerular basement membrane and antineutrophil cytoplasmic antibody: the first case report. Kantachuvesiri P, Chalermsanyakorn P, Phakdeekitcharoen B, Lothuvachai T, Niticharoenpong K, Radinahamed P, Turner N, Kantachuvesiri S. CEN Case Rep. 2015 Nov;4(2):180-184. doi: 10.1007/s13730-014-0163-9. Epub 2014 Dec 31. PMID: 28509097 Free PMC article.

 17. Early posttransplant nephrotic range proteinuria as a presenting feature of minimal change disease and acute T cell-mediated rejection. Nongnuch A, Assanatham M, Sumethkul V, Chalermsanyakorn P, Kitiyakara C. Transplant Proc. 2014 Jan-Feb;46(1):290-4. doi: 10.1016/j.transproceed.2012.07.140. Epub 2012 Nov 1. PMID: 23267783

 

2013

 1. Overview of lupus nephritis management guidelines and perspective from Asia. Mok CC, Yap DY, Navarra SV, Liu ZH, Zhao MH, Lu L, Takeuchi T, Avihingsanon Y, Yu XQ, Lapid EA, Lugue-Lizardo LR, Sumethkul V, Shen N, Chen SL, Chan TM; Asian Lupus Nephritis Network (ALNN). Int J Rheum Dis. 2013 Dec;16(6):625-36. doi: 10.1111/1756-185X.12212. Epub 2013 Oct 31. Review.

 2. Lowering vascular calcification burden in chronic kidney disease: Is it possible? Disthabanchong S. World J Nephrol. 2013 Aug 6;2(3):49-55. doi: 10.5527/wjn.v2.i3.49.

 3. Treatment of a brain abscess caused by Scedosporium apiospermum and Phaeoacremonium parasiticum in a renal transplant recipient. Larbcharoensub N, Chongtrakool P, Wirojtananugoon C, Watcharananan SP, Sumethkul V, Boongird A, Jirasiritham S. Southeast Asian J Trop Med Public Health. 2013 May;44(3):484-9.

 4. Effect of enhanced external counterpulsation treatment on renal function in cardiac patients. Ruangkanchanasetr P, Mahanonda N, Raungratanaamporn O, Ruckpanich P, Kitiyakara C, Chaiprasert A, Adirekkiat S, Punpanich D, Vanavanan S, Chittamma A, Supaporn T. BMC Nephrol. 2013 Sep 11;14:193. doi: 10.1186/1471-2369-14-193.

 5. Ingestion of lanthanum carbonate tablets. Moazzam AA, Boongird S. Am J Kidney Dis. 2013 Oct;62(4):844. doi: 10.1053/j.ajkd.2013.06.019. Epub 2013 Jul 25. .

 6. Long-term outcome of kidney retransplantation in comparison with first kidney transplantation: a report from the Thai Transplantation Registry. Ingsathit A, Kantachuvesiri S, Rattanasiri S, Avihingsanon Y, Premasathian N, Pongskul C, Jittikanont S, Lumpaopong A, Sumethkul V. Transplant Proc. 2013 May;45(4):1427-30. doi: 10.1016/j.transproceed.2012.08.029.

 7. Chromosome 20p inverted duplication deletion identified in a Thai female adult with mental retardation, obesity, chronic kidney disease and characteristic facial features. Trachoo O, Assanatham M, Jinawath N, Nongnuch A. Eur J Med Genet. 2013 Jun;56(6):319-24. doi: 10.1016/j.ejmg.2013.03.011. Epub 2013 Mar 29.

 8. Long-term effectiveness of acetazolamide on permanent weakness in hyperkalemic periodic paralysis. Dejthevaporn C, Papsing C, Phakdeekitcharoen B, Jaovisidha S, Phudhichareonrat S, Witoonpanich R, Pulkes T. Neuromuscul Disord. 2013 May;23(5):445-9. doi: 10.1016/j.nmd.2013.02.007. Epub 2013 Mar 7.

