ลงทะเบียนทำเวชระเบียนผู้ป่วยใหม่
เปิดบริการออนไลน์ 24 ชั่วโมง
Foreigner
Register medical records for foreigner
ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่
ลงทะเบียนทำเวชระเบียนผู้ป่วยใหม่
สำหรับนักศึกษามหิดล
ปรับปรุงที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ออนไลน์
สำหรับผู้ที่มีประวัติอยู่ในระบบปัจจุบันกับทางโรงพยาบาล
ยินดีต้อนรับสู่ งานเวชระเบียนโรงพยาบาลรามาธิบดี

  ข่าวสารประชาสัมพันธ์ (ดูทั้งหมด)
ประกาศ: การทำลายเวชระเบียนประจำปี 2561

หากมีความจำเป็นที่จะเก็บเล่มเวชระเบียน โปรดแจ้งที่งานเวชระเบียน โทร.02-201-1238, 1120 หรือ 02-200-4012, 4015 ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2561

กำหนดขึ้นอัตราค่าธรรมเนียมแพทย์

กำหนดขึ้นอัตราค่าธรรมเนียมแพทย์ ผู้ป่วยนอกพรีเมียมคลินิกและคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

เบิกจ่ายตรงรามา, เบิกจ่ายตรง, ตรวจสอบสิทธิการรักษา, สิทธิข้าราชการ, สิทธิประกันสังคม, รามา, เวชระเบียน

ตรวจสอบสิทธิการรักษาด้วยตัวเองง่ายๆที่เครื่องตรวจสอบสิทธิ

  กิจกรรมทั่วไป (ดูทั้งหมด)

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 ณ งานเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

ประธานกลุ่มภารกิจบริหารกองทุน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ การศึกษา

 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 318-319 ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

นิเทศนักศึกษาฝึกงานสาขาเวชระเบียน ชั้นปีที่ 3  มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 งานเวชระเบียนและงานบริหารการรักษาพยาบาล ให้การต้อนรับ รศ.ดร. แสงเทียน อยู่เถา  และดร. มยุรี โยธาวุธ 

  ความก้าวหน้า (ดูทั้งหมด)
งานเวชระเบียน เปิดให้บริการปรับปรุงที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ออนไลน์

ท่านสามารถปรับปรุงที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ทางออนไลน์ได้ง่ายๆ เพียงสแกน QR Code หรือ เข้ามาที่หน้าเว็บไซต์เวชระเบียนแล้วคลิกที่บริการปรับปรุงที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ออนไลน์ 

ISO9001:2008

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล งานเวชระเบียน ได้ผ่านการรับรองคุณภาพมาตราฐาน ISO 9001:2008

Electronic Medical Record

การจัดเก็บเอกสารรูปแบบอิเล็กทรอนิคส์เพื่อการรักษาพยาบาล

  ข่าวสารสุขภาพน่ารู้ :)    

  ติดต่องานเวชระเบียน

  • งานเวชระเบียน อาคาร 1 ชั้น 1 โทร 02-201-1238 , 1120
    - จันทร์ - ศุกร์ : 06.00 - 20.00 น. | เสาร์ : 07.00 - 16.00 น. | อาทิตย์ : 07.00 - 12.00 น.
  • งานเวชระเบียน ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 1 โทร 02-200-4013 , 4015
    - จันทร์ - ศุกร์ : 06:00 -20.00 น. | เสาร์ - อาทิตย์ : 07.00 - 16.00 น.