ทำเวชระเบียนใหม่
สำหรับประชาชนทั่วไป
Foreigners
ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่
ตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลรามาธิบดี
ตรวจสอบHN / ผลการลงทะเบียน
ปรับปรุงที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ออนไลน์

 

ค้นหาทุกเรื่องที่เกี่ยวกับรามาธิบดี

   ข่าวสารประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)

สาระน่ารู้ด้านการแพทย์สาธารณสุข กับ รามาธิบดี

เป็นเพื่อนกับเรา Line @ramathibodi  - ไขปัญหาโรคภัยยอดฮิต ทันเวลา ป้องกันได้ท่วงที - ข่าวสารความรู้ทางด้านสุขภาพที่ถูกต้อง จากบุคคลากรทางการแพทย์

แจ้งปิดหน่วยเวชระเบียนพรีเมี่ยมชั้น4

ประกาศ! ปิดหน่วยเวชระเบียนพรีเมี่ยมชั้น4 ขอย้ายมารวมจุดเดียวกันที่งานเวชระเบียนชั้น1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป

เพื่อให้ท่านมีส่วนร่วมและให้เราได้ทราบแนวทาง โดยสละเวลาเพียงไม่กี่วินาทีในการบอกเรา

การใช้สิทธิในราคาคนไทย ใช้เอกสาร (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ดังนี้

ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ คลินิคพิเศษ / พรีเมี่ยมคลินิค ผ่านเว็บไซต์ เพื่อส่งข้อมูลทำเวชระเบียนใหม่ผ่านเว็บไซต์