You are here

คู่มือการลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่

การลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์

1. เข้าสู่เว็บไซต์ "ระบบเวชระบียน Online " มีหลายช่องทางดังนี้

  • ผ่านGoogle พิมพ์ค้นหา อาทิ "ทําบัตร รามา"  " เวชระเบียน รามา" 
  • หรือผ่านที่อยู่เว็บไซท์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาบดี  สั้นๆง่ายๆ ท้ายด้วย mr   ดังภาพ

หรือผ่านการสแกน QR Code

2. เมื่อเข้าสู่หน้าหลัก ให้เลือกเมนู   "ทำเวชระเบียนใหม่ (สำหรับประชาชนทั่วไป)"

3.กรอกเลขที่บัตรประชาชน

4. เลือกอุปกรณ์ที่ท่านใช้งาน

5.กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มที่กำหนดให้ครบถ้วน

 

6. ยืนยันการลงทะเบียนตามข้อตกลง โดยการคลิก และ บันทึกลงทะเบียน

โดยติดต่องานเวชระเบียน
อาคาร 1 ชั้น 1 โทร 0-2201-1120
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 1 โทร 0-2200-4013-15
 
และผู้ป่วยสามารถโทรนัดหมายหน่วยตรวจ(Premium Clinic) ได้โดยแจ้งหมายเลข HN กับทางหน่วยตรวจได้
และ รพ.รามาธิบดี โทรศัพท์ 02-200-3000, 02-201-1000
 

การตรวจสอบผลการลงทะเบียน

 

ทำเวชระเบียนใหม่
สำหรับประชาชนทั่วไป
Foreigners
ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่
ตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลรามาธิบดี
ตรวจสอบHN / ผลการลงทะเบียน

 

Event Date: 
Wednesday, 14 February, 2018

ค้นหาทุกเรื่องที่เกี่ยวกับรามาธิบดี