News
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา ชั้น 3 อาคารแพทย์โกศล สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราช...
News
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
News
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  
News
ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 10 และ 11 กันยายน 2563
News
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมงานบริหารธุรการศูนย์สนับสนุนพันธกิจและศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ ชั้นใต้ดิน อาคารศูนย์...
News
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 ณ งานบริหารธุรการศูนย์สนับสนุนพันธกิจและศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ ชั้นใต้ดิน อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิ...
นวัตกรรม  (ดูทั้งหมด)
อุปกรณ์สำคัญที่ไม่ควรขาด เพื่อเพิ่มความสะดวกในการ ให้นมลูกน้อยได้ในทุกเวลาทุกสถานที่
อุปกรณ์เพื่อใช้รองรับทารกในขณะที่ทารกดูดนมแม่ เพื่อลดอาการแหวะนม เนื่องจากหูรูดระหว่างกระเพาะอาหารและหลอดอาหารยังไม่แข็งแรง
อุปกรณ์สำหรับการล้างจมูก ทำได้โดยการนำจุ๊กล้างจมูกมาสวมกับปลายกระบอกฉีดยา เพื่ออุดรูจมูกให้สนิททำให้น้ำเกลือไม่ไหลย้อนออกจากร...
อุปกรณ์นำมาใช้ต่อกับเครื่องดูด (suction machine) เพื่อทำการดูดเสมหะทางปากในลำคอผู้ป่วยเด็ก ทำให้การดูดเสมหะด้วยเครื่องดูดเป็น...
อุปกรณ์สำหรับการดูดระบายน้ำมูกในโพรงจมูก ทำได้โดยนำอุปกรณ์ดูดน้ำมูกต่อกับเครื่องดูด (suction machine) แล้วสอดเข้าไปในโพรงจมูก...
อุปกรณ์ที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อเพื่อ ช่วยผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต หรือ โรคที่มีภาวะสมองผิดปกติที่มีอาการมือเกร็ง