 9. Outcomes and predictive factors of pediatric kidney transplants: an analysis of the Thai Transplant Registry. Rianthavorn P, Kerr SJ, Lumpaopong A, Jiravuttipong A, Pattaragarn A, Tangnararatchakit K, Avihingsanon Y, Thirakupt P, Sumethkul V. Pediatr Transplant. 2013 Mar;17(2):112-8. doi: 10.1111/petr.12047.

 10. Survival advantage of kidney transplantation over dialysis in patients with hepatitis C: a systematic review and meta-analysis. Ingsathit A, Kamanamool N, Thakkinstian A, Sumethkul V. Transplantation. 2013 Apr 15;95(7):943-8. doi: 10.1097/TP.0b013e3182848de2. Review.

 11. Mineral metabolism and outcomes in chronic kidney disease stage 2-4 patients. Chartsrisak K, Vipattawat K, Assanatham M, Nongnuch A, Ingsathit A, Domrongkitchaiporn S, Sumethkul V, Distha-Banchong S. BMC Nephrol. 2013 Jan 16;14:14. doi: 10.1186/1471-2369-14-14.

 12. The predictive factors of low serum 25-hydroxyvitamin D and vitamin D deficiency in patients with systemic lupus erythematosus. Sumethkul K, Boonyaratavej S, Kitumnuaypong T, Angthararuk S, Cheewasat P, Manadee N, Sumethkul V. Rheumatol Int. 2013 Jun;33(6):1461-7. doi: 10.1007/s00296-012-2537-7. Epub 2012 Nov 22.

2012

 1. Early Posttransplant Nephrotic Range Proteinuria as a Presenting Feature of Minimal Change Disease and Acute T Cell-mediated Rejection. Nongnuch A, Assanatham M, Sumethkul V, Chalermsanyakorn P, Kitiyakara C. Transplant Proc. 2012 Nov 1.
 2. The predictive factors of low serum 25-hydroxyvitamin D and vitamin D deficiency in patients with systemic lupus erythematosus. Sumethkul K, Boonyaratavej S, Kitumnuaypong T, Angthararuk S, Cheewasat P, Manadee N, Sumethkul V. Rheumatol Int. 2012 Nov 22.
 3. Connective tissue growth factor gene expression and decline in renal function in lupus nephritis. Tachaudomdach C, Kantachuvesiri S, Changsirikulchai S, Wimolluck S, Pinpradap K, Kitiyakara C. Exp Ther Med. 2012 Apr;3(4):713-718.
 4. The added-up albumin enhances the diuretic effect of furosemide in patients with hypoalbuminemic chronic kidney disease: a randomized controlled study. Phakdeekitcharoen B, Boonyawat K. BMC Nephrol. 2012 Aug 29;13:92.
 5. Impact of early ureteric stent removal and cost-benefit analysis in kidney transplant recipients: results of a randomized controlled study. Parapiboon W, Ingsathit A, Disthabanchong S, Nongnuch A, Jearanaipreprem A, Charoenthanakit C, Jirasiritham S, Sumethkul V. Transplant Proc. 2012 Apr;44(3):737-9.
 6. High incidence of bacteriuria in early post-kidney transplantation; results from a randomized controlled study. Parapiboon W, Ingsathit A, Jirasiritham S, Sumethkul V. Transplant Proc. 2012 Apr;44(3):734-6.
 7. Cytomegalovirus viremia after kidney transplantation in Thailand: predictors of symptomatic infection and outcome. Watcharananan SP, Louhapanswat S, Chantratita W, Jirasiritham S, Sumethkul V. Transplant Proc. 2012 Apr;44(3):701-5
 8. Severe nonfebrile dengue infection in an adolescent after postoperative kidney transplantation: a case report. Tangnararatchakit K, Tirapanich W, Tapaneya-Olarn W, Sumethkul V, Sirachainan N, Watcharananan S, Leenanupunth C, Yoksan S, Chuansumrit A. Transplant Proc. 2012 Jan;44(1):303-6.
 9. The impact of different GFR estimating equations on the prevalence of CKD and risk groups in a Southeast Asian cohort using the new KDIGO guidelines. Kitiyakara C, Yamwong S, Vathesatogkit P, Chittamma A, Cheepudomwit S, Vanavanan S, Hengprasith B, Sritara P. BMC Nephrol. 2012 Jan 6;13:1..
 10. Renal phosphate loss in long-term kidney transplantation. Sirilak S, Chatsrisak K, Ingsathit A, Kantachuvesiri S, Sumethkul V, Stitchantrakul W, Radinahamed P, Disthabanchong S. Clin J Am Soc Nephrol. 2012 Feb;7(2):323-31.

