รศ. นพ. ม.ล.ชาครีย์ กิติยากร

 

รศ. นพ. ม.ล.ชาครีย์ กิติยากร

หัวหน้าศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลราม...

 

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทย...

 

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ ชั้นใต้ดิน อาคาร 4

 

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิ...

 

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิ...

 

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิด...

 

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิด...

 

หนังสือแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อผู้ป่วยและผู้ดูแลจะได้รับการ เตรียมความพร้อม เพื่อการดูแลต่อเนื่องที่บ้านก่อนจำหน่าย ด้วยคว...

 

เป็นผลิตภัณฑ์ทดแทนการใช้ผ้า เพื่อลดระยะเวลาในการเตรียมผ่าตัด จึงเหมาะสำหรับการผ่าตัดผู้ป่วยโรคทางมือ เนื่องจากการปูผ้าเป็น...

 

คือผลิตภัณฑ์สื่อการสอนฯ ที่จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถฝึกทักษะการฉีดยาได้หลายครั้งจนเกิดความมั่นใจ ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ เพิ่...

 

วิดีโอสอนการออกกำลังกายเพื่อเผาผลาญไขมันแบบง่ายๆ และปลอดภัย เพิ่มเมแทบอลิซึมให้ร่างกาย และสร้างมวลกระดูกให้หนาแน่นแข็งแรง...

 

เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อเพื่อ ช่วยผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือ โรคที่มีภาวะสมองผิดปกติที่มีอาการมือเก...

 

วิดีโอสอนสาธิตเพื่อสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นคง กระฉับกระเฉง เป็นท่าง่ายๆ ปลอดภัย เบ...

 

การล้างจมูกจึงเป็นการลดภาวะแทรกซ้อน ส่งผลให้การระบายอากาศ และการแลกเปลี่ยนก๊าซดีขึ้น ทำให้ผู้ป่วยหายเร็ว และสามารถลดการใช้...

 

เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่แพทย์ทุกคนจำเป็นต้องใช้ ในการฟังเสียงปอด เสียงหัวใจ และเสียงที่เกิดจากอวัยวะอื่นๆ ที่ใช้ในเวชปฏิบ...