ลงทะเบียนทำเวชระเบียนผู้ป่วยใหม่
เปิดบริการออนไลน์ 24 ชั่วโมง
Foreigner
Register medical records for foreigner
ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่มหิดล
ลงทะเบียนทำเวชระเบียนผู้ป่วยใหม่
สำหรับนักศึกษามหิดล
ตรวจสอบผลการลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่
รับเลข HN (เลขประจำตัวผู้ป่วย) สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ทางเว็บไซต์
ปรับปรุงที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ออนไลน์
สำหรับผู้ที่มีประวัติอยู่ในระบบปัจจุบันกับทางโรงพยาบาล

ระหว่างวันเสาร์-จันทร์ที่ 2-4 พ.ค. วันพุธที่ 6 พ.ค. และวันเสาร์-จันทร์ที่ 9-11 พ.ค. 2563

ระหว่างวันเสาร์-จันทร์ที่ 4-6 เม.ย. และ วันศุกร์-อาทิตย์ที่ 10-12 เม.ย. 2563

ระหว่างวันเสาร์-จันทร์ที่ 8-10 ก.พ. และ วันอาทิตย์ที่ 1 มี.ค. 2563

ระหว่างวันศุกร์-อังคารที่ 27-31 ธ.ค. 2562 และ วันพุธที่ 1 ม.ค. 2563

การปรับอัตราค่าบริการ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562

กำหนดขึ้นอัตราค่าธรรมเนียมแพทย์ ผู้ป่วยนอกพรีเมียมคลินิกและคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

  ติดต่องานเวชระเบียน

  • งานเวชระเบียน อาคาร 1 ชั้น 1 โทร 02-201-1238 , 1120
    - จันทร์ - ศุกร์ : 06.00 - 23.00 น. | เสาร์ - อาทิตย์ : 07.00 - 23.00 น. | 
    วันหยุดนักขัตฤกษ์ : 07.00 - 23.00 น.
  • งานเวชระเบียน ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 1 โทร 02-200-4013 , 4015
    - จันทร์ - ศุกร์ : 06:00 - 20.00 น. | เสาร์ - อาทิตย์ : 07.00 - 16.00 น. | วันหยุดนักขัตฤกษ์ : 07.00 - 16.00 น.