2011  [Abstract]

 1. Renal Phosphate Loss in Long-Term Kidney Transplantation.  Sirilak S, Chatsrisak K, Ingsathit A, Kantachuvesiri S, Sumethkul V, Stitchantrakul W, Radinahamed P, Disthabanchong S. Clin J Am Soc Nephrol. 2011 Dec 1.

 2. Prevalence trend of renal replacement therapy in Thailand: impact of health economics policy.  Praditpornsilpa K, Lekhyananda S, Premasathian N, Kingwatanakul P, Lumpaopong A, Gojaseni P, Sakulsaengprapha A, Prasithsirikul W, Phakdeekitcharoen B, Lelamali K, Teepprasan T, Aumanaphong C, Leerawat B, Pongpiyadej J, Srangsomvong S, Kanjanabuch T, Eiam-Ong S, Vareesaengthip K, Lumlertkul D. J Med Assoc Thai. 2011 Sep;94 Suppl 4:S1-6.

 3. The efficacy of ascorbic acid in suboptimal responsive anemic hemodialysis patients receiving erythropoietin: a meta-analysis. Einerson B, Nathorn C, Kitiyakara C, Sirada M, Thamlikitkul V. J Med Assoc Thai. 2011 Feb;94 Suppl 1:S134-46.

 4. Adenovirus disease after kidney transplantation: course of infection and outcome in relation to blood viral load and immune recovery.  Watcharananan SP, Avery R, Ingsathit A, Malathum K, Chantratita W, Mavichak V, Chalermsanyakorn P, Jirasiritham S, Sumethkul V. Am J Transplant. 2011 Jun;11(6):1308-14.  Epub 2011 Mar 30.

 5. Efficacy and safety of enoxaparin during hemodialysis: results from the HENOX study.  Vareesangthip K, Thitiarchakul S, Kanjanakul I, Sumethkul V, Krairittichai U, Chittinandana A, Bannachak D. J Med Assoc Thai. 2011 Jan;94(1):21-6.

 6. Use of in vivo gene expression of isolated bone marrow mesenchymal stromal cells to study the pathophysiology of osteoporosis in patients with severe thalassemia.  Hongeng S, Wongborisuth C, Disthabanchong S, Pakakasama S, Mahachoklertwattana P, Ongphiphadhanakul B, Issaragrisil S, Rajatanavin R. J Pediatr Hematol Oncol. 2011 Apr;33(3):179-84.

 7. Aldosterone increases Na+ -K+ -ATPase activity in skeletal muscle of patients with Conn's syndrome.  Phakdeekitcharoen B, Kittikanokrat W, Kijkunasathian C, Chatsudthipong V. Clin Endocrinol (Oxf). 2011 Feb;74(2):152-9.

 8. Metabolic acidosis lowers circulating adiponectin through inhibition of adiponectin gene transcription.  Disthabanchong S, Niticharoenpong K, Radinahamed P, Stitchantrakul W, Ongphiphadhanakul B, Hongeng S. Nephrol Dial Transplant. 2011 Feb;26(2):592-8.

2010 [Abstract]

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000