You are here

เกี่ยวกับเรา

 
ระบบเวชระเบียนออนไลน์เปิดให้ลงทะเบียน
 
วันจันทร์ - วันศุกร์ : 07.00 - 19.30 น. 
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ : 07.00 - 15.30 น. 
 
(ในวันหยุดนักขัตฤกษ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)
 
 
เพื่อความสะดวกในการรับบริการกรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้า
 
รพ.รามาธิบดี โทรศัพท์ 02-200-3000 , 02-201-1000
 
ขอบคุณที่ให้ รพ.รามาธิบดี เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลท่าน
 
 

ค้นหาทุกเรื่องที่เกี่ยวกับรามาธิบดี