ทำเวชระเบียนใหม่
สำหรับประชาชนทั่วไป
Foreigners
ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่
ตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลรามาธิบดี
ตรวจสอบHN / ผลการลงทะเบียน
หน่วยตรวจและศูนย์บริการ

   ข่าวสารประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)

เนื่องจากมีผู้แอบอ้างรับทำบัตรประจำตัวผู้ป่วย นัดตรวจ และจองคิวตรวจ โดยเรียกเก็บค่าใช้จ่าย แล้วไม่ได้รับคิวตรวจจริงตามที่ตกลงกับผู้แอบอ้างไว้ เป็นเหตุทำให้เ...

กรมบัญชีกลางทำหนังสือถึงหน่วยงานราชการ รพ.รัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง แจงแนวปฏิบัติใช้บัตรประชาชนแสดงสิทธิข้าราชการเบิกจ่ายตรงผู้ป่วยนอก เริ่ม 4 พ.ค.61 นี้

รวบรวมลิงค์ด้านบริการออนไลน์ที่จำเป็นด้านบริการสุขภาพสำหรับประชาชน

กรณีดำเนินการเสร็จจะแสดง "เลขที่เวชระเบียน(HN)" และสามารถนำเลขดังกล่าวไปใช้ในการนัดหมายแพทย์ หรือ พบแพทย์ได้

คู่มือการลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่โรงพยาบาลรามาธิบดี

การลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ ผ่านGoogle พิมพ์ค้นหา อาทิ "ทําบัตร รามา" " เวชระเบียน รามา" หรือผ่านที่อยู่เว็บไซท์ คณะแพทยศาสต...

แจ้งงดให้บริการชั่วคราว คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
สามารถบริจาคได้ที่ ห้องรับบริจาคโลหิตอาคาร 1 ชั้น 2 และอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 3อาคาร 1 วันจันทร์ - วันศุกร์ 

ขอเชิญใช้บริการรถบริการทะเบียนเคลื่อนที่ Bangkok Mobile Service

มีอะไรที่ไหน  (ดูทั้งหมด)

ค้นหาทุกเรื่องที่เกี่ยวกับรามาธิบดี