เงื่อนไขการรับบริการ

1. บริการปรับปรุงข้อมูลเฉพาะที่อยู่ เบอร์โทรฯและผู้ที่ติดต่อได้เท่านั้น หากประสงค์ปรับปรุงข้อมูลอย่างอื่นเช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อหรือชื่อสกุล โปรดติดต่อที่ งานเวชระเบียน รพ.รามาธิบดี พร้อมหลักฐานทางราชการ

2. บริการปรับปรุงข้อมูลให้เฉพาะผู้ป่วยที่มีประวัติอยู่ในระบบปัจจุบันของ รพ.รามาธิบดี เท่านั้น!

3. กรณีที่คำร้องขอมีข้อมูลไม่ตรงกับฐานข้อมูลปัจจุบันของโรงพยาบาล ทางงานเวชระเบียนจะไม่ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลให้ท่าน

ฟอร์มปรับปรุงที่อยู่และเบอร์โทรฯออนไลน์

+ =
 ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขในการรับบริการข้างต้นและยืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดเป็นความจริง
© 2019 Medical Record, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University. All rights reserved.

Google analytics