เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ณ หน้าศาลกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ
 
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ และอาคารสุโขเพลส ชั้น 3
 
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 ณ งานบริหารธุรการศูนย์สนับสนุนพันธกิจและศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ ชั้นใต้ดิน อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิต...
 
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมบรรหาร ศิลปอาชา ชั้น 8 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์  
 
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 ณ หน้าศาลกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมงานบริหารธุรการธุรการศูนย์สนับสนุนพันธกิจและศูนย์เพื่อความเป็นเลิส...
 
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมงานบริหารธุรการธุรการศูนย์สนับสนุนพันธกิจและศูนย์เพื่อความเป็นเลิส ชั...
 
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมงานบริหารธุรการศูนย์สนับสนุนพันธกิจและศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ ชั้นใต้ดิน อาคารศูนย์ก...
 
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ห้องประชุม AIMC อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ชั้นใต้ดิน
 
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมประสงค์-สุดสาคร ตู้จินดา ชั้น 3 อาคารแพทย์โกศล สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราช...

Pages