ข่าวสารประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)

 

     เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 องค์กรแพทย์รามาธิบดี ร่วมดูงานองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภาก...

ณ ศูนย์สร้างเสